Problemy Frazeologii Europejskiej, tom IV
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2001
  • Objętość: 100 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-086-7
  • ISSN: 1643-0239
  • SERIA: Problemy Frazeologii Europejskiej

Seria „Problemy Frazeologii Europejskiej” stanowi dorobek zespołu badaczy skupionych w Komisji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN. Reprezentuje różnorodność tematów i postaw metodologicznych, właściwą temu zespołowi.

Tom otwiera rozprawa Anny Pajdzińskiej O znaczeniu związku frazeologicznego, pisana z pozycji kognitywistycznych. Procesy kształtowania się nowych związków frazeologicznych w publicystyce przełomu XX i XXI w. pokazuje rozprawa Grażyny Majkowskiej. Wykazanie, że aktualne (materiał zebrany w 1999 r.) problemy społeczne odbijają się w języku, zainteresuje zarówno dziennikarzy, jak i nauczycieli, chcących wzbogacić materiał przedstawiany na lekcjach języka polskiego. Również współczesnych innowacji w użyciu ustalonych połączeń wyrazowych dotyczy artykuł Bożeny Rejakowej, która analizuje użycie przysłów w tekstach o modzie. Artykuły Alicji Nowakowskiej i Urszuli Szyszko przedstawiają występowanie w składzie frazeologizmów wyrazów z określonych grup znaczeniowych. Nowakowska omawia nazwy roślin w wyrażeniach porównawczych, a Szyszko związki frazeologiczne zawierające nazwy używek (napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, kawy). Literaturoznawców zainteresuje artykuł Anny Licy o innowacjach w użyciu frazeologizmów w prozie Wacława Berenta. Wyraźnie do nauczycieli adresowany jest artykuł Katarzyny Mosiołek-Kłosińskiej i Anny Ciesielskiej omawiający koncepcję leksykograficzną słownika frazeologicznego dla młodzieży W kilku słowach, wydanego przez PWN. Anatolij Ivczenko, badacz z Charkowa, wykazuje, że w zasobie frazeologicznych języków słowiańskich zachowały się ślady obrzędów inicjacji, występujących w przedchrześcijańskiej Słowiańszczyźnie.

 

Spis treści

 

Andrzej Maria Lewicki, Słowo wstępne

Anna Pajdzińska, O znaczeniu związku frazeologicznego (raz jeszcze)

Aneta Lica, Innowacja rozwijająca w prozie – jej funkcje (na podstawie twórczości Wacława Berenta

Grażyna Majkowska, Najnowsza frazeologia publicystyczna

Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, Anna Ciesielska, Słownik frazeologiczny dla młodzieży – koncepcja leksykograficzna

Anna Nowakowska, Nazwy roślin w stałych polskich konstrukcjach komparatystycznych

Barbara Rejakowa, Miejsce przysłów w tekstach o modzie

Urszula Szyszko, Frazeologia związana z leksemami nazywającymi używki w języku polskim

Anatolij Ivczenko, Junoszeskije vozrastnyje iniciacii drevnich słavian v zierkale frazeologii

więcej o książce
zwiń
Polecane

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa