Historia i biografie
Posłannictwo historii czasu pogardy i zakłamania

W tomie tym prof. Tadeusz Wyrwa zgromadził artykuły z lat 1999-2000.

Rosa Bailly. Wielka Francuzka o polskim sercu

Biografia Rosy Bailly, francuskiej działaczki społecznej i pisarki zafascynowanej Polską.