Encykliki Jana Pawła II. Fundamenty wiary i moralności katolickiej
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2011
  • Objętość: 202 s.
  • Format: 147 x 208 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-439-2

[...] Jan Paweł II pozostawił wielkie bogactwo swego nauczania. Zawarł je głównie w czternastu encyklikach. Może o tym wiemy, ale czy je znamy i dobrze rozumiemy? Znaczenia myśli Ojca Świętego i jej szczególnej aktualności dla dzisiejszego świata nie trzeba tu dowodzić. Bez trudu można się o tym przekonać, podejmując lekturę niniejszej publikacji ks. Zbigniewa Tyburskiego, w której dokonał on analizy wszystkich encyklik Jana Pawła Wielkiego. Autor zrezygnował w niej z hermetycznego słownictwa, obowiązującego w literaturze naukowej z dziedziny teologii. Na ile to było możliwe, zastąpił je terminologią przystępną dla czytelnika bez specjalnego przygotowania. [...]

Na drodze życia prowadzącej do Boga człowiek szuka przewodników. Przewodnik to duch opiekuńczy. Póki żyje, póty wspomaga czynnie swoim działaniem, modlitwą. Po śmierci uczy swoim przykładem i tym, co pozostawił jako dzieło życia. Dla nas niezastąpionym przewodnikiem wciąż jest Jan Paweł II, potężny jak prorocy Starego Testamentu. Wielki, bo wzorował się na herosach wiary i oddania Bogu.

Był nam potrzebny za życia jako Namiestnik Chrystusa na ziemi, ale i jako nasz Rodak, jako Przyjaciel, jako Nauczyciel. I nadal jest potrzebny. To bardzo ważne: być komuś potrzebnym. Zdyszanym współczesnym światem rządzą okrutne prawa wolnego rynku i nie zawsze uczciwa rywalizacja. Jest to świat pełen podejrzeń, wątpliwości, nieszczerych uczuć. A ludzie – zwłaszcza młodzi – tęsknią za inną pełnią. Pragną prawdziwej, autentycznej wiary, nadziei i miłości. Odnajdą te wartości w tekstach i w nauczaniu Jana Pawła II. Także w jego życiu. Potrzeba nam pedagogii świętości. Ojciec Święty wzywał do niej wielokrotnie.

Książka ks. Z. Tyburskiego [...] powinna się znaleźć w każdym polskim domu. Warto, by to wartościowe studium wziął do ręki każdy, komu jest bliska myśl Jana Pawła II; kto chce ją jak najlepiej poznać, by potem stosować z pożytkiem w swoim życiu.

 

Ks. Prof. Edward Walewander, fragm. przedmowy

 

Spis treści

 

Przedmowa (ks. Edward Walewander)

Słowo od autora

 

Redemptor hominis – Odkupiciel człowieka

Wprowadzenie

Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka

Kolegialność Kościoła

Człowiek w planach Bożych

Wolność człowieka

Prawa człowieka – litera czy duch?

Powołanie chrześcijańskie: służyć i królować

Maryja, Matka Kościoła i nasza Matka

 

Dives in misericordia – O Bożym miosierdziu

Wprowadzenie

Obdarowanie i przebaczanie istotą miłosierdzia

Odwzajemnienie Bożego miłosierdzia

Sprawiedliwość i miłosierdzie

Miłosierdzie Boże w historii zbawienia

Krzyż Chrystusa źródłem miłosierdzia

Maryja Matką Miłosierdzia

 

Laborem exercens – O pracy ludzkiej

Wprowadzenie

Pochwała pracowitości

Praca twórcza

Uprawnienia ludzi pracy

Pierwszeństwo pracy przed kapitałem

Katolicka Nauka Społeczna o pracy ludzkiej

Modlitwa i rozwój duchowy przez pracę

 

Slavorum apostoli – Apostołowie Słowian

Wprowadzenie

Życie Cyryla i Metodego na tle epoki

Język staro-cerkiewno-słowiański nowym językiem Biblii i liturgii

Inkulturacja na terenach ewangelizacyjnych Słowian

Słowiański papież i jedność Europy

 

Dominum et Vivificantem – O Duchu Świętym

Wprowadzenie

Nowe życie w Duchu Świętym

Duch Święty przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie

Duch Święty formuje sumienie

Duch Święty a czas Kościoła

Duch Święty a modlitwa

 

Redemptoris Mater – Matka Odkupiciela

Wprowadzenie

Nowe imię Maryi: „pełna łaski”

Maryja wzorem wiary

Maryja, Matka Kościoła i wszystkich ludzi

Macierzyńskie pośrednictwo Maryi a ekumenizm

Maryja wzorem kobiecej godności

 

Sollicitudo rei socialis – Społeczna troska

Wprowadzenie

Zaangażowanie społeczne a struktury grzechu

Uczestnictwo, solidarność i dobro wspólne

Rozwój techniczny a „kwestia społeczna”

 

Redemptoris missio – Misja Odkupiciela

Wprowadzenie

Ewangelizacja buduje królestwo Boże

Duch Święty a misyjność Kościoła

Wymiary działalności ewangelizacyjnej

Rola świeckich w dziele ewangelizacji

Odwaga w głoszeniu Ewangelii

Ewangelizacja w nowej kulturze

 

Centesimus annus – Setna rocznica

Wprowadzenie

Etyka wolnego rynku

Ochrona środowiska naturalnego i ludzkiego

Uczestnictwo czy wyobcowanie?

Społeczeństwo a państwo

Zasada pomocniczości i dobro wspólne

 

Veritatis splendor – Blask prawdy

Wprowadzenie

„Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” (Mt 19, 16)

Prawo Boże źródłem ludzkiej moralności

Sumienie a prawda

Wolność a prawo Boże

Grzech śmiertelny i grzech powszedni

Męczeństwo wyrazem wierności Bogu i Jego prawu

Moralność a odnowa życia społecznego

 

Evangelium vitae – Ewangelia życia

Wprowadzenie

Nienaruszalność ludzkiego życia – „Nie zabijaj!”

Aborcja i eutanazja zaprzeczają prawu do życia

Prawo cywilne a prawo moralne

Naturalne planowanie rodziny

Eutanazja brakiem miłości ludzkiego życia

Człowiek powołany do pełni życia

Wezwanie do budowy nowej kultury życia ludzkiego

 

Ut unum sint – Aby byli jedno

Wprowadzenie

Jedność w prawdzie

Efekty dialogu na rzecz jedności

Znaczenie prymatu papieża w jedności Kościoła

Kościół katolicki a ekumenizm

Modlitwa i nawrócenie serca warunkami jedności

 

Fides et ratio – Wiara i rozum

Wprowadzenie

„Poznaj samego siebie!”

Zależność między wiarą a rozumem

Antagonizm między wiarą a rozumem

Aktualność myśli św. Tomasza z Akwinu

Ojcowie Kościoła o relacji wiary i rozumu

„Mądrościowy” wymiar filozofii

 

Ecclesia de Eucharistia – O Eucharystii w życiu Kościoła

Wprowadzenie

Eucharystia buduje Kościół

Apostolski charakter Eucharystii

Eucharystia a komunia kościelna

Piękno celebracji eucharystycznej

 

Zakończenie

Encykliki papieża Jana Pawła II

Spis skrótów

więcej o książce
zwiń
Polecane

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej