Cztery Milenia Kobiety i Mężczyzny
Damy i rycerze

Losy rycerza Chrystusa i damy jego serca w zwierciadle średniowiecznej obyczajowości

Rzymianie i barbarzyńcy

Powieść historyczna rozgrywająca się w czasach panowania cesarza Marka Aureliusza (II w. n.e.)