Duchowość i teologia
Drzewo Krzyża Świętego. Kościół OO. Dominikanów, Lublin

Historia relikwii Drzewa Krzyża Świętego przechowywanych w kościele oo. Dominikanów w Lublinie

Elementarz etyczny

Podstawowe pojęcia i problemy etyki w ujęciu Karola Wojtyły

Kobieta - kapłanem?

Rozważania o roli kobiety w Kościele