Problemy Frazeologii Europejskiej, tom V
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2002
  • Objętość: 96 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-134-0
  • ISSN: 1643-0239
  • SERIA: Problemy Frazeologii Europejskiej

Rozprawom zebranym w tomie V z serii „Problemy Frazeologii Europejskiej” towarzyszy różnorodność tematyczna; oprócz opracowań filologicznych czytelnik znajdzie tu ujęcia strukturalne i kognitywne. Praca oddaje polifoniczny klimat, jaki często towarzyszy posiedzeniom badaczy Komisji Frazeologicznej. Wojciech Chlebda w eseistycznej formie ujmuje problemy dotyczące słabo zbadanych zakresów frazeologii i idiomatyki. Maciej Grochowski omawia wielowyrazowe jednostki języka, nie mające funkcji nominatywnej, ale pełniące funkcje syntaktyczne lub modalizujące. Problemy podejmowane w tym artykule, jak dotąd, nie zostały podjęte przez frazeologów. Ewa Jędrzejko pokazuje, jak istotne źródło dla poznania dziejów kultury stanowi frazeologia. Katarzyna Mosiołek-Kłosińska koncentruje się na dynamizmie zasobu frazeologicznego. Stanisław Prędota donosi o ważnym odkryciu bibliograficznym z zakresu paremiologii. Historyczne aspekty frazeologii znajdują odbicie w pracach Jerzego Tredera i Alicji Nowakowskiej.

 

Spis treści

 

Andrzej M. Lewicki, Słowo wstępne

Wojciech Chlebda, Poszukiwanie idiomatykonu (Szkic informacyjny o najnowszych dociekaniach frazeologii rosyjskiej)

Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, Innowacje frazeologiczne jako źródło powstawania nowych jednostek leksykalnych

Alicja Nowakowska, Frazeologizmy i przysłowia z nazwami roślin w „Słowniku języka polskiego” Samuela Bogumiła Lindego

Maciej Grochowski, Wielowyrazowe jednostki funkcyjne

Anna Krzyżanowska, Pronominalizacja i relatywizacja: dwie operacje na frazeologizmach

Ewa Jędrzejko, „Obrazki z dziejów Polski” – czyli jeszcze o historyczno-kulturowym aspekcie frazeologii i paremiologii

Jerzy Treder, Wybrane frazeologizmy w „Tragedii o Bogaczu i Łazarzu” z 1643 roku

Stanisław Prędota, Nieznany zbiór przysłów niderlandzkich z 1601 roku w Bibliotece Jagiellońskiej

więcej o książce
zwiń
Polecane

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa