Wstęp do badań nad polskim systemem medialnym
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2016
  • Objętość: 151 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-574-0
32 PLN
|
40,00 PLN

Książka przedstawia zarys problematyki związanej z budową systemów medialnych i czynnikami służącymi do ich konstruowania. Pokazuje najważniejsze uwarunkowania współczesnego polskiego systemu medialnego: polityczne, ekonomiczne, prawne, a także społeczno‑kulturowe wraz ze wzajemnym oddziaływaniem świata zewnętrznego na system medialny i systemu medialnego na swoje otoczenie, widziane oczami praktyka i teoretyka. W sposób szczególny potraktowano zagadnienie wolności prasy, co – zdaniem autora – jest uzasadnione ze względu na ewolucję polskiego systemu medialnego: od komunistycznego do współczesnego, mającego, z jednej strony, cechy systemu liberalnego, ale z drugiej – etatystycznego i państwowego. Znaczenie tego zagadnienia – wyjątkowo skomplikowanego przez działania okresu komunistycznego – potwierdza wieloletnia praktyka dziennikarska autora w różnych redakcjach. Obok polityki i ekonomii, jest to jedna z kilku przestrzeni, w których występuje najwięcej manipulacji.

W ramach próby ukazania pewnego szerszego kontekstu polskiego systemu medialnego, w publikacji skrótowo przedstawiono ewolucję podziałów modeli systemów medialnych z uwzględnieniem miejsca modelu polskiego systemu dawniej i dzisiaj. W tym zakresie widać brak modelu uniwersalnego. Widać też potrzebę zaproponowania innego, pojemniejszego systemu, zdolnego porównać systemy medialne różnych państw współczesnego świata. Zaproponowany model wynika z praktyki zawodowej oraz badań teoretycznych. Bazuje na trzech krzyżujących się kryteriach: gospodarczym, politycznym i społecznym. Nieodzowne są dalsze prace i badania szczegółowe, aby doprecyzować, czy też poprawić, elementy zaproponowanego modelu uniwersalnego. Jego zaletą jest to, że pozwala porównać systemy medialne różnych krajów.

Dodatkowym elementem mającym wielki wpływ w czasach współczesnych na system medialny jest technologia. Gwałtowne zmiany technologiczne powodują konieczność nowych regulacji prawnych (które zwykle za zmianami nie nadążają), nowych form aktywności ekonomicznej itd. Jednak to nie technologia jest najważniejsza.

 

Marek Gędek, fragment Wstępu

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Teoria systemu medialnego

1.1. Teoretyczne pojęcie systemu

1.2. Czym jest system medialny?

 

Rozdział 2. Czynniki tworzenia modeli systemów medialnych

2.1. Rodzaje kryteriów budowy modeli systemów medialnych

2.2. Czynniki społeczno‑kulturowe warunkujące rozwój systemów medialnych

2.2.1. Historia

2.2.2. Struktura rynków medialnych

2.2.3. Profesjonalizm w kontekście mediów

2.2.4. Służba społeczeństwu i zasady dziennikarskie

2.2.5. Koordynacja celów grup interesów

2.3. Czynniki związane z polityką

2.3.1. Państwo a system medialny

2.3.2. Rodzaje państw

2.3.3. Władza wobec systemów medialnych

2.3.4. Polityka a system medialny

2.3.5. Paralelizm polityczny

2.3.6. Demokracja a system medialny

2.3.7. Rodzaje demokracji

2.4. Czynniki związane z kwestiami ekonomicznymi

2.4.1. Sposób gospodarowania a media

2.4.2. Struktury rynku a systemy medialne

2.5. Oddziaływanie na system medialny

 

Rozdział 3. Modele systemów medialnych

3.1. Modele systemów normatywnych

3.2. Modele systemów obiektywnych

3.3. Model uniwersalny systemu mediów

 

Rozdział 4. Współczesny polski system medialny

4.1. Uwarunkowania społeczno‑polityczne

4.2. Wolność prasy w polskim systemie medialnym

4.3. Uwarunkowania prawno‑gospodarcze

4.3.1. Uwarunkowania prawno‑gospodarcze przy działalności prasowej

4.3.2. Uwarunkowania prawno‑gospodarcze działalności telewizyjnej i radiowej

4.4. Prawa i obowiązki dziennikarzy w polskim systemie medialnym

4.4.1. Szczegółowe prawa dziennikarzy w polskim systemie medialnym

4.4.2. Szczegółowe obowiązki dziennikarzy w polskim systemie medialnym

4.5. Odpowiedzialność prawna mediów i dziennikarzy

4.5.1. Zniesławienie i znieważenie

4.5.2. Sprostowania i odpowiedzi

 

Zakończenie

Literatura

 

Wydanie książki dofinansowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

więcej o książce
zwiń