Lubliniana
Pamięć wrzosu. Opowieść ułańska

Opowieść o walkach polskiej kawalerii we wrześniu 1939 r.

Studnie wiercone i hydrogeologia Lubelszczyzny

Omówienie warunków hydrogeologicznych Lubelszczyzny połączone z historią lubelskich firm wiertniczych