Kantylacje liturgiczne w mszale słowackim „Rimsky Misal” z 1980 roku
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2006
  • Objętość: 274 s.
  • Format: 155 x 235 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-269-X
35,00 PLN

Po Soborze Watykańskim II nastała w dziedzinie muzyki liturgicznej zupełnie nowa, do tej pory w dziejach liturgii niespotykana sytuacja. Soborowe „placet” dla używania języków narodowych w liturgii spowodowało w pewnym sensie rewolucję w muzyce liturgicznej. Wraz z powstaniem tekstów liturgicznych w językach narodowych pojawił się problem braku melodii do nich.

Pierwsze posoborowe lata charakteryzował wielki entuzjazm do „nowej”, zrozumiałej liturgii posługującej się językami narodowymi. Było to też owocem starań ruchu odnowy liturgicznej. Ta „rewolucja lingwistyczna”, która została zasugerowana Konstytucją Liturgiczną [...], przyniosła z sobą radykalną zmianę charakteru i pastoralnego wymiaru celebracji liturgicznych. Jednak rewolucja łączy się często z odrzucaniem nie tylko tego, co było niepoprawne, złe i nieprawidłowe, ale też z zaprzepaszczeniem wartości, które na pierwszy rzut oka wydają się zbędne. W tej całkiem nowej sytuacji ogromna spuścizna twórczości muzycznej kilkunastu wieków, zamykająca w sobie różne style i formy muzyczne, zaczęła być uznawana za nieprzydatną. Niestety, tego rodzaju rozumowanie doprowadziło w niektórych przypadkach do wyjałowienia i zubożenia współczesnej liturgii.

Entuzjazm odnowy przejawił się też w wielu krajach Europy w szybkich i często pośpiesznych pracach nad przygotowaniem narodowych ksiąg liturgicznych, w tym na pierwszym miejscu mszału. Brak czasu na głęboką refleksję nad poszczególnymi zagadnieniami związanymi z tego typu zadaniem spowodował, że niektóre wydania ksiąg mszalnych, zwłaszcza w aspekcie muzycznym, do dziś charakteryzują się niedopracowaniem, licznymi błędami, czy wręcz amatorszczyzną.

 

fragment Wstępu

 

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Bibliografia

Wstęp

 

Rozdział I: Zasady adaptacji recytatywu gregoriańskiego do śpiewów w języku słowackim

1. Terminologia i klasyfikacja

2. Podstawy estetyki gregoriańskiej

2.1. Akcent

2.2. Sylaba środkowa

2.3. Sylaby pretoniczne i końcowe

3. Właściwości języka słowackiego i reguły adaptatorskie

3.1. Akcent

3.2. Normy przystosowawcze

 

Rozdział II: Archetypy kantylacji w rozwoju historycznym i ich odpowiedniki w słowackim mszale

1. Kantylacja prosta

1.1. Lekcje

1.2. Ewangelia

2. Kantylacja stroficzna

2.1. Melodie oracyjne

2.1.1. Modlitwy echologijne mniejsze – oracje

2.1.2. Obrzędy wstępne

2.1.3. Obrzędy zakończenia

2.1.4. Formuła rozesłania wiernych

2.1.5. Embolizm

2.1.6. Modlitwa o pokój

2.2. Tony prefacyjne

2.2.1. Prefacja

2.2.2. Doksologia końcowa

2.2.3. Modlitwa powszechna w liturgii Wielkiego Piątku

2.2.4. Orędzie Paschalne – Exsultet

2.3. Melodie do Modlitwy Pańskiej

2.3.1. Melodie pochodzenia gregoriańskiego

2.3.2. Melodie pozagregoriańskie

2.4. Melodie do modlitwy powszechnej

3. Kantylacja hymniczna

3.1. Modlitwy eucharystyczne

3.2. Aklamacje anamnetyczne

 

Rozdział III: Inicja i tenory w słowackich śpiewach mszalnych

1. Intonacja i reintonacja

1.1. Schemat sylabiczny

1.1.1. Intonacja jednodźwiękowa

1.1.2. Reintonacja jednodźwiękowa

1.1.3. Intonacja dwudźwiękowa

1.2. Schemat z neumą

2. Tuba i akcent melodyczny

2.1. Zmiana tenoru

2.2. Zastąpienie wzorca łacińskiego inną melodią

2.3. Forma akcentu melodycznego

2.3.1. Akcent w melodii prafacyjnej

2.3.2. Akcent melodyczny na monosylabie

2.4. Miejsce akcentu melodycznego

 

Rozdział IV: Kadencje wewnętrzne

1. Flexa, mediatio, interrogatio w kantylacji prostej

2. Flexa i metrum w tonach oracji

2.1. Melodie oracyjne w modus DO

2.2. Melodia w modus RE

3. Mediatio w tonie prefacji

4. Półkadencje w melodiach do Modlitwy Pańskiej

5. Półkadencje w innych melodiach

 

Rodział V: Kadencje końcowe

1. Czytania

1.1. Punctum

1.2. Periodus finalis

2. Dialogi zakończone w Ewangeliach

3. Oracje

3.1. Melodie w modus DO

3.2. Melodie w modus RE

4. Prefacja i Orędzie Paschalne

4.1. Kadencje w tonie prostym

4.2. Kadencje w tonie uroczystym

5. Modlitwa Pańska

6. Inne śpiewy

 

Zakończenie

Aneks I: Kantylacje liturgiczne zawarte w RM 1980 i w LS 1990

Aneks II: Propozycje melodii wybranych śpiewów

więcej o książce
zwiń
Polecane

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS