Głosy ocalonych
Byłam wtedy dzieckiem

Wspomnienia z ucieczki rodziny żydowskiej z okupowanej Polski na Wschód, do Uzbekistanu

Jak ścigane zwierzę

Dramatyczne wspomnienia z okresu Holocaustu (wydanie pierwsze)

Jak ścigane zwierzę

Dramatyczne wspomnienia z okresu Holocaustu (wydanie drugie)

Po obu stronach muru

Wspomnienia z okresu Holocaustu

Uciekać, aby żyć

Wspomnienia Sabiny Rachel Kałowskiej o jej życiu podczas Holocaustu i w latach powojnennych.

Z Drohobycza do Ziemi Obiecanej

Wspomnienia Henryka Hoffmana z czasów Holocaustu i lat powojennych.