Nauka o literaturze i języku
Poznawanie poezji. Interpretacje

Interpretacje wybranych dzieł poetyckich i prozatorskich

Skazani za lekturę Mickiewicza. Z archiwów Lwowa i Wilna

Opracowanie rosyjskich archiwaliów dotyczących procesów za lekturę książek Adama Mickiewicza