Media i marketing
Biuletyn Edukacji Medialnej 2014, nr 1

Periodyk traktujący o zjawiskach współczesnego rynku mediów.

Biuletyn Edukacji Medialnej 2014, nr 2

Periodyk traktujący o zjawiskach współczesnego rynku mediów.

Biuletyn Edukacji Medialnej 2015, nr 1

Periodyk traktujący o zjawiskach współczesnego rynku mediów.

Biuletyn Edukacji Medialnej 2015, nr 2

Periodyk traktujący o zjawiskach współczesnego rynku mediów.

Biuletyn Edukacji Medialnej 2016, nr 1

Periodyk traktujący o zjawiskach współczesnego rynku mediów.

Biuletyn Edukacji Medialnej 2016, nr 2

Periodyk traktujący o zjawiskach współczesnego rynku mediów.

Biuletyn Edukacji Medialnej 2017, nr 1

Periodyk traktujący o zjawiskach współczesnego rynku mediów

Biuletyn Edukacji Medialnej 2017, nr 2

Periodyk traktujący o zjawiskach współczesnych mediów

Rynek medialny w Polsce. Zarys ewolucji ostatnich czterdziestu lat

Omówienie przemian na polskim rynku medialnym w ciągu ostatnich 40 lat.