Biuletyn Edukacji Medialnej 2007, nr 1
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2007
  • Objętość: 159, [2] s.
  • Format: 165 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISSN: 1733-0297
15,00 PLN

Spis treści:

 

KOŚCIÓŁ O NOWYCH AREOPAGACH

 

Fragment orędzia Papieża Benedykta XVI na XLI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2007 r.

 

OSOBA, RODZINA, ZDROWIE A MEDIA

 

Peter Oleksák, Médiá v rodinie – riziko a obohatenie

Jarosław Jęczeń, Mass media – darem osoby dla osoby

Peter Takáč, Peter Kalanin, The roll of mass media in health related – issues of aging

 

KULTURA, JĘZYK A MEDIA

 

Martina Ferencová, Peter Kolanin, Alena Baistová, Kúltura a komunikácia

Tadeusz Zasępa, Jan Paweł II – wydarzenia religijne – wydarzenia telewizyjne

Gintaras Tamoąauskas, Wpływ Jana Pawła II na wydanie prasy niezależnej na Litwie w latach 1978–1983

Dorota Narewska, Karol Wojtyła dziennikarzem

Anna Rogowska-Mrówczyńska, Makdonaldyzacja kultury w „piekle współczesności”

Beata Kułak, Małgorzata Nowak, Wokół medialnej dyskusji na temat religii w szkole

Natalia Sosnowska, Organizacja repliki w politycznym komentarzu radiowym

Michał Drożdż, Czy media są wolne „od ideologii”?

Jarosław Woźniak, Wspomnienie o Kazimierzu Dejmku (1924–2002)

więcej o książce
zwiń
Polecane

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS