Łączność i polityka 1939–1946. Zbiór opracowań
  • Wydanie: drugie fotooffsetowe
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2011
  • Objętość: 503, [1] s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-426-2

Łączność i polityka 1939–1946 jest tomem opracowań ukazującym rolę łączności radiowej podczas II wojny światowej. W tamtym okresie polskie działania wojskowe rozprzestrzeniały się od Puszczy Nalibockiej do Londynu i od Jangi-Julu do Rzymu. Główny problem, przed którym wówczas stanął Sztab Naczelnego Wodza, dotyczył utrzymania łączności radiowej pomiędzy jednostkami Wojska Polskiego w Europie, Azji i Afryce, oraz pomiędzy Sztabem Naczelnego Wodza najpierw w Paryżu, a później w Londynie. Przedsięwzięcie to przerastało dotychczasowe doświadczenia wojsk łączności w pracy radiowej na duże odległości. Problemy te zostały jednak rozwiązane, na początku po amatorsku, później w sposób bardziej fachowy.

Książka opisuje jedno z największych osiągnięć organizacyjnych i technicznych Wojska Polskiego, jakim była rozbudowana radiowa sieć łączności wojskowej. Obejmowała ona liczne placówki i jednostki Wojska Polskiego, z tym że centrala łączności Sztabu Naczelnego Wodza stanowiła jednocześnie centralę wojskowych radiostacji na terenie Polski. Przekazywała wiadomości wymieniane między Komendą Główną AK i podległymi jej oddziałami. Autor szczegółowo opisuje wiele zagadnień z dziedziny radiotelegrafii wojskowej i telekomunikacji. Wykorzystuje również znajomość organizacji i procedury łączności Sztabu Naczelnego Wodza oraz rozległą wiedzę historyczną, by ukazać czytelnikom, jak poważny wpływ na bieg wypadków dziejowych miały sposób i tempo przekazywania informacji.

 

Spis treści

 

Od autora

Do wydania pierwszego

Do wydania drugiego

 

PODZIAŁ TEMATYCZNY

 

1. Łączność radiowa Sztabu N.W. w przededniu Powstania Warszawskiego

2. Łączność i polityka

3. Retinger w Polsce w 1944 r.

4. Powstanie Warszawskie – Kontakty z ZSRR i PKWN

5. Powstanie Warszawskie (inne spojrzenie)

6. Szara eminencja w miniaturze (omówienie książki Pomiana)

7. Rozmowy z kapitanem Szabunią (o AK na Wileńszczyźnie)

8. Z tajemnic II wojny światowej

9. Płk Prawdzic-Szlaski, organizator AK na Nowogródczyźnie (wspomnienie pośmiertne)

10. Łączność walczącej Warszawy (omówienie książki Malinowskiego)

11. Okoliczności rozpoczęcia Powstania Warszawskiego (omówienie wspomnień Majorkiewicza)

12. Wileńsko-nowogródzkie telegramy, lato 1944

13. Pipsztoki

14. Radiotelegrafia i radiowywiad (1939–1946)

15. Retinger – wysłannik Foreign Office i Mikołajczyka

16. Pożegnanie

17. Tabela – Sieć Sztabu N.W. i Komendy Głównej AK

18. Tabela – Cichociemni łącznościowcy

 

Indeks nazwisk

więcej o książce
zwiń
Polecane

Powieść o losach polskiej kawalerii we wrześniu 1939 r.

Mistyczno-filozoficzna książka, zakotwiczona w klimacie ziemi bieszczadzkiej.

Zbiór ponad 800 aforyzmów i myśli