Przełom. Polska 1976-1991
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2002
  • Objętość: 342 s.
  • Format: 147 x 205 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-102-2

Początek komunizmu w Polsce oraz drogi jego rozwoju wskazywały, że system narzucony siłą musi kiedyś runąć. Dla wszystkich – zarówno tych, którzy sprawują władzę, jak i tych z opozycji – było jednak zaskoczeniem, że runął tak szybko i tak gwałtownie.

Ruch „Solidarności” wywodzący się w swej istocie z systemu komunistycznego. okazł się najpotężniejszą z wszystkich sił politycznych i społecznych walczących w Polsce Ludowej z tym systemem. Siłą ostatecznie zwycięską.

Sięgamy do czasów Gierka, gdyż dopiero na tle polityki Gierkowskiej wyraźnie widać, dlaczego rodziła się opozycja i dlaczego właśnie taki przybrała kształt. Na ile była to siła niezależna od komunistów, a na ile przez nich prowokowana, wykażą – miejmy nadzieję – przyszłe badania. Istotą tej siły okazali się jednak nie inteligenci, lecz bez wątpienia robotnicy. Bez nich nie byłoby „Solidarności”. Dzisiaj należy oddać im hołd.

Stary, komunistyczny porządek runął, pozostawiając po sobie nieprawdopodobne spustoszenia w stanie moralnym, materialnym i umysłowym społeczeństwa. „Błędem, który się na nas mści już teraz i będzie nas prześladować również w przyszłości, jest to, że w latach 1989-1990-1991 nie zdobyliśmy się na rzetelną i głęboką analizę prawdy o PRL, o jej istocie, sensie, znaczeniu i miejscu w świecie. [...] Nie potrafiliśmy zrobić tego wtedy – i być może przekraczało to nasze ludzkie i intelektualne możliwości; dziś jest już bardzo późno. Zbyt wielu ludzi stara się zatrzeć prawdę o tym, co było, poprawiając swoje samopoczucie, remontując i odświeżając życiorysy”. Efektem takiej sytuacji było to, że spora część społeczeństwa nie tylko nie zauważała wcześniej braku wolności, ale też nie dostrzegła, gdy wolność przyszła.

Ostatecznie, w wyniku częściowych tylko przemian, okazało się, że zerwanie ciągłości starego, komunistycznego państwa nie wiązało się z kontynuacją emigracyjnego państwa polskiego. Powstało w rzeczywistości nowe państwo – wciąż chore, schizofreniczne, bez kręgosłupa i jasnych zasad działania.

 

Fragment Wstępu

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Budzenie się świadomości

Oświecony stalinizm

Organizaowanie się społeczeństwa

 

Dwuwładza w PRL

„Solidarność” zmienia system

Droga do starcia

 

Stan wojenny (1981-1983)

Przywracanie komunizmu

Kompromis bez kompromisu

 

Podziemne społeczeństwo (1983-1986)

Zmienne lata

 

Ku jawności (1986-1989)

Zmiękczanie opozycji

Równia pochyła

 

Koniec sowieckiego komunizmu (1989-1991)

Układ i głosowanie

„Solidarnościowo”-pezetpeerowskie współistnienie

Polska czy nie-Polska

 

Indeks osób

więcej o książce
zwiń