Kresowiana
„Trzeba zostać”

Wspomnienia i listy z zesłania i pracy duszpasterskiej na Wschodzie

Biesiada Krzemieniecka. Zeszyt 5

Wydawnictwo seryjne — Literaturoznawstwo i historia

Kolejarze w Katyniu i innych miejscach kaźni i męki. Biogramy i dokumenty. Tom I

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Kolejarze w Katyniu i innych miejscach kaźni i męki. Biogramy i dokumenty. Tom I–II

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Kolejarze w Katyniu i innych miejscach kaźni i męki. Biogramy i dokumenty. Tom II

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS