Historia i biografie
Jan Rostafiński 1882-1966. Próba biografii

Biografia wybitnego profesora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Kolejarze w Katyniu i innych miejscach kaźni i męki. Biogramy i dokumenty. Tom I

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Kolejarze w Katyniu i innych miejscach kaźni i męki. Biogramy i dokumenty. Tom I–II

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Kolejarze w Katyniu i innych miejscach kaźni i męki. Biogramy i dokumenty. Tom II

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS