Ekonomia i zarządzanie
Gospodarka Polski w latach 1989-2009

Historia gospodarcza Polski w latach 1989-2009

Skalowanie wielowymiarowe w analizach ekonomicznych i behawioralnych

Rozprawa naukowa dotycząca analiz ekonomicznych i behawioralnych.

Znaczenie pieniądza

Psychologiczne aspekty obrotu pieniądzem