Między literaturą a medycyną, cz. II: Problemy psychologiczne ludzi cierpiących w badaniach interdyscyplinarnych
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2007
  • Objętość: 503 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-287-9

Projekt okładki: Marta i Zdzisław Kwiatkowscy

 

Artykuły zebrane w tym tomie stanowią pokłosie sympozjum będącego częścią cyklicznych spotkań literaturoznawców, psychologów i przedstawicieli nauk medycznych. Ich treścią są zarówno analizy dzieł literackich pod kątem uobecnianych w nich problemów cierpienia, jak i próba poszukiwań wpływów życiowych sytuacji autora na tworzoną przez niego literaturę.

Oddajemy do rąk Czytelników kolejną książkę z cyklu „Między literaturą a medycyną”. Zawarte w niej badania literackie, jak również medyczne, posiadają wspólny mianownik, który dotyczy wszechstronnego oglądu psychiki cierpiących na różne choroby pacjentów. Każdy człowiek doświadczony cierpieniem odbiera je inaczej, w zależności od schorzenia, szans wyzdrowienia lub braku wiary w utrzymanie się przy życiu. Każdy chory reaguje też na cierpienie zgodnie ze swoją osobowością, swoistą mądrością życiową i skalą wypracowanej przez siebie w ciągu krótszego lub dłuższego życia ludzkiej wytrzymałości i cierpliwości. Wiele doświadczeń z tego zakresu posiadają lekarze i cały personel medyczny i o tym po części traktują poszczególne artykuły, zawarte w tej pracy zbiorowej.

Fragm. Słowa wstępnego

 

Spis treści

 

I. Lekarze wobec psychicznych konsekwencji ludzi cierpiących

 

Roman Tokarczyk, Próba klasyfikacji opisów relacji pacjent–lekarz

Ida Kinalska-Pietruska, Zaburzenia psychiczne u chorych na cukrzycę

Andrzej Nowakowski, Cukrzyca chorobą cywilizacyjną XX wieku

Jerzy Toczołowski, Paweł Klonowski, Piotr Oleś, Stanisław Steuden, Komfort widzenia – ocena jakości życia w chorobach ocznych

Jan Pietruski, Problemy psychologiczne u ludzi z zaburzeniami słuchu

Anna Grzywa, Zachowania samobójcze

 

II. Literackie i medyczne obrazy bólu, cierpień i doświadczeń chorobowych

 

Ryszard Zajączkowski, Autobiografia bólu. Doświadczenie choroby w prozie Aleksandra Wata

Jerzy Supady, Cierpienie więźniów a lekarze GUŁagu w świetle literatury łagrowej

Ludmiła Siryk, Cierpienie i postawy poetów ukraińskich w więzieniach i łagrach sowieckich

Danuta Ochojska, Niektóre psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo

Justyna Cwalina, Problemy psychologiczne dzieci długo leczonych na przykładzie pacjentów ze skróconą kończyną

Aneta Libera, Jan Oleszczuk, Psychologiczna sytuacja rodziców po stracie dziecka

Jacek Szpak, Jadwiga i Leon Sapiehowie wobec choroby i śmierci swoich dzieci

Jolanta Zawora, Przeżycia dziecka-zesłańca na podstawie prozy Jerzego Krzysztonia

Jarosław Sak, Rafał Patryn, Agnieszka Przygoda-Dreher, Krzysztof Marczewski, Jaki kolor ma cierpienie? Próba „przestrzennej” analizy ludzkiego cierpienia

Marian Semczuk, Katarzyna Szymona, Psychologiczne uwarunkowania ciąży

Lucyna Patyjewicz, Aborcja i środki wczesnoporonne z perspektywy lekarskiego sumienia

Wiesława Trendak, Zespół stresu pourazowego w opisach literackich i diagnostyce psychologiczno-psychiatrycznej

Monika Kowalik-Małkiewicz, Człowiek u kresu życia – postawa pacjenta wobec śmierci

Leon Kowalczyk, Lekarz wobec cierpienia i śmierci chorego

 

III. Pisarze, bohaterowie, lekarze, pacjenci i ich autobiograficzne zwierzenia

 

Marek Paryż, Opisy stanów kataleptycznych i motywy przedwczesnego pogrzebu w opowiadaniach Edgara Allana Poego

Aleksandra Kędzierska, Angielscy pacjenci w prozie i poezji Wielkiej Wojny 1914–1918

Józef Kocur, Wpływ czynników psychobiologicznych na funkcjonowanie jednostek i społeczeństw

Katarzyna Prokop, Intuicja lekarska jako dar przenikania do dusz pacjentów w „Księdze z San Michele” Axela Munthe'a

Biruta Fąfrowicz, Pięćdziesięcioletnie obserwacje konsekwencji zachorowania na gruźlicę

Eugenia Łoch, Gruźlica i jej konsekwencje psychiczne w świetle relacji dziennikarskich Stefana Żeromskiego

Grażyna Górnicka, Tajemnicza choroba Fryderyka Chopina

Agnieszka Prymak-Lewtak, Romantyczna podróż do litewskiego kurortu – Druskienniki Ignacego Kraszewskiego

Alicja Nasiłowska-Barud, Literackie ujęcie chorób somatycznych i zaburzeń psychicznych na podstawie powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”

Beata Muchorowska-Bryk, Kreacja bohatera dotkniętego paraliżem w „Puszczy” Józefa Weyssenhoffa

Julianna Bednarczuk, Choroby psychiczne bohaterów Stefana Grabińskiego

Marian Stępień, Literacki obraz choroby psychicznej

Bogdan Nowicki, Heteropatyczne stany uczuciowe Brunona Schulza w „Księdze listów”

Eligiusz Szymanis, Pokonać literaturą – konstrukcja artystyczna powieści Anny Mazurkiewicz „Jak uszczypnie, będzie znak”

Natalia Lipszyc, Naznaczenie nowotworem w powieści Anny Mazurkiewicz „Jak uszczypnie, będzie znak”

Aleksandra Wieczorek, Pacjent w rosyjskim szpitalu psychiatrycznym. Kreacja bohatera i semantyka przestrzeni szpitalnej (na przykładzie utworów A. Garszyna, A. Czechowa i L. Andriejewa)

Joanna Tarkowska, Przykłady patologii społecznych w naturalistycznej prozie Ludmiły Pietruszewskiej (nowela „Malieńkaja Groznaja”)

Julia Diatczyk, Schizofrenia paranoidalna w na przykładzie głównego bohatera powieści „Mały bies” F. Sołoguba

Gerard Guźlak, Problem leczenia w wybranych nowelach Antoniego Czechowa i Jarosława Iwaszkiewicza

Anna Herzyk, Między studium przypadku a opisem literackim. Bohaterowie i autorzy nowel neuropsychologicznych

 

IV. Różne warianty badań nad psychologicznymi aspektami cierpienia

 

Katarzyna Markiewicz, Bożydar L. J. Kaczmarek, Oblicza integracji

Lucyna Patyjewicz, Wartość moralna osoby niepełnosprawnej psychicznie w konfrontacji z rzeczywistością

Agnieszka Ogonowska, O terapeutycznej roli telewizji w świetle wybranych gatunków real-TV

Barbara Niżankowska-Półtorak, Poczucie sensu życia u osób dorosłych będących w kryzysie. Prezentacja przypadków terapeutycznych

Mariola Żuk, Rozważania o pozytywnym myśleniu inspirowane literaturą

Fanne Curakowa, Interpretacja „Przygód dobrego wojaka Szwejka” z medycznego punktu widzenia

Krzysztof Chrzanowski, Rehabilitacja sanatoryjna a rehabilitacja kliniczna

Indeks osób

więcej o książce
zwiń
Polecane

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej