Historia i biografie
Cień tamtych lat. Opowieść tykocińska

Powieść o losach Polaków i żydów, mieszkańców Tykocina, w czasie Holocaustu

Cudzoziemscy nauczyciele Gimnazjum Lubelskiego w latach 1815-1915

Słownik biograficzny nauczycieli Gimnazjum Lubelskiego w latach 1815-1915

Diabelne szczęście czy palec Boży?

Wspomnienia Stanisława Likiernika z czasów wojny, okupacji i okresu tuż po wojnie

Dom mojego ojca

Wspomnienia z czasów dzieciństwa

Drzewo Krzyża Świętego. Kościół OO. Dominikanów, Lublin

Historia relikwii Drzewa Krzyża Świętego przechowywanych w kościele oo. Dominikanów w Lublinie