Problemy Frazeologii Europejskiej, tom VI
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2004
  • Objętość: 101 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-198-7
  • ISSN: 1643-0239
  • SERIA: Problemy Frazeologii Europejskiej

Tom VI przynosi studia koncentrujące się na problemach z dziedziny lingwistyki i historii kultury Środkowo-Wschodniej Europy. Cykl rozpraw prezentowanych w tym tomie ukazuje wyraźne zainteresowanie badaczy związkami frazeologii i kultury. Nurt ten reprezentują metodologiczne postawy badawcze w artykułach: Frazeologia w międzyludzkiej przestrzeni komunikacyjnej prof. Wojciecha Chlebdy, Ślady Rumunów w polskiej frazeologii dr Joanny Porawskiej, Wyrażenia i przysłowia z komponentem wart – warto – wartość. Przyczynek do poznania hierarchii wartości Polaków dr hab. Anny Tyrpy, Środki płatnicze w polskich i słowackich schematach wyobrażeniowych prof. Bożeny Rejakowej. W studium prof. Chlebdy znajdujemy m.in. rewelacyjną informację o istnieniu gestów i innych środków kinetyczno-proksemicznych, które towarzyszą użyciu niektórych frazeologizmów – tego nie uwzględnia żaden z istniejących słowników. Do problemów motywacji frazeologizmów nawiązuje w ujęciu kognitywnym praca dr Doroty Połowniak-Wawrzonek Metafora „działania celowe”, „rywalizacja to walka zbrojna” w polskiej frazeologii. Materiałowy charakter ma praca Doroty Adamiec Frazeologia w „Słowniku języka polskiego XVII i I połowy XVIII wieku”. Pozwala ona ocenić znaczenie, jakie będzie miał słownik (jedno z najważniejszych przedsięwzięć leksykograficznych XXI w.) w poznaniu polskiej frazeologii. Przy czytaniu tego studium uświadamiamy sobie, jak wiele ustalonych wyrażeń i zwrotów frazeologicznych zostało zapomnianych, a także jak wiele powstało później.

 

Spis treści

 

Andrzej M. Lewicki, Słowo wstępne

Wojciech Chlebda, Frazeologia w międzyludzkiej przestrzeni komunikacyjnej

Joanna Porawska, Ślady Rumunów w polskiej frazeologii

Anna Tyrpa, Wyrażenia i przysłowia z komponentem „wart – warto – wartość”. Przyczynek do poznania hierarchii wartości Polaków

Bożena Rejakowa, Środki płatnicze w polskich i słowackich schematach wyobrażeniowych

Dorota Adamiec, Frazeologia w „Słowniku języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku”

Dorota Połowniak-Wawrzonek, Metafora „działania celowe”, „rywalizacja to walka zbrojna” w polskiej frazeologii

więcej o książce
zwiń
Polecane

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej