Działalność służb pułkowych w 2. Pułku Piechoty Armii Krajowej w zarysie
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2002
  • Objętość: 124 s.
  • Format: 125 x 195 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-067-0

Opracowanie przybliżające czytelnikowi działalność pomocniczych służb pułkowych w 2. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej w okresie jego istnienia (od lipca 1944 r. do zdemobilizowania w grudniu 1944 r.) oraz jego zadania i warunki wykonania. Ważne miejsce zajmują piosenki żołnierskie związane z 2. PPLeg. AK - świadczą one o dziedzictwie historycznym pułku, są znamieniem jego życia wewnętrznego. Aktywność służb 2. PPLeg. AK przejawia się m.in. w meldunkach Komendy Okręgu AK „Jodła”, kierowanych do Komendy Głównej AK (obszar Okręgu Radomsko-Kieleckiego, ziemi opatowsko-sandomierskiej, partyzantki na Kielecczyźnie).

 

 

Spis treści

Od autora

Wstęp

1. Przedmiot
2. Źródła
3. Konspiracyjne przygotowanie służb

Działalność służb dowództwa pułku

I. Adiutantura
II. Wywiad bojowy
III. Łączność bojowa
IV. Służba porządkowa i wymiar sprawiedliwości
V. Informacja i propaganda
VI. Oddziały pomocnicze pułku
1. Konny zwiad
2. Artyleria pułkowa
3. Saperzy

Działalność służb kwatermistrzowskich

I. Duszpasterstwo i pogrzebnictwo
II. Szpitalnictwo i służba sanitarna
III. Transport i zakwaterowanie
IV. Zaopatrzenie w żywność i paszę
V. Uzbrojenie
VI. Umundurowanie i ekwipunek żołnierski
VII. Zabezpieczenie finansowe pułku

Piosenki żołnierskie w 2. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej

Więc szumcie nam, jodły
Na pierwszy rozkaz
Niesiemy ofiarę
Hymn „Jędrusiów”
Odmarsz spod Łysicy
To śpiewa noc
Zaszumiały złote łany
Rozśpiewały się nad ziemią ptaki
Niedługo
Kujawiak partyzancki
Dola Odweciarza
Oświęcim
My, kraj bez Quislingów
Gdy pułk nasz staje do apelu
Nie masz to jak partyzanty
Modlitwa obozowa
Marsz Armii Krajowej
Od Świętego Krzyża
Piosenka oddziału „Zawiszy”
Piosenka żołnierska (1)
Piosenka żołnierska (2)
Słońce spoza chmur
Kołysanka
* * * (Kiedy do kuchni naganiają cię... )

Wykaz źródeł i literatury

Indeks osób

Indeks miejscowości

więcej o książce
zwiń