Modlitwa Pańska „Ojcze nasz” jako synteza chrześcijańskiej duchowości
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2009
  • Objętość: 215 s.
  • Format: 145 x 205 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-370-8
chwilowo niedostępna PLN

Modlitwa Ojcze nasz stanowi w pewnym sensie streszczenie religii chrześcijańskiej, zawiera bowiem w sobie jej elementy składowe. Układ ich jest rozumnie uporządkowany, zgodnie z ich obiektywną wartością. Najpierw uwzględnia naszą relację do Boga, następnie zwraca się do Niego z prośbą o pomoc w zaspokajaniu najważniejszych potrzeb życia ludzkiego. Celem studium jest możliwie dogłębne poznanie tej cennej modlitwy. W dziesięciu rozdziałach omówione zostały myśli zawarte w prośbach Modlitwy Pańskiej. Wykład ten został poprzedzony rozdziałem poświęconym najważniejszym religiom współczesnego świata oraz rozdziałem na temat natury modlitwy. Przegląd różnych religii i ich głównych założeń doktrynalnych w pierwszym rozdziale ukazuje oryginalność chrześcijaństwa i jego niezwykłe wartości oraz bogactwo treści Modlitwy Pańskiej. .

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Rozdział I: Religie świata

1. Religie naturalne

2. Religie azjatyckie

3. Religie objawione

Judaizm

Islam

Chrześcijaństwo

 

Rozdział II: Modlitwa

1. Czym jest modlitwa?

2. Skutki modlitwy

3. Konieczność modlitwy

4. Różne formy modlitwy

5. Warunki poprawnej modlitwy

6. Modlitwy Chrystusa

7. Nasze modlitwy

 

Rozdział III: Tekst Modlitwy Pańskiej – „Ojcze nasz”

1. Modlitwa Pańska w Piśmie świętym

2. Syntetyczne omówienie tekstów Modlitwy Pańskiej

3. Polskie przekłady Modlitwy Pańskiej

 

Rozdział IV: Inwokacja „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”

1. Wieloznaczność pojęcia „ojciec”

2. Ojcostwo św. Józefa

3. Synostwo Boże Pana Jezusa

4. Bóg także naszym Ojcem

5. „Ojcze nasz” – wspólnotowy wymiar Modlitwy Pańskiej

6. „Któryś jest w niebie”

7. Kult Boga Ojca

 

Rozdział V: „Święć się imię Twoje”

1. Imię, jego rola i znaczenie

2. Imiona święte

3. Świętość Boga

4. Nasze uświęcenie

5. Uświęcenie świata

 

Rozdział VI: „Przyjdź królestwo Twoje”

1. Królestwo Izraela

2. Królestwo Boże

3. Królestwo Boże w naszych czasach

4. Chrystus – Król

 

Rozdział VII: „Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”

1. W kręgu chwały Bożej

2. Wola Boża

3. Ludzka wola Chrystrusa

4. Nasza wolna wola

5. Boża Opatrzność

 

Rozdział VIII: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”

1. Prośby w naszych ziemskich potrzebach

2. Czym jest chleb i jego znaczenie

3. Chleb w życiu Izraelitów

4. Chleb w naszym życiu

 

Rozdział IX: „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”

1. Wyjaśnienie pojęć

2. Chrystus wobec tajemnicy zła grzechu

3. Nasza postawa wobec zła grzechu

4. Odpusty

 

Rozdział X: „I nie wódź nas na pokuszenie”

1. Co rozumiemy przez pokusę?

2. Czy Bóg może być przyczyną pokusy?

3. Pokusy w naszym życiu

4. Bóg i Jego ingerencje w dziejach zbawienia

 

Rozdział XI: „Ale nas zbaw ode złego”

1. Wprowadzenie w tajemnicę zła

2. Tajemnica zbawienia

3. Czy istnieją złe duchy?

4. Natura złych duchów

5. Działania złych duchów

6. Z dziejów walki duchowej z szatanem i złymi duchami

7. Jak bronić się przed atakami złych duchów?

8. Egzorcyzm uroczysty

9. Egzorcyzmowanie miejsc i rzeczy

 

Amen

 

Bibliografia

więcej o książce
zwiń
Polecane

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej