Duchowość i teologia
„Trzeba zostać”

Wspomnienia i listy z zesłania i pracy duszpasterskiej na Wschodzie (wyd. 1)

„Trzeba zostać”

Wspomnienia i listy z zesłania i pracy duszpasterskiej na Wschodzie (wyd. 2)

Autobiografia mistyczna

Mistyczno-filozoficzna książka, zakotwiczona w klimacie ziemi bieszczadzkiej.

Do Boga, który uwesela

Zbiór czternastu homilii wygłoszonych pierwotnie w Radiu Watykańskim