Ekspresje. Expressions. Rocznik literacko-społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą, t. III
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Londyn, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich za Granicą, 2013
  • Objętość: 384 s.
  • Format: 160 x 230 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-0-9570803-1-8

W świetle refleksji dojrzewają wciąż nowe sposoby spojrzenia na rzeczywistość. W poezji, prozie narracyjnej i pracach badawczych rozgościł się i do „Ekspresji” – poetyckimi Spotkaniami z Innym, światami Marka Baterowicza, Bożeny Trabulsje, Katarzyny Latały... – zawitał wieloznaczny Inny. Dzięki takiej perspektywie Janusz Pasterski w książce Inne wyzwania odkrywa odmiany dwukulturowości w poezji Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy, natomiast w opowieści Wojciecha Kudyby o Wierszach wobec Innego kulturoznawczy dyskurs służy interpretacji postaw i wartości w wierszach polskich poetów, a kategorię Innego odnosi do przybyszów z Kosmosu i do ziemskich wspólnot – zróżnicowanych narodowo, rasowo, klasowo, wiekiem, płcią; do wykluczonych, niepełnosprawnych, pokrzywdzonych...
W przypadku Józefa Conrada-Korzeniowskiego problematyka Inności wymaga osobnego namysłu. [...]
Redakcja „Ekspresji” pragnie zaprezentować Czytelnikom dociekania, w których Inność nie jest nieszczęściem, lecz szansą, oraz przybliżyć połączony ze szlachetną sztuką interpretacji inny stan poznającego umysłu.
Alina Siomkajło, fragm. wstępu


 

Spis treści
Redaktor, Oswajanie i konsternacja
The Editor, Acculturation and its perplexities

Nagroda Literacka 2012

Wojciech Ligęza, Światło afirmacji – cienie żalu
Marek Baterowicz, Jestem z wami duchem i wierszami

Krynica poezji

Gabriela Matuszek, Spotkania z innym
Wojciech Kudyba, Gala poetycka 2012

Alchemia prozy

Marek Baterowicz, Jasne jak piwo; Latające ryby
Bożena Trabulsje, Ziemi syryjskiej w hołdzie
Jacek Ozaist, Negatyw słońca
Ryszard Grajek, Złotą bramę otworzymy na oścież
Edyta Cousens, Refleksy

Rozdanie sceniczne

Katarzyna Latała, Makao. Sześć scen z życia wziętych i pół nie wiadomo skąd...

Interpretacje

Andrzej Busza, Conrada W oczach Zachodu i teatr rzeczywistości
Justyna Budzik, Czas dziwny, czas ciekawy. Poetyckie refleksje Andrzeja Buszy
Justyna Chłap-Nowakowska, Xawery Glinka. Zapomniany poeta i publicysta emigracji
Wojciech S. Wrocław, Jak ironizuje Józef Wittlin? O Soli ziemi

O książkach

Marek Baterowicz, Belissima (L. Elektorowicz, Wiersze dla Marii)
Wojciech Ligęza, Międzyludzkie – transcendentne (W. Kudyba, Wiersze wobec Innego)
Piotr Sanetra, Symbioza pędzla i pióra (E. Lewandowska, Szczęśliwe oczy)
Alina Siomkajło, Fenomen cenzury (Bibliologia polityczna, red. D. Koźmian)

Archiwum pamięci

Bogusław Polak, Szlakiem „Armii Tułaczy”. Od Rosji do Włoch 1941–1945
Elżbieta Lewandowska, Skrzydlaci chłopcy z Lasham
Piotr Szrama, W drodze do olimpu. Sport wyczynowy w PRL
Komentarz Redaktora do „Wyjaśnienia” Katarzyny Bzowskiej

Z Kalendarza 2012
Noty o autorach
Książki nadesłane
Spis ilustracji

więcej o książce
zwiń
Polecane

Powieść o losach polskiej kawalerii we wrześniu 1939 r.

Książka Konstantego Rostworowskiego należy do kręgu tych, jakie ukazują świat, który nieodwracalnie już przeminął.