Logos, byt, harmonia. Antoniego Langego czytanie kultury
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2010
  • Objętość: 235 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-384-5

Książka jest rozprawą doktorską; prezentuje „wiele trafnych odczytań myśli krytycznej i oryginalnych dzieł literackich Antoniego Langego, wypełnia także interpretacyjne mniej zbadane obszary świadomości kulturowej Młodej Polski” (prof. A.Z. Makowiecki). „Dużym walorem książki Pawła Wojciechowskiego jest umiejętność rozszyfrowania palimpsestowej struktury tekstów Antoniego Langego. W zaproponowanej tu lekturze rozszyfrowane zostają wykorzystane przez artystę interteksty. Podkreślić trzeba także kompetencje autora w dziedzinie filozofii i projektów antropologicznych przełomu XIX i XX wieku” (prof. E. Paczoska). Rozważania zogniskowane są wokół symboli oświetlających dokonywaną przez pisarza lekturę kultury oraz uniwersaliów egzystencjalnych determinujących jego portret duchowy.

 

Wydanie publikacji dofinansowane przez ATENEUM Szkołę Wyższą w Gdańsku

 

Spis treści

 

Przedmowa (Joanna Jasińska)

 

Wprowadzenie

Antoni Lange – pisarz nieznany

Pejzaż z Minotaurem. Biogram

 

Część pierwsza

Księga symboli. W kręgu tekstów krytycznoliterackich Antoniego Langego

 

Rozdział pierwszy: Metafizyka nieoswojenia. Studia z literatury francuskiej

Meandry symbolizmu

Człowiek jako symbol. Wokół Bohaterów Thomasa Carlyle'a

Neuroza. Bohater nowoczesności. Charles Baudelaire

Pesymizm. Leconte de Lisle

Rezygnacja. Sully Prudhomme

 

Rozdział drugi: Okolice geniuszu. Studia i wrażenia

Między Golgotą a Araratem. Rozważania o sztuce

Przekleństwo Prometeusza. Rozmyślania o geniuszu

 

Rozdział trzeci: Bohaterowie młodopolskiego olimpu. Pochodnie w mroku

Oswajanie logosu. O Stefanie Żeromskim

Świat bytów dookreślonych. Władysław Stanisław Reymont

Odzyskiwanie harmonii. O Janie Kasprowiczu

 

Część druga

W przestrzeni twórczości własnej. Antoni Lange jako antropolog kultury

 

Rozdział pierwszy: Przez labirynt Rozmyślań do bramy śmierci

W klatce Dionizosa

Tropami Apollina

Spotkanie Dionizosa z Apollinem. W kole wiecznego powrotu

Rozmowa mistrza Antoniego ze śmiercią

Przed bramą śmierci

 

Rozdział drugi: Ikar i arché – filozofia śmierci Antoniego Langego. Lilith

Wobec dziedzictwa antyku

W kostiumie barokowej wyobraźni

Ikar i Lilith

 

Rozdział trzeci: Dramat człowieka autentycznego. W czwartym wymiarze

Antoniego Langego metafizyka codzienności

W stronę Horli Guy'a de Maupassanta

Horla. Przestrzeń zniewolonych wartości

W kręgu naturalizmu

Czas wzniosłości – czas opresji. Między Horlą a nadczłowiekiem

Ku człowiekowi autentycznemu

Dramat Fauna. Autoportret Antoniego Langego

Antoni Lange wobec bergsonizmu

Filozof w labiryntach kultury. Człowiek kultury w labiryntach filozofii

 

Rozdział czwarty: Człowiek „nirwidialny”. Świat kultury scalonej. Miranda

Młodopolska odyseja

Człowiek „nirwidialny”

Utopia i Hydra. W obronie jedności

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Teksty Antoniego Langego

Pozycje książkowe

Artykuły literackie i naukowe

Opracowania

Recenzje rozproszone

więcej o książce
zwiń
Polecane

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej