Młoda dydaktyka polonistyczna
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2014
  • Objętość: 173 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-543-5
  • SERIA: Polonistyczne Badania Edukacyjne. Studia
35,00 PLN

Dydaktyka polonistyczna – jako młoda dyscyplina badawcza – w ciągu ostatnich dwudziestu lat przeżywa niezwykle dynamiczny rozwój. Złożyło się na to przynajmniej kilka powodów. Pierwszym z nich były zmiany w systemie oświatowym, które zapoczątkowała reforma rozpoczęta w roku 1999. Drugim było rozpoczęcie w roku 2008 reformy programowej. Wtedy nastąpiła koordynacja środowiska zajmującego się badaniami z zakresu dydaktyk szczegółowych. Powód trzeci wiązał się z reorganizacją Instytutu Badań Edukacyjnych, który w roku 2010 rozpoczął swoją działalność w nowej formule. Placówka ta dostrzegła potrzebę kształcenia nowej generacji badaczy, którzy mają przygotować przyszłe zmiany programowe i systemowe nie na podstawie ideowych przekonań i intuicji, lecz konkretnych danych pochodzących z badań empirycznych.
Niniejszy tom jest zbiorem artykułów autorstwa wyłącznie młodych polonistów (urodzonych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku), skupionych głównie wokół Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (pozostali pochodzą ze współpracujących z nią różnych ośrodków akademickich). W prezentowanych tekstach eksplikowana jest najważniejsza problematyka, zgłębiana przez nich w rozprawach doktorskich i nieodzownych przy tym różnorakich badaniach.
Prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


 

Spis treści

Sławomir Jacek Żurek, Młoda dydaktyka polonistyczna
Ewelina Beńko-Kaczkowska, Rozwijanie kreatywności uczniów za pomocą polonistycznych projektów edukacyjnych
Agnieszka Kopacz, Wpływ środowiska cyfrowego na edukację polonistyczną w szkole ponadgimnazjalnej
Dorota Dec, Powtórka przed egzaminem z języka polskiego, czyli internetowe formy pomocy dla gimnazjalistów
Marlena Fota, O najważniejszej z kompetencji słów kilka
Natalia Grabska, Zasada indywidualizacji jako czynnik warunkujący podmiotowe traktowanie ucznia
Diana Jagodzińska, Badania nad językowym obrazem szkoły, ucznia i nauczyciela wychowawcy w wybranych aktach prawa oświatowego
Piotr Kalwiński, O zmaganiach uczniów i nauczycieli z klasyką literacką
Agnieszka Kania, Czy da się zbadać postawę patriotyczną młodych ludzi? Pytanie nie tylko retoryczne
Agnieszka Kasperek, Badanie obecności literatury polskiej powstałej w Izraelu na lekcjach języka polskiego. Uwagi badacza
Agnieszka Pawelec, Facebook jako narzędzie wspomagające lekcje z lekturą w gimnazjum na przykładzie Dywizjonu 303 Arkadego Fiedlera
Sylwia Pikuła, Wielokulturowość w edukacji polonistycznej w gimnazjum. Komunikat z badań
Agata Poręba, Możliwości wykorzystania aktywności gimnazjalistów w Internecie na lekcjach języka polskiego
Maria Szumera, Inne widzenie, cyfrowe czytanie i multimedialne drogi do literatury. Współczesne konteksty Lalki Bolesława Prusa
Mariola Wilczak, Projekt „Biuletynu Polonistycznego”. Jakich narzędzi pracy potrzebują humaniści?

 

więcej o książce
zwiń