Duchowość i teologia
Podstawy patriotyzmu Jana Pawła II

Książka poświęcona idei patriotyzmu w życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II