Świat trzeba przekręcić. Rozmowy o imponderabiliach
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2013
  • Objętość: 419, [1] s., 54 s. il.
  • Format: 147 x 208 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-500-9

Projekt okładki: Amadeusz Targoński

 

Jest to na polskim rynku wydawniczym pozycja wyjątkowa. Konwencję, w jakiej porusza się Marcińczak, umieścić by można na pograniczu wywiadu (gatunku typowo dziennikarskiego) i eseju (przynależnego bardziej do literatury pięknej). [...] Nie chodzi tu bowiem o wydobycie maksimum prawdy o konkretnym rozmówcy, osadzonym w rekonstruowanym przy pomocy reportera historycznym kontekście, ale raczej o trud dochodzenia do szeregu prawd na temat świata i jego przeżywania, możliwości poznawczych człowieka, historiozofii, które w takiej rozmowie, wspólnym wysiłkiem, mogą być odsłonięte.

Czytelnik tej książki, który rozgląda się dookoła po swoim kulturowym otoczeniu, żeby znaleźć coś, co pomoże mu uczynić jego własne życie pełniejszym i szczęśliwszym, przekona się, że jej bohaterowie stawiają światu podobne pytania, że warto się trudzić i że trud ten nie będzie zmarnowany. To, co łączy prezentowane tu teksty, to także próba wyjaśnienia, jak się rodzą ludzkie pasje i jak się żyje z pasją. Marcińczak potrafi uruchamiać w swoich rozmówcach głębokie pokłady autorefleksji, może dlatego że sam nosi w sobie ciągle niezaspokojoną ciekawość świata, którą w rozmowach ujawnia. [...]
Zwraca uwagę perfekcja tak zwanego warsztatu pisarskiego. Styl tych rozmów jest szlachetny, ale niepozbawiony znamion żywej mowy. Nie ma tu jednak irytującego – a modnego ostatnio – udawania, że zapisuje się wypowiedź w jej swobodnym toku, z wszystkimi kiksami, zahamowaniami, powtórzeniami, nadużywaniem zaimków itp. To zapis przemyślany, przez język dociera się do interesujących orzeczeń na temat świata – energia lektury nie może się wypalić przedwcześnie.

To bardzo dobra książka, więcej: to książka potrzebna. W czasach, gdy media żywią się wyłącznie krwią, sensacją i śmiertelnym klinczem polityków, dzięki tekstom napisanym przez Marcińczaka odkrywamy postawy i tematy, które wcale nie są mniej ekscytujące, a przecież dają nadzieję, a nie chwilowe zapomnienie.

 

dr Bogusław Wróblewski, fragm. posłowia

 

Od autora:

 

Wszystkie zebrane tu opowieści ukazują Lublin. Ten Lublin wciąż jest, tak jak ciągle trwają te historie, a przecież zarazem istnieje coraz słabiej, coraz mniej taki jak w tych opowieściach. Kiedy przyjechałem do Lublina przed dwudziestu laty, nie mogłem mieć pojęcia, że zostanę zbieraczem cudzych historii, odnajdując – własną opowieść.

 

Łukasz Marcińczak

 

Partnerzy wydania:

Województwo Lubelskie

Miasto Lublin

Lubelska Spółdzielnia Spożywców „Społem"

 

 

Spis treści

 

Wywiady są z nienasycenia

Łukaszowi Marcińczakowi pytania zadała Jadwiga Mizińska

 

Rozmowy

 

Śladami Kolberga i „Solidarności”. Rozmowa z JERZYM BARTMIŃSKIM

Trzeba wysiąść z pociągu. Rozmowa z ANNĄ KACZKOWSKĄ

Wolałbym Chagalla. Rozmowa z ZYGMUNTEM NASALSKIM

Lublin odkryłam w Nowym Jorku. Rozmowa z MONIKĄ ADAMCZYK-GARBOWSKĄ

Rozjaśnić sens słów. Rozmowa z JANUSZEM OPRYŃSKIM

Jesień uniwersytetu. Rozmowa z SABINĄ MAGIERSKĄ

Piękne są telefony komórkowe. Rozmowa z ANDRZEJEM TRZCIŃSKIM

Przynieśli mi dziecko. Rozmowa z EWĄ DADOS

Sztukmistrz bez imienia. Rozmowa z TOMASZEM PIETRASIEWICZEM

Robię na siebie zasadzki. Rozmowa z JANEM KONDRAKIEM

Wysłowić, co między wierszami. Rozmowa z MARIĄ BRZEZIŃSKĄ

Ładnie łączyć ludzi. Rozmowa z GRZEGORZEM LINKOWSKIM

Chciałam dostać Nobla. Rozmowa z MAŁGORZATĄ BIELECKĄ-HOŁDĄ

Granie na losie. Rozmowa z JERZYM KUTNIKIEM

Świat trzeba przekręcić. Rozmowa z ROBERTEM KUŚMIROWSKIM

 

Biogramy

Nota bibliograficzna

O książce (dr Bogusław Wróblewski)

więcej o książce
zwiń
Polecane

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS