Eseistyka i publicystyka
Wielopis wielopolis

Eseje o literaturze, sztuce i życiu kulturalnym w Polsce i na emigracji