Wartości – interesy – struktury społeczne. Uwarunkowania ludzkiej kreatywności i partycypacji w życiu publicznym
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2010
  • Objętość: 254 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-421-7

Tomem Wartości – interesy – struktury społeczne. Uwarunkowania ludzkiej kreatywności i partycypacji w życiu publicznym Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL rozpoczęła edycję serii „Studia nad wartościami. Perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych”. Tytuł prezentowanej serii wydawniczej odnosi się do szeroko rozumianych kategorii aksjologicznych, z perspektywy których socjolog dokonuje oglądów i następnie „konstruuje” obrazy badanych podmiotów i fenomenów życia społecznego. Myślą przewodnią pierwszego tomu jest założenie, że w życiu publicznym, w strukturach społecznych mamy do czynienia m.in. z dwoma „regulatorami” postaw i zachowań. Pierwszy z nich to aksjologiczny wymiar, w obrębie którego funkcjonują różne hierarchie czy systemy wartości, determinujące w taki czy inny sposób kreatywność i partycypację podmiotów w życiu społecznym. Drugi „regulator” – pragmatyczny – obejmuje utylitarne nastawienia do deklarowanych wartości czy prezentowanych publicznie postaw i zachowań, uwarunkowane określonymi interesami (indywidualnymi, grupowymi). Aplikowanie takiego podejścia badawczego pozwala socjologowi na ujmowanie m.in.: różnych społecznych więzi, integracji, ale także dystansów, antagonizmów i hierarchii.

 

Spis treści

 

Jan Szymczyk, Zamiast wprowadzenia. O Katedrze Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych

 

I. Zbiorowi aktorzy życia publicznego. Ruchy społeczne

 

Edward Balawajder, Wokół teologii ruchu społecznego. Przykład chrześcijańskiej demokracji

Jan Szymczyk, Specyfika nowych ruchów społecznych

 

II. Dymensje zaangażowania społecznego

 

Janina M. Zabielska, Praca jako wartość

Marek Pabich, Elementy kultury politycznej w świadomości częstochowskiej młodzieży ponadgimnazjalnej

Justyna Jung, Przejawy aktywności społecznej lubelskich studentów

Agnieszka Brzeska, Funkcje wolontariatu w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu

Joanna Kubińska, Socjologiczno-aksjologiczny wymiar aktywności sportowej na przykładzie fitness

 

III. Konteksty mediatyzacji życia społeczno-politycznego

 

Sebastian Gralec, Media a sfera polityki w kontekście kampanii wyborczych 2005 r. Na podstawie analizy dzienników i tygodników prasowych

Monika Dobrogowska, Formy instrumentalizacji religii w reklamie

Justyna Góźdź, Elementy manipulacji językowej w mass mediach

 

IV. Pomiędzy przeszłością a przyszłością

 

Monika Bobrek, Elementy systemu wartości działaczy podziemnej „Solidarności”

Anna Trojszczak, Miasta w PRL. Założenia i rezultaty

więcej o książce
zwiń
Polecane

Zbiór ponad 800 aforyzmów i myśli

Powieść o losach polskiej kawalerii we wrześniu 1939 r.

Mistyczno-filozoficzna książka, zakotwiczona w klimacie ziemi bieszczadzkiej.