Biuletyn Edukacji Medialnej 2006, nr 1
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2006
  • Objętość: 99, [1] s.
  • Format: 165 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISSN: 1733-0297
15,00 PLN

Spis treści:

 

Władysław Głowa, Działalność naukowa i wychowawcza Ks. Prof. Dr hab. Tadeusza Zasępy – prof. zwyczajnego, Rektora Lubelskiej Szkoły Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły, Kierownika Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

KOŚCIÓŁ O NOWYCH AREOPAGACH

 

Fragmenty przesłania Papieża Benedykta XVI do biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina apostolorum”, Watykan, 26 listopada 2005 r.

 

ARTYKUŁY

 

Jerzy Smoleń, Media w duszpasterstwie. Niepokój Kościoła

Andrzej Baczyński, Miejsce Kościoła w modelu telewizji społecznej

Andrzej Baczyński, Współczesna telewizja jako nośnik antywartości

Andrzej Baczyński, Amerykański i europejski model funkcjonowania telewizji

Imrich Jenča, Zmeny novinárskej profesie na Slovensku po roku 1989 a informačné zdroje

Peter Oleksák, Socialistic Wind from South

Jerzy Smoleń, Media w duszpasterstwie. Z nauczania Magisterium Eccolasiae

Jarosław Woźniak, Teatr religijny w duszpasterstwie

 

KONSPEKTY

 

Jakub Adamczyk, „Szkalujcie, szkalujcie i tak część sie przyczepi” – manipulacja w polityce

Joanna Sobiechowska – Manipulacja w telewizji

więcej o książce
zwiń
Polecane

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS