Duchowość i teologia
Autobiografia mistyczna

Mistyczno-filozoficzna książka, zakotwiczona w klimacie ziemi bieszczadzkiej.

Do Boga, który uwesela

Zbiór czternastu homilii wygłoszonych pierwotnie w Radiu Watykańskim