Duchowieństwo polskie w więzieniach, łagrach i na zesłaniu w ZSRR
„Trzeba zostać”

Wspomnienia i listy z zesłania i pracy duszpasterskiej na Wschodzie (wyd. 2)

„Trzeba zostać”

Wspomnienia i listy z zesłania i pracy duszpasterskiej na Wschodzie (wyd. 1)

Drogi Opatrzności

Wspomnienia z posługi duszpasterskiej wśród deportowanych do Kazachstanu.

Drogi Opatrzności

Wspomnienia z posługi duszpasterskiej wśród Polaków deportowanych do Kazachstanu.

Proboszcz z gorącego pogranicza

Wspomnienia kapłana z okupowanej przez Niemców i Sowietów Białorusi