Wspomnienia i listy
Dziesięć dni w PRL-u

Wspomnienia reżysera teatralnego i dramatopisarza z lat PRL-u

Jeszcze słychać tętent i rżenie koni

Książka Konstantego Rostworowskiego należy do kręgu tych, jakie ukazują świat, który nieodwracalnie już przeminął.