Duchowość i teologia
Autobiografia mistyczna

Mistyczno-filozoficzna książka, zakotwiczona w klimacie ziemi bieszczadzkiej.

Do Boga, który uwesela

Zbiór czternastu homilii wygłoszonych pierwotnie w Radiu Watykańskim

Drzewo Krzyża Świętego. Kościół OO. Dominikanów, Lublin

Historia relikwii Drzewa Krzyża Świętego przechowywanych w kościele oo. Dominikanów w Lublinie