Biuletyn Edukacji Medialnej 2016, nr 1
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2016
  • Objętość: 217 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISSN: 1733-0297
20,00 PLN

Spis treści

KSIĘGA JUBILEUSZOWA DEDYKOWANA KS. PROF. DR. HAB. TADEUSZOWI ZASĘPIE

Jarosław P. Woźniak, Mirosław J. Chmielewski – Wstęp
Jarosław P. Woźniak – Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa - kapłan, naukowiec, wychowawca
Mirosław Chmielewski CSsR – Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Tadeusza Zasępy
Izabela Piątek-Belina – Wiara – Nauka – Media. Działalność naukowa ks. prof. dr hab. Tadeusza Zasępy
Peter Oleksák – Spätosť profesora s katedrou žurnalistiky
Dorota Narewska – Posługa myślenia Ks. Profesora dr. hab. Tadeusza Zasępy
z perspektywy słowackiej

OSOBA, RODZINA, ZDROWIE A MEDIA

Adam Grabowski – Badanie postaw młodzieży akademickiej wobec transmisji mszy
świętej w Polskim Radiu
Anna Andrzejewska-Cioch – „Globalny nastolatek” w przestrzeni społecznej. Potrzeba edukacji medialnej dzieci i młodzieży
Joanna Sosnowska – Poszukiwanie prawdy w człowieku - kino dokumentalne Lidi Dudy
Wojciech Wciseł – Kościół a kryzys migracyjny w polskiej przestrzeni medialnej

KULTURA, JĘZYK A MEDIA

Aleksander Woźny – O papieskich orędziach medialnych. Studium z antropologii
komunikacji
Andrzej Draguła – „Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom”
(1 Kor 4, 9). O wizualności w komunikacji wiary
Andrzej Adamski – Benedykt XVI jako „teolog komunikacji cyfrowej” w świetle jego orędzi na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu
Mirosław Chmielewski CSsR – Kultura medialna jako wyzwanie dla komunikacji wiary w świetle orędzi Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Społecznego
Przekazu
Marek Lis – Papieskie orędzia na Światowe Dni Komunikacji Społecznej po polsku:
kwestie wierności przekładu
Małgorzata Nowak-Barcińska – Komunikacja jako przedmiot refleksji w papieskich orędziach na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Uwagi językoznawcy

RECENZJE – SPRAWOZDANIA

Kazimierz ŚwięsSacrum w mediach, red. M. Chmielewski, M. Jodkowski. D. Sonak, J. Woźniak, Lublin 2015, ss. 372

Noty o autorach

Wytyczne do publikacji

więcej o książce
zwiń
Polecane

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej