Poznawanie poezji. Interpretacje
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2008
  • Objętość: 447, [2] s.
  • Format: 147 x 205 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-315-9

Zaproponowane tu interpretacje stanowią przykłady różnych możliwości zastosowania metody ergocentrycznej, a więc „nastawionej” na badanie poszczególnych utworów literackich, którą – za Emilem Steigerem – określa się często jako „sztukę interpretacji”. Są one egzemplifikacją tezy, że tylko poprzez wnikliwą i dogłębną interpretację można dotrzeć do artystycznej i problemowej prawdy dzieła literackiego, choć, oczywiście, zawsze pozostanie jakieś tajemne „jądro ciemności”, wymykające się dyskursywnym ocenom i sądom. Autor poddał interpretacji utwory poetyckie, wiedząc z własnych doświadczeń dydaktycznych, że liryka w procesie poznawania literatury – na różnych zresztą poziomach kształcenia – traktowana jest jako „najtrudniejszy” rodzaj literacki. I właśnie interpretacja, podbudowana przynajmniej podstawową znajomością teorii dzieła literackiego, może pomóc nauczycielom, studentom, a nawet uczniom klas licealnych w dotarciu do wnętrza utworu poetyckiego, tym bardziej że przecież wolą oni coś badać i odkrywać niż tylko uczyć się o czymś (Jerome Seymour Bruner). A przecież hasło „learning by research” (uczenie się przez badanie) już od dawna zaliczono na Zachodzie do grupy głównych zasad nauczania.

 

Spis treści

 

O interpretacji dzieła literackiego

 

Interpretacje wybranych wierszy

Jan Kochanowski, „Do gór i lasów”

Cyprian Kamil Norwid, „W Weronie”

Cyprian Kamil Norwid, „Fortepian Szopena”

Juliusz Słowacki, „Hymn („Smutno mi, Boże!)”

Juliusz Słowacki, „O! Nieszczęśliwa! O! Uciemiężona...”

Katarzyna Mansfield, „Stanisławowi Wyspiańskiemu”

Leopold Staff, „Kieszeń”

Bolesław Leśmian, „Garbus”

Julian Tuwim, „Lokomotywa”

Krzysztof Kamil Baczyński, „Elegia o... (chłopcu polskim)”

Tadeusz Różewicz, „Ocalony”

Czesław Miłosz, „Piosenka o końcu świata”

Zbigniew Herbert, „Pan od przyrody”

Karol Wojtyła, „Rozważanie o śmierci”

Jan Paweł II, „Tryptyk rzymski”

Jan Twardowski, „Sprawiedliwość”

Jan Twardowski, „O nieobecnych”

Wisława Szymborska, „Cebula”

Kazimierz Świergocki, „Starość”

 

Z interpretacyjnych kontrowersji

O kontrowersyjnych interpretacjach niektórych wierszy Zbigniewa Herberta

 

Interpretacje monoaspektowe

Norwida „spojrzenie ku niebu”. Moralno-religijna problematyka twórczości Cypriana  Kamila Norwida

Kategoria starości tragicznej w poezji Tadeusza Różewicza

 

Interpretacje cząstkowe w opracowaniach ogólnych

O wierszach Henryka Sienkiewicza

Miron Białoszewski: poezja rupieci czy rupiecie poezji?

Refleksje nad poezją Karola Wojtyły

 

Poezja w prozie

Metaforyka w epice Stefana Żeromskiego

 

więcej o książce
zwiń
Polecane

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS