Podstawy patriotyzmu Jana Pawła II
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2012
  • Objętość: 136, [5] s.
  • Format: 147 x 208 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-460-6

Z radością przyjąłem wiadomość, że ukazuje się książka […], poświęcona patriotyzmowi Papieża Jana Pawła II. Ważny to i aktualny temat.
Przez 27 lat mej służby przy boku Ojca Świętego byłem świadkiem Jego żarliwego zaangażowania w sprawy Polski i Polaków, zwłaszcza podczas pierwszych odwiedzin Ojczyzny w roku 1979. Potem, w okresie powstawania i kształtowania się „Solidarności”, jak wreszcie po roku 1989, kiedy Polska odzyskała wolność, naocznie doświadczyłem tego, jak żyje w Błogosławionym Janie Pawle II wielkie dziedzictwo kultury naszego narodu.
kard. Stanisław Dziwisz, fragm. Przedmowy

Poddać obserwacji i przedstawić w sposób uporządkowany jeden wyrazisty atrybut osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II, jego patriotyzm, to zadanie główne, jakie podejmujemy. Spróbujemy unaocznić swoiste rysy papieskiego patriotyzmu i udokumentować je tekstami wypowiedzi Głowy Kościoła.
[…] Patriotyczne przekonania Ojca Świętego, znajdujące wyraz w bardzo licznych jego wypowiedziach, zostaną uporządkowane i scharakteryzowane poprzez ukazanie ich źródeł. Już u progu naszych rozważań bowiem, zaraz po wstępnym rozpatrzeniu tematu, narzuciły się pytania, dotyczące najróżniejszych czynników i uwarunkowań, które uformowały osobowość Ojca Świętego Jana Pawła II przed objęciem przezeń najwyższego Urzędu Apostolskiego. Narzuciło się przeświadczenie, że trzeba odszukać i wskazać te sytuacje i doświadczenia życia, lektury oraz środowiska, które w ten sposób ukształtowały przyszłego Papieża, że będąc pasterzem uniwersalnego Kościoła – równocześnie tak żywiołowo jak chyba żaden z papieży XX wieku – daje wyraz swemu przywiązaniu do ziemi, tradycji, kultury ojczystej.
Winniśmy więc uprzytomnić sobie: jakie składniki duchowej formacji Jana Pawła II zdecydowały o tym, że – w niczym nie zaniedbując misji powszechnej – silnie podkreśla, że jest Polakiem, że losy kraju nad Wisłą intensywnie przeżywa, że środowiska polskie rozproszone w świecie traktuje po prostu jako części Rzeczypospolitej, a cała katecheza skierowana do tych środowisk jest podyktowana tym właśnie przekonaniem.
fragm. WprowadzeniaSpis treści

Stanisław Kardynał Dziwisz, Slowo wstępne

Wprowadzenie
1. Cel rozprawy
2. Warsztat bibliograficzny
3.Kilka ustaleń i rozróżnień teoretycznych dotyczących pojęć patriotyzmu i nacjonalizmu
4. Inkulturacja: jak Kościół rozumie problem więzi między Ewangelią a kulturami narodowymi

''Myśląc Ojczyzna''
1. Druga Rzeczpospolita: odzyskana niepodległość, państwo europejskie i jego tradycja historyczna
2. Doświadczenie komunizmu
3. Polska jako dziedzictwo komuny
4. ''Naród żyje nie tylko [...] nad Wisłą''

Zamknięcie

Aneksy
Aneks I - bibliograficzny
Aneks II - osobisty

Indeks osób

więcej o książce
zwiń