Prawo i nauki społeczne
Drogowe przejścia graniczne w Euroregionue Bug

Publikacja pokonferencyjna po Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej