Wspomnienia i listy
Wspomnienia z pobytu na Sybirze 1940-1946

Wspomnienia matki zesłanej do północnego Kazachstanu wraz z dwojgiem dzieci

Zanim powstała „Solidarność”

Wspomnienia z czasów początków „Solidarności"