Krzyż bramą miłosierdzia
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2016
  • Objętość: 139 s.
  • Format: 147 x 208 mm
  • Oprawa: miękka klejona ze skrzydełkami
  • ISBN: 978-83-7222-608-2
28 PLN
|
33,00 PLN

Projekt okładki i stron działowych: Agnieszka Gawryszuk

 

Od zarania dziejów tajemnica Boga i tajemnica człowieka stanowią niegasnące wyzwanie dla ludzkiej świadomości. Człowiek na różnych drogach stawiał i wciąż stawia pytanie o Boga i swoje człowieczeństwo i próbuje na nie znaleźć odpowiedź. Chrześcijaństwo czerpie swą wiedzę z objawienia się Boga poprzez księgę natury, przez odczytanie historii zbawienia jako historii rzeczywistych relacji międzyosobowych Boga i człowieka, ale nade wszystko z pełni objawienia, jaka dokonała się w Jezusie Chrystusie. Wyłania się z nich obraz Boga, który jest miłością. Będąc Bogiem jedynym, nie istnieje samotnie, ale jako „niezgłębiona istotowo Boska Komunia Osób” . Bóg sam w sobie jest relacją Ojca, Syna i Ducha Świętego. Właśnie relacyjność należy do istoty osoby i istoty miłości. Tak więc zasadniczą cechą wewnętrznego życia Boga jest miłość. Prawda o Bogu, który jest miłością, stanowi podstawę chrześcijańskiej wiary.

Niniejsza publikacja stanowi przyczynek do odkrywania wciąż na nowo prawdy, że Bóg jest miłością i każdej prawdziwej miłości źródłem. Niewątpliwie impuls do takich poszukiwań dał Benedykt XVI encykliką Deus caritas est. Ojciec Święty rozpoczyna ją przywołaniem słów św. Jana: „Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 14,16). Po tym cytacie następuje ważne stwierdzenie Papieża: „Słowa z Pierwszego Listu Świętego Jana wyrażają ze szczególną jasnością istotę wiary chrześcijańskiej: chrześcijański obraz Boga i także wynikający z niego obraz człowieka i jego drogi”.

 

fragm. Wprowadzenia

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

I. Miłość ma Oblicze

1. W poszukiwaniu Bożego oblicza

2. Jezus Chrystus obliczem Ojca

3. Jezus Chrystus – „Ecce homo”

 

II. Miłość większa niż grzech

1. Dramat pierwszego upadku i jego konsekwencje

2. Dramat współczesności – utrata poczucia grzechu

3. Zbawcze przekonywanie o grzechu

4. Nawrócenie – droga ku wolności

5. Miłosierdzie – w ramionach Ojca

 

III. Miłość woła o miłość

1. Getsemani – spotkanie cierpienia i modlitwy

2. Modlitwa w Ogrójcu – laboratorium wolności

3. Dopędzić utracony czas

 

IV. Miłość pisana krzyżem

[Rozważania Drogi Krzyżowej]

 

Wykaz skrótów

Bibliografia

Table of Contents

więcej o książce
zwiń
Polecane

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa