Żar niepodległości. Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2004
  • Objętość: 301, [2] s. + 16 s. fot. cz.b.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-211-8

Projekt okładki: Zofia Kopel-Szulc

Pod redakcją Lecha Maliszewskiego

 

Książka o magicznej rzeczywistości, w której narodziła się II Rzeczpospolita. Publikacja gromadzi opracowania nowatorskie, przeglądowe i popularne autorów polskich i zagranicznych, a także materiały źródłowe, po raz pierwszy publikowane w Polsce: teksty Isaaca Bashevisa Singera, laureata Literackiej Nagrody Nobla; tekst Hansa Macka, gimnazjalisty z Bielska, który w 1935 roku napisał wiersz o Marszałku – ta literacka perełka została odkryta w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej; tekst francuskiego generała Louisa Faury'ego, napisany w 1937 roku. Autorzy tomu, głównie profesorowie historii, ale również politolodzy, filolodzy, pisarze, zajmują się pomijanymi dotąd sferami działalności Marszałka, ich prace ukazują go w wielu momentach dziejowych. Nie stosują przy tym ani płaskiego uproszczenia, ani monograficznej pełni, piszą ciekawie i rzeczowo. Lektura skłania do zanurzenia się w rwącym strumieniu faktów i ich interpretacji; utworów, pamiątek, reprodukcji obrazujących życie i działalność Marszałka (książka zawiera 20 rycin i 15 dotąd nie publikowanych fotografii ze zbiorów Jana Rećki i Zbigniewa Nestorowicza).

 

Materiały sesji okolicznościowej Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego „Piłsudski światu – świat Piłsudskiemu”, Lublin 20-21 marca 2004 roku, zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Lublinie we współpracy z władzami samorządowymi Lublina, Związkiem Piłsudczyków Oddział w Lublinie, Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytutem Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Wsparcia finansowego udzielili:

Polonia Aid Foundation Trust

LC Ekoklinkier

Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA

Lech Maliszewski

Zbigniew Zaporowski

 

Spis treści

 

Zbigniew Zaporowski, Przedmowa

Jerzy Jakubowicz, Litewskie korzenie pierwszego Marszałka Polski

Dorota Malczewska-Pawelec, Józef Piłsudski a Rosja i Rosjanie. Próba rekonstrukcji postawy psychologicznej

Jan Ziółek, Napoleon I w oczach Józefa Piłsudskiego

Eugeniusz Niebelski, Misja polityczna Józefa Piłsudskiego do Japonii w 1904 roku
Jan Rećko, Kulisy polityki zagranicznej Józefa Piłsudskiego

Wiesław Śladkowski, Czy Piłsudski przewidział przebieg I wojny światowej

Piotr Łossowski, Pierwszy międzynarodowy sukces Komendanta Piłsudskiego tuż po odzyskaniu niepodległości przez Polskę

Jan Konefał, Koncepcja federalistyczna Józefa Piłsudskiego

Artem Papakim, Józef Piłsudski a konflikt Polaków z Ukraińską Republiką Ludową w latach 1918-1919

Aleś Paskievic, Józef Piłsudski i białoruska elita narodowa w II Rzeczypospolitej – lata 1918-1935

Zbigniew Zaporowski, Józef Piłsudski wobec komunizmu i niemieckiego faszyzmu

Jan Snopko, Operacja wileńska w kwietniu 1919 roku: Józefa Piłsudskiego błyskotliwy sukces wojskowy i niepowodzenie polityczne

Jan Lewandowski, Piłsudski a polsko-łotewsko-estońska współpraca wojskowa w latach 1919-1920

Jan Orłowski, Józef Piłsudski w opinii Dymitra Mereżkowskiego

Mirosław Szumiło, Polsko-ukraińska współpraca wojskowa w roku 1920 jako praktyczny wyraz polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego

Leszek Czarnecki, Międzynarodowe znaczenie wojny Polski z bolszewicką Rosją
Jan Rećko, Cudzoziemcy o Marszałku Piłsudskim

Jan Hunin, Piłsudski à la carte. Polski marszałek w belgijskiej prasie

Piotr Kołtunowski, Obraz Józefa Piłsudskiego i Polski w prasie niemieckiej z lat 1926-1935 w ujęciu Martiny Pietsch. Część I. Lata 1926-1929

Piotr Kołtunowski, Obraz Józefa Piłsudskiego i Polski w prasie niemieckiej z lat 1926-1935 w ujęciu Martiny Pietsch. Część I. Lata 1930-1935

Monika Adamczyk-Garbowska, Marszałek Józef Piłsudski w oczach Żydów – wybór tekstów (Szalom Asz, Mojżesz Schorr, Majer Bałaban, Isaac Bashevis Singer i inni)

Marek Sioma, Polityczne i zdrowotne aspekty pobytu marszałka Józefa Piłsudskiego na Maderze

Lech Maliszewski, „Piłsudski”, okolicznościowy wiersz Hansa Macka

Louis Faury, Marszałek Piłsudski

Lech Maliszewski, Louis Faury, francuski autor wydanego drukiem wykładu „Le Marechal Piłsudski”

Waldemar Paruch, Między filozofią polityczną a polityczną grą: politologiczna analiza wypowiedzi o polityce i zachowań politycznych Józefa Piłsudskiego

Waldemar Paruch, Narody polityczne czy narody etniczne w Europie Środkowej lat międzywojennych? Problematyka narodowo-etniczna w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego i jego zwolenników

Jerzy Surwiło, O Józefie Piłsudskim w kontekście akcesji Polski i Litwy do Unii Europejskiej

Janusz Cisek, Działalność Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku

Zbigniew Stanisław Kowalski, Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

 

Summary of Contents

 


więcej o książce
zwiń