Duchowość i teologia
Podstawy patriotyzmu Jana Pawła II

Książka poświęcona idei patriotyzmu w życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II

Sekty i związki religijne. Zarys

Opracowanie na temat dwudziestowiecznych sekt i związków religijnych

Szlachetny weteran służby Bożej. Opowieść o Księdzu Prałacie Zbigniewie Kuzi

Prezentacja sylwetki i posługi kapłańskiej ks. prał. Zbigniewa Kuzi, duszpasterza ludzi pracy