Ekonomia i zarządzanie
Gospodarka Polski w latach 1989-2009

Historia gospodarcza Polski w latach 1989-2009

Integrated World – Integrated Services

O różnych aspektach funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego

Skalowanie wielowymiarowe w analizach ekonomicznych i behawioralnych

Rozprawa naukowa dotycząca analiz ekonomicznych i behawioralnych.

Wybór w gospodarce. Wprowadzenie do ekonomii

Podręcznik ekonomii. Wydanie II poprawione i poszerzone