Nauki o ziemi
Drogowe przejścia graniczne w Euroregionue Bug

Publikacja pokonferencyjna po Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej

Studnie wiercone i hydrogeologia Lubelszczyzny

Omówienie warunków hydrogeologicznych Lubelszczyzny połączone z historią lubelskich firm wiertniczych