Ignacy Czuma. Uczony i polityk
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2012
  • Objętość: 218, [1] s., 12 s. il.
  • Format: 147 x 208 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-472-9

W 2013 roku minie 50 lat od śmierci prof. dra Ignacego Czumy (1891–1963), wybitnego myśliciela i działacza katolickiego, profesora prawa, dziekana i prorektora KUL, społecznika i polityka. Jego działalność i bezkompromisowa postawa wobec reżimu hitlerowskiego i komunistycznego były w okresie powojennym przyczyną ciągłej inwigilacji przez Urząd Bezpieczeństwa, procesu i ostatecznie uwięzienia. Postać Ignacego Czumy, skazana na zapomnienie poprzez celowe przemilczanie jego zasług i prac, niewątpliwie zasługuje na przywrócenie przynależnego jej miejsca w gronie zasłużonych dla KUL-u, Lublina i dla powojennych dziejów Polski.

Celem książki jest przekazanie młodemu pokoleniu (a starszemu – przypomnienie lub uświadomienie) wiedzy o drodze życiowej człowieka mogącego niewątpliwie stanowić istotny punkt odniesienia dla współczesnych dyskusji o patriotyzmie, o wartościach społecznych, o odpowiedzialności za dobro wspólne. Publikacja ta ma walor przede wszystkim solidnego i wiarygodnego źródła wiedzy o życiu i działalności Profesora. Oparta została na szczegółowej kwerendzie w archiwach IPN i w Archiwum Lubelskim, dając pierwszy, solidny obraz biografii i zasług Ignacego Czumy.

więcej o książce
zwiń