Biuletyn Edukacji Medialnej 2016, nr 2
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2016
  • Objętość: 182 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISSN: 1733-0297
20,00 PLN

Spis treści

KOŚCIÓŁ I KOMUNIKACJA

Papież Franciszek – Fragment Orędzia Ojca Świętego Franciszka na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan, 24 stycznia 2016 r.

OSOBA, RODZINA, ZDROWIE A MEDIA

Michał Drożdż – Profesjonalizm twórców i odbiorców mediów – 50 lat troski Kościoła o etyczność mediów
Mirosław Chmielewski CSsR – Ksiądz profesor Tadeusz Zasępa (1946-2016) w pamięci obrazach…
Onno Hansen-Staszyński, Beata Staszyńska-Hansen – Pokolenie (F) Fragmentacja
Marta Brzezińska-Waleszczyk – Social media w promocji edukacji medialnej. Case study na odstawie wybranych inicjatyw
Marek Piedziewicz – Kaznodzieja świata. Życie i działalność arcybiskupa Fultona J. Sheena

KULTURA, JĘZYK A MEDIA

Weronika Wojtanowska – Anny Wierzbickiej koncepcja naturalnego metajęzyka
semantycznego
Mateusz Domagała – Spin jako nowy termin w polszczyźnie
Mateusz Kofin – Przykłady manipulacji wypowiedziami papieża Franciszka
w polskich mediach liberalno–lewicowych w latach 2013–2015
Michał Wyrostkiewicz – Od cytatu do plagiatu – eksploracje infoetyczne (cz. 1)
Małgorzata Dorna – W stronę personalizmu i teatralizacji sztuki, w poszukiwaniu sacrum
Adam Szczygieł SSP – Dylematy filmu hagiograficznego na przykładzie utworu
pt. Święty Józef Moscati. Lekarz ubogich
Dariusz Sonak – „Siła dobranego słowa”. O kwartalniku „Pastores”, o formacji
kapłańskiej i potrzebie odkrywania przez Kościół wciąż na nowo swojej misji. Z Józefem Augustynem SJ rozmawia ks. Dariusz Sonak

RECENZJE – SPRAWOZDANIA

Mateusz Podlecki – Sprawozdanie z konferencji Od komunikacji społecznej do kultury komunikacji. 50 lat Światowych Dni Środków Społecznego Przekazu

Noty o autorach

Wytyczne do publikacji

więcej o książce
zwiń
Polecane

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS