Godlo Norbertinum
Strona główna

Księgarnia - Tanie czytanie

ALLEGRO FacebookLogo, 1,6kB

Tanie czytanie

Do lektury naszych książek zachęcamy Państwa na różne sposoby. Tutaj udostępniamy niektóre z naszych tytułów po obniżonych cenach, ułatwiając dostęp do ciekawej lektury wszystkim tym, którzy lubią oszczędzać. Zachęcamy do skorzystania z okazji, która potrwa aż do końca roku 2012. Lista książek będzie poszerzana, dlatego zapraszamy do ponownych odwiedzin.

okladka
KUP
Cena: zł 18,00 9,00
 • Humanistyczne ścieżki edukacyjne
  Scenariusze, plany, konspekty, ćwiczenia, propozycje
 • ISBN 83-7222-045-X
 • Lublin 2000
 • 198 s.
 • Format 170 x 240 mm
 • Oprawa miękka klejona

Redakcja: Halina Wiśniewska, Leszek Tymiakin

Prezentacja rezultatów pracy wieloletnich nauczycieli-praktyków, którzy w ramach Studium Podyplomowego "Język Polski i Kultura" w Instytucie Filologii Polskiej UMCS szukali sposobów korelacji różnych elementów wiedzy i umiejętności. Czytelnik znajdzie tutaj najbardziej pomysłowe projekty dydaktyczne w zakresie realizacji ścieżek: prozdrowotnej i ekologicznej, czytelniczo-medialnej, wychowania do życia w społeczeństwie, a także kultury polskiej na tle tradycji śródziemnomorskiej. W swoich twórczych programach dydaktycznych autorzy wychodzą naprzeciw intelektualnym potrzebom ucznia, uwzględniając jego podmiotowość, kreatywność, aktywność. Dla urozmaicenia swoich scenariuszy lekcyjnych korzystają z wielu inspiracji, np. wprowadzają elementy ludyczne.

okladka
KUP
Cena: zł 30,00 15,00
 • Jan Kochanowski w poezji polskiej od XVI do XX wieku
  Antologia
 • ISBN 83-7222-140-5
 • Lublin 2003
 • 577 s.
 • Format 140 x 215 mm
 • Oprawa miękka klejona

Wybór, wstęp, opracowanie: Ryszard Montusiewicz

Prezentowana antologia jest pierwszą tak obszerną próbą ukazania żywotności tradycji czarnoleskiej od renesansu aż po czasy najnowsze. (Poprzedza ją antologia opracowana przez Wacława Borowego Poeci polscy o Kochanowskim, Kielce 1931, znacznie jednak skromniejsza). Pomyślana była pierwotnie jako wyraźny ślad czterechsetnej rocznicy śmierci Jana Kochanowskiego, została jednak dopełniona o utwory najnowsze, publikowane na przełomie XX i XXI wieku. Gromadzi około 200 tekstów ponad 100 autorów. Opatrzona wstępem i bogatymi komentarzami, ukazuje wędrówkę tematów, motywów, aluzji i nawiązań do czarnoleskiej muzy na przestrzeni zmieniających się stylów i epok literackich.

okladka
KUP
Cena: zł 20,00 10,00
 • Poezja religijna 1918-1939
 • ISBN 83-7222-202-9
 • Lublin 2004
 • 257 s.
 • Format 112 x 170 mm
 • Oprawa miękka klejona

Przedmowa: Tadeusz Kłak
Opracowanie: Tadeusz Kłak

Pierwsze w Polsce przedsięwzięcie edytorskie, ukazujące obecność motywów sakralnych w poezji dwudziestolecia międzywojennego. W antologii znalazły się utwory znanych, wybitnych poetów, takich jak: L. Staff, K. Iłłakowiczówna, J. Liebert czy K. Wojtyła, jak też i takich, w poezji których nie spodziewalibyśmy się obecności motywów religijnych: A. M. Swinarski, J. Kurek, J. Sztautynger. Przypomina też wiele wartościowych tekstów autorów dziś już zapomnianych: B.L. Michalski, T. Sułkowski, J. Różewicz. Uwzględnia mało znanych poetów pochodzenia żydowskiego: M. Szymel, L. Baumberg, A. Eker. Książka od strony edytorskiej opracowana została bardzo starannie. Cześć poetycką poprzedza obszerny i wnikliwy wstęp historycznoliteracki, umożliwiający głębszą percepcję. Ta pionierska publikacja może posłużyć nie tylko historykom literatury, ale również miłośnikom takiej poezji.

Tom III

okladka
KUP
Cena: zł 25,00 12,50
 • Zatajony artysta
  O Wacławie Borowym 1890-1950, wybór szkiców i wspomnień Andrzej Biernacki
 • ISBN 83-7222-242-8
 • ISSN 1895-0868
 • Lublin 2005
 • 473, [2] s., 8 il. czarno-białych
 • Format 147 x 205 mm
 • Oprawa miękka klejona

Książka jest pierwszą w polskiej humanistyce próbą tak szerokiego i całościowego spojrzenia na osobę i dzieło Wacława Borowego. Jest swego rodzaju zbiorową monografią uczonego, na którą złożyły się głosy jemu współczesnych luminarzy polonistyki oraz wybitnych jego uczniów i współpracowników. Wśród autorów znaleźli się m.in.: Karol Wiktor Zawodziński, Konrad Górski, Juliusz Kleiner, Wiktor Weintraub, Kazimierz Wyka, Henryk Elzenberg, Michał Głowiński, Czesław Zgorzelski, Zofia Stefanowska, Zdzisław Najder, Zygmunt Lichniak, Tadeusz Makowiecki - w sumie 44 szkice i wspomnienia, prezentujące wszechstronne i wieloaspektowe podejście do osoby „Zatajonego artysty” (określenie K.W. Zawodzińskiego). Rozdział wstępny prezentuje pięć obszernych artykułów napisanych po śmierci W. Borowego. Dalsze części książki ukazują Borowego jako historyka i teoretyka literatury, bibliotekarza i krytycznego czytelnika. Prezentują wspomnienia uczniów Profesora oraz dyskusję wokół jego książki „O poezji polskiej w wieku XVIII”.

okladka
KUP
Cena: zł 10,00 5,00
 • Żale nagrobne na śmierć Jana Kochanowskiego w Lublinie 22 sierpnia 1584 roku przez Sebastiana Klonowica, Andrzeja Trzecieskiego i innych autorów napisane i w 1585 roku razem wydane
 • ISBN 83-7222-196-0
 • ISSN 1895-0876
 • Lublin 2004
 • Wydanie I w tej edycji
 • 100 s.
 • Format 147 x 220 mm
 • Oprawa miękka klejona

Przedmowa: Stefan Nieznanowski, Ryszard Montusiewicz
Opracowanie: Ryszard Montusiewicz

I tom serii "Lubelska Biblioteka Staropolska", gromadzący utwory żałobne, powstałe dla uczczenia pamięci Jana Kochanowskiego zmarłego w Lublinie w sierpniu 1984 roku. Głównym tekstem zbioru są Żale nagrobne Szymona Klonowica - wójta i burmistrza Lublina, utalentowanego poety, prawie zapomnianego. Otwarcie serii tym tomem w 2004 r. podyktowane zostało 420. rocznicą śmierci Jana z Czarnolasu, największego poety Słowiańszczyzny XVI w. i jednego z najwybitniejszych twórców renesansowej Europy, który potrafił połączyć uniwersalizm kultury śródziemnomorskiej z elementami narodowymi.

Dzieło ukazuje specyfikę warsztatu poetyckiego Klonowica. Ujawnia bogaty wachlarz sposobów komponowania, wykorzystuje swoją bogatą erudycję mitologiczną i historyczną oraz wiedzę o literaturze greckiej i rzymskiej, sięga do wiedzy potocznej. Utwory posiadają duże walory rytmiczne, charakteryzuje je sprawność warsztatowa, rubaszność i sarkazm.

GŁOSY O KSIĄŻCE:

Antologia zasługuje na przyjęcie przez badaczy i miłośników Kochanowskiego z pełnym uznaniem, podziwem dla dużego wysiłku. Dobór świadczy o znajomości przedmiotu. Wydobycie z zapomnienia niektórych tekstów trzeba uznać za prawdziwe osiągnięcie.

prof. dr hab. JERZY STARNAWSKI, Łódź

Obszerna, starannie wydana i rzeczoznawczo nader użyteczna książka zasługuje stanowczo na uwagę, nie tylko tzw. specjalistów, ale również nauczycieli oraz w ogóle odbiorców-czytelników.

prof. dr hab. TADEUSZ ULEWICZ, UJ, Kraków

Jest to wysiłek pionierski, wydawca dotarł do wielu tekstów, o których istnieniu nawet nie wiedzieliśmy.

prof. dr hab. STANISŁAW FITA, KUL

okladka
KUP
Cena: zł 24,00 12,00
 • Żar niepodległości
  Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego
 • ISBN 83-7222-211-8
 • Lublin 2004
 • 304 s., 16 s. il. czarno-białych
 • Format 170 x 240 mm
 • Oprawa miękka klejona

Redakcja: Lech Maliszewski

Książka o magicznej rzeczywistości, w której narodziła się II Rzeczpospolita. Publikacja gromadzi opracowania nowatorskie, przeglądowe i popularne autorów polskich i zagranicznych, także materiały źródłowe, po raz pierwszy publikowane w Polsce: teksty Isaaca Bashevisa Singera, laureata Literackiej Nagrody Nobla; tekst Hansa Macka, gimnazjalisty z Bielska, który w 1935 r. napisał wiersz o Marszałku - ta literacka perełka została odkryta dopiero w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, w ubiegłym roku przetłumaczono ją na język polski; tekst francuskiego generała Louisa Faury'ego, napisany w 1937 roku. Autorzy tomu, głównie profesorowie historii, ale również politolodzy, filolodzy, pisarze zajmują się pomijanymi dotąd sferami działalności Marszałka, ich prace ukazują go w wielu momentach dziejowych. Nie stosują przy tym ani płaskiego uproszczenia, ani monograficznej pełni, piszą ciekawie i rzeczowo. Lektura skłania do zanurzenia się w rwącym strumieniu faktów i ich interpretacji; utworów, pamiątek, reprodukcji obrazujących życie i działalność Marszałka (książka zawiera 20 rycin i 15 dotąd nie publikowanych fotografii ze zbiorów Jana Rećki i Zbigniewa Nestorowicza).

okladka
KUP
Cena: zł 20,00 10,00
 • Ludwika Amber
 • Wędrujący ogród
  Wiersze wybrane
 • ISBN 83-86837-73-X
 • Lublin 1998
 • 421 s.
 • Format 125 x 195 mm
 • Oprawa miękka klejona

Wędrujący ogród jest wyborem poezji emigrantki mieszkającej w Sydney od 1982 roku. Ludwika Amber, uhonorowana w 1997 r. nagrodą Związku Literatów Polskich na Obczyźnie, zawarła w tym tomie swe najciekawsze wiersze z ostatnich lat oraz przekłady oryginalnej twórczości poetów aborygeńskich, anglo-australijskich i etnicznych, składających się na bogatą mozaikę narodowości Australii. Ten wyjątkowo obszerny zbiór przybliża literaturę Antypodów, rzadko goszczącą na księgarskich półkach w Polsce.

GŁOSY O KSIĄŻCE

Poezja Ludwiki Amber - z własną wizją świata, wyczulona na konkret, dotykająca rzeczy - stara się oswoić każdą egzotykę, udomowić nie znane, sprawić, aby każda idea sprawdzała się w istnieniu realnym, bliskim człowiekowi. Ważne jest, mówi poetka, aby wpuścić do własnego domu świat, aby otworzyć wyobraźnię dla odmienności, aby nie zamykać się przed nie znanym. Wiersze wyłapują z codzienności i ze zwyczajnego życia wszystko, co nadaje mu blask, stwarza intymną wspólnotę między ludźmi. Poezja ta przekonuje nas, że istnieje rzeczywistość o wiele szersza, bardziej rozległa niż ta, która jest dana naszemu poznaniu. Na straży tej rzeczywistości stoją jej mieszkańcy: Aborygeni. W tej rzeczywistości jest zanurzona stara kobieta, która pod słońcem Australii wie, czym jest trwanie. Ta przeszłość, którą zna i teraźniejszość są zaledwie okruchami nie zmierzonego czasu, kiedy był wznoszony wspólny, ludzki dom. I można sądzić, że najważniejsza prawdą, jaką zdobyła ta poezja, jest przeświadczenie, że celem człowieka jest spotkanie samego siebie, trudne samopoznanie, będące spełnieniem życia.

IWONA SMOLKA, fragm. Poetyckich Prezentacji, Polskie radio, Warszawa.

O Autorce
Ludwika Amber, poetka, autorka prozy, tłumaczka. Urodziła się w 1948 r. w Kowarach. Pracowała jako nauczycielka w szkole dla niewidomych dzieci w Laskach koło Warszawy, następnie studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1981 r. działała w Związku Zawodowym „Solidarność”. Od 1982 r. mieszka w Sydney. Jej wiersze drukowane były w językach polskim i angielskim, m.in.: „W drodze” (Poznań), „Integracjach” (Warszawa), „Australian Book Review” (Melbourne), „The Bulletin” (Sydney), „Przegląd Katolicki” (Sydney), „Ulitarra” (Sydney), „Southerly” (Sydney), „Nowy Dziennik” (Nowy Jork). Współpracuje z miesięcznikiem „Kurier” (Perth). Tłumaczy poezję australijską. Jest autorką tomików poetyckich: Tamten brzeg (Sydney 1990), Landscape of the Memory (Sydney 1991; wydanie polsko-angielskie; przekłady Leon Komincz), Na ziemi pora kwitnienia (Warszawa 1994), Rozmowy z Panią Drzewo (Sydney 1994; wydanie polsko-angielskie; przekłady Barbara Plebanek i Tony Howard), Nadzieja i inne wiersze (Sydney 1994), Praktykowanie życia (Sydney 1995), Ludzie i zwierzęta (Sydney 1995/96), Wczoraj w Europie (Sydney 1995/96), Przypływy Słońca (Sydney 1995/96), Uśmiech do Boga. Wiersze wybrane (Sydney 1995/96), Our Territory (Wollongong University 1997; wydanie polsko-angielskie, przekłady Richard Reisner), Wędrujący ogród. Wiersze wybrane (Lublin 1998).

Nagrody

 • Medal „International Order of Merit” (Cambridge, Wielka Brytania)
 • Wyróżnienie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (Londyn 1997) za tom poezji Uśmiech do Boga.

okladka
KUP
Cena: zł 16,00 8,00
 • Andrzej Biernacki
 • Jan Rostafiński 1882-1966
  Próba biografii
 • ISBN 83-7222-126-X
 • Lublin 2003
 • 103 s.
 • Format 125 x 195 mm
 • Oprawa twarda

Książka przybliża sylwetkę profesora zwyczajnego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Jana Rostafińskiego oraz dzieje jego rodu. Jan Rostafiński (1882-1966) był synem wielkiego botanika i historyka nauki, Józefa (1850-1928), profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Idąc poniekąd w ślady swego ojca, został zootechnikiem. w latach 1918-1959 (z przerwą w okresie nasilonego stalinizmu) był profesorem hodowli i żywienia zwierząt w warszawskiej SGGW. Autor biografii ukazuje Rostafińskiego nie tylko jako wybitego naukowca, ale również jako społecznika: w dojrzałym wieku wstąpił do ZHP i uzyskał stopień harcmistrza. Zdobył uznanie międzynarodowych towarzystw rolniczych - zwłaszcza we Włoszech, na Węgrzech i w Finlandii. Profesor dał się poznać jako działacz konspiracyjny w okresie okupacji niemieckiej - był organizatorem konspiracyjnej Miejskiej Szkoły Ogrodniczo-Rolniczej. Podczas pobytu w obozie koncentracyjnym w Stutthofie wykorzystywał swoje doświadczenie na podziemnych kursach.

O Autorze
Andrzej Biernacki, profesor w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza. Współpracuje z Instytutem Historii Nauki PAN w Warszawie oraz z Polskim Słownikiem Biograficznym, wydawanym przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie.

okladka
KUP
Cena: zł 10,00 5,00
 • Elżbieta Cichla-Czarniawska
 • Olszynowe królestwo
 • ISBN 83-7222-013-1
 • Lublin 1999
 • 237 s.
 • Format 125 x 195 mm
 • Oprawa miękka klejona

Powieść o refleksji człowieka nad własną drogą życiową. Bohater książki przewartościowuje etapy tej drogi z perspektywy czasu, ale nie jest to kronika życia, lecz historia dochodzenia do własnej, wewnętrznej jednostkowej prawdy. To powieść o dojrzewaniu, rozumianym jako dochodzenie do pełni wolności.

O Autorce
Elżbieta Cichla-Czarniawska, ur. w Łodzi w 1935 roku. Studiowała filologię polską na KUL-u (magisterium w 1957 r.). Doktorat uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim w 1977 roku. Po studiach krótko pracowała w Bibliotece im. H. Łopacińskiego w Lublinie, a następnie przez siedemnaście lat w szkolnictwie częstochowskim. Od 1983 r. mieszka w Lublinie. Wydała trzynaście tomików poetyckich, m.in. Określając światłocień, Krążenie wzajemne, Ucieczka lądów, Zabawa w chowanego; pięć powieści, z których bardziej znane to Rośnie w polu drzewo i Wiosna, Emilio! Ukazały się też dwa wydania pracy tej pisarki o życiu i twórczości Jalu Kurka oraz Poezje Kazimierza Wierzyńskiego i Juliana Tuwima w jej wyborze i ze wstępami.

okladka
KUP
Cena: zł 9,00 4,50
 • Elżbieta Cichla-Czarniawska
 • Ogrody i złomowiska
  Opowiadania
 • ISBN 83-7222-225-8
 • Lublin 2005
 • 111 s.
 • Format 125 x 195 mm
 • Oprawa miękka klejona

Dwudziesta siódma książka Elżbiety Cichli-Czarniawskiej - poetki, powieściopisarki, historyka literatury; autorki prac o twórczości Jalu Kurka i Władysława Sebyły oraz wstępów do wybranych przez nią poezji Kazimierza Wierzyńskiego i Juliana Tuwima, także autorki szkiców, esejów, recenzji publikowanych w pismach ogólnopolskich i regionalnych.

Prezentowana książka jest zbiorem krótkich opowiadań, napisanych na przestrzeni minionych 30 lat. Autorka kieruje swoją uwagę na wewnętrzne przeżycia bohaterów, oglądanych w wycinku ich życia. Są to ludzie poddani ciśnieniom cywilizacji, konfrontujący swoje marzenia i ideały z rzeczywistością, poszukujący możliwości spełnienia. Lektura tych opowiadań budzi pragnienie powrotu do ogrodu, czyli do pełni egzystencji, przeżywanej w zgodzie z własną naturą i światem.

okladka
KUP
Cena: zł 16,00 8,00
 • Henryk Czarniawski
 • Współdziałanie potrzebą czasu
 • ISBN 83-7222-123-5
 • Lublin 2002
 • 258 s.
 • Format 170 x 240 mm
 • Oprawa miękka klejona

Przedmowa: ks. prof. dr hab. Marian Wolicki

Próba popularnego ujęcia procesu współdziałania z punktu widzenia psychologii. Pierwsza część książki poświęcona została teoretycznej refleksji nad pojęciem tego procesu, zawiera opinie na jego temat, wyrażone w mini-ankiecie przez osoby pełniące ważne funkcje społeczne. W drugiej części Autor prezentuje własną wizję współdziałania w głównych dziedzinach życia społecznego w Polsce, jak np. małżeństwo i rodzina, szkoły, wspólnoty religijne, służba zdrowia, kultura, sztuka, sport. Tezy zostały zilustrowane konkretnymi przykładami, całość wzbogacona wypowiedziami wielu wybitnych myślicieli, w tym Ojca Świętego Jana Pawła II.

O Autorze
Henryk Czarniawski, psycholog pracy i organizacji, doktor nauk humanistycznych (UJ). Pracował w Częstochowie jako nauczyciel, psycholog poradni wychowawczo-zawodowej. Od 1957 r. organizator i kierownik Ośrodka Psychologii i Socjologii Pracy przemysłu materiałów ogniotrwałych. Od 1982 r. mieszka w Lublinie: adiunkt w Instytucie Pedagogiki UMCS oraz w Politechnice Lubelskiej. Autor książek z zakresu psychologii pracy i bezpieczeństwa pracy: Kultura współdziałania pracowników umysłowych w przemyśle (Warszawa 1982), Można bezpieczniej (Warszawa 1978)

okladka
KUP
Cena: zł 19,00 9,50
 • Ilona Flutsztejn-Gruda
 • Pokój do wynajęcia
 • ISBN 83-7222-185-5
 • Lublin 2005
 • 249 s.
 • Format 125 x 195 mm
 • Oprawa miękka klejona

Powieść ta otwiera przed czytelnikiem świat żydowskiej rodziny zamieszkałej na przedmieściach Warszawy. Losy seniorki rodu, Racheli, stanowią główny wątek domowej historii, której granice czasowe wyznaczają: przełom XIX i XX wieku oraz schyłek lat trzydziestych. To swoista minisaga, opisująca konflikty i napięcia czasu przełomów: ścieranie się tradycji, poczucia przynależności do wielopokoleniowej wspólnoty z nowoczesnym indywidualizmem, kultury wyrosłej na wartościach religii z wolnomyślicielstwem, uczucia z obowiązkiem wobec rodziny. W trójkącie matki, córki i zięcia rozgrywa się dramat miłości i cierpienia, poddany dodatkowo ciśnieniom rodowego poczucia "przyzwoitości", odpowiedzialności wobec minionych i przyszłych pokoleń za zrywanie odwiecznych praw.

O Autorce
Ilona Flutsztejn-Gruda urodziła się w 1930 roku w podwarszawskim Miedzeszynie. Po wybuchu wojny jej rodzina przedostała się na wschód, na dłużej osiadając w Uzbekistanie. Ucieczkę przed niemieckim okupantem, tułacze życie w uzbeckich osiedlach oraz powrót do Polski opisała w książce Byłam wtedy dzieckiem. Po powrocie do kraju mieszkała najpierw w Łodzi, później w Warszawie. Na Uniwersytecie Warszawskim obroniła pracę doktorską z dziedziny chemii medycznej. W 1968 roku wyemigrowała do Kanady; zamieszkała w prowincji Quebec, gdzie podjęła pracę jako profesor chemii w nowo utworzonym Uniwersytecie Francuskim. Dziś na emeryturze, w ramach pracy społecznej w organizacji Polish-Jewish Heritage zajmuje się publikowaniem wojennych wspomnień ludzi, którym udało się przeżyć Holocaust.

okladka
KUP
Cena: zł 12,00 6,00
 • Zbigniew Włodzimierz Fronczek
 • Odlot
 • ISBN 83-7222-088-3
 • Lublin 2001
 • 192 s.
 • Format 125 x 195 mm
 • Oprawa miękka klejona

Skoczna, odlotowa powieść - napisano na czwartej stronie okładki. I rzeczywiście tak jest, choć na szczęście nie na infantylno-młodzieżową modłę. Jej zaletą jest niewątpliwie to, że może być z powodzeniem czytana zarówno przez miłośników literatury postmodernistycznej, jak i tych, którzy preferują bardziej tradycyjną prozę.

Choć rzuca się w oczy wyraźny wpływ „Stu lat samotności”, to jednak silniejsze są skojarzenia z Faulknerem. Zmitologizowana malutka wioska Jesiony to nasza rodzinna, nadwiślańska Yoknapataphwa, Sokalski zaś, Mucha, Rózga i inni, pokoleniami przewijający się przez stronice „Odlotu”, barwni, dziwni i tajemniczy bohaterowie, to jakby polski, mazowiecki Sutpen czy pułkownik Sartoris.

Opowieść rozgrywa się w zamkniętej, a przez to właśnie nieco mitycznej przestrzeni i w czasie, który przesuwa się z rozmachem, nie zawsze linearnie, z licznymi cofnięciami o charakterze dygresji. Początek akcji to lata 1938-1939, koniec przepada zaś na lata 90.

Jesiony, tak jak tu zostały wykreowane, mają niepowtarzalny klimat, który sprawia, że do książki chciałoby się wracać, by obcować z jej baśniowymi, a zarazem tak swojsko realistycznymi bohaterami. Może [...] po "Odlocie" autor napisze następne powieści o ludziach z Jesion. Bo tu aż się prosi o faulknerowski cykl.

„Magazyn Literacki”

Pozornie dziwny jest świat prozy Fronczka. Postaci rzeczywiste, których realność potwierdzają dokumenty historyczne (np. królowie, magnaci, malarze, pisarze, muzycy), przeplatają się z fikcyjnymi, powoływanymi przez autora na użytek fabuły czy idei. Obok postaci psychofizycznych pojawiają się fantastyczne (Zając, Bocian, Żaba), nadprzyrodzone, jak anioły, diabły, duchy, widma, a nawet personifikowane zjawiska przyrody. Nie ma między nimi różnic, tworzą jeden świat, którego geografię wyznaczają przede wszystkim wspomniane wcześniej miejscowości [Lubelszczyzna, Kielecczyzna, Podlasie], a także stolice duchowe świata. Rzym występuje na równi z Jesionami. A Zawichost, Ożarów, Annopol i inne miejscowości powiatów opatowskiego i sandomierskiego na równi z Paryżem, Nowym Jorkiem czy Moskwą. Nadwiślański kraj w niczym nie ustępuje Ameryce, pełen jest dróżek, kapliczek, kościołów, lasków, krajobrazowych widoków, czego nie da się powiedzieć o Ameryce.

Zbigniew Fronczek rodzinne okolice spod Ostrowca i znad Wisły podnosi do rangi miejsca, o którym wszystko, co jest ciekawego, się dzieje, w którym przebywają władcy tego świata, do którego wszyscy powracają. Jest ono dla pisarza Itaką nie tylko prywatnie, ale również duchowo, najważniejszym miejscem na kuli ziemskiej. Takie pojmowanie stron rodzinnych należy podziwiać.

Stanisław Rogala, „Literatura”
okladka
KUP
Cena: zł 11,00 5,50
 • Zbigniew Włodzimierz Fronczek
 • Poprawki do portretu
  Opowiadania, szkice, reportaże, gawędy
 • ISBN 83-86837-26-8
 • Lublin 1997
 • 304 s.
 • Format 125 x 195 mm
 • Cena: zł 13,00
 • Oprawa miękka klejona

W 55 krótkich opowiadaniach wiedza autora o ludziach, miejscach i historii łączy się z podsłuchanymi, czy też wymyślonymi legendami i lokalnymi mitami. Całość została przyprawiona klimatem lubelskiej i podlaskiej prowincji. Akcja opowiadań reportaży dzieje się, m.in. w Końskowoli, Bychawie, Bełżycach, Drochiczynie. Po małych miasteczkach i wsiach przechadzają się historyczne postaci, żyją ludzie, którzy wcielili się w bohaterów literackich, a bohaterowie literaccy - w przekonaniu mieszkańców - żyli tu naprawdę. Fronczek opowiada o postaciach znanych z podręcznikowych kart, m.in. Sienkiewiczu, Żeromskim, Reymoncie, Prusie. Zagląda do pamiętników Koźmiana i Naruszewicza, gromadzi też komentarze starych rolników-gawędziarzy, którzy pamiętają relacje swoich dziadków. W podtytule Poprawek do portretu widnieją cztery dookreślenia gatunkowe: teksty zawarte w książce są opowiadaniami, szkicami, reportażami, gawędami; niektóre sytuują się gdzieś na obszarach granicznych tych specyfikacji. Jest to zaleta przy umiejętnie prowadzonej, nierzadko z dyskretnym humorem, narracji. Tekst jest relacją z wędrówki przez konwencje gatunkowe literatury faktu i mitu

Poprawki do portretu to szczególna wiedza o miejscu, człowieku i losie, przekazana na sposób ludowo-romantyczny, prawdziwa w splocie faktów i fikcji, przyciągająca urokiem mityzującej rzeczywistości, mgiełki tajemniczej poświaty.

O Autorze
Zbigniew Włodzimierz Fronczek, absolwent filologii polskiej UMCS, poeta, prozaik, reporter, krytyk literacki, dziennikarz, członek lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, laureat kilkunastu nagród literackich oraz kilkudziesięciu konkursów poetyckich i prozatorskich, opublikował m.in.: tomiki wierszy: Polowanie z nagonką (1976), Spacer po linie (1976), powieści: Tam, skąd pociągi odchodzą rzadko, a może wcale (1978), Złoto Biłgoraja (1989), Odlot (2001) oraz opowiadania, gawędy i szkice: Ćwiczenia dla otyłych kobiet (1985), Tydzień wystarczy na wszystkie kobiety świata (1986), List do Pana Boga w Warszawie (1995), Poprawki do portretu (1997), Ludowe opowieści grozy (1998), O czym milczą umarli (2004).

okladka
KUP
Cena: zł 16,00 8,00
 • Zbigniew Góralski
 • Szpitale na Lubelszczyźnie w okresie przedrozbiorowym
 • ISBN 83-7222-019-0
 • Lublin 1999
 • 117 s.
 • Format 170 x 240 mm
 • Oprawa miękka klejona

Druga część opracowania poświęcona dziejom opieki społecznej w Polsce przedrozbiorowej na Lubelszczyźnie. Obejmuje alfabetyczny zestaw miejscowości, w których istniały szpitale-przytułki w okresie od XV do XVIII wieku, czyli do trzeciego rozbioru Polski w 1795 roku. Autor podaje informacje odnoszące się do poszczególnych szpitali, będące rezultatem rzetelnej kwerendy, trwającej kilka lat.

O Autorze
prof. dr hab. Zbigniew Góralski (1928-1997), długoletni pracownik Archiwum Państwowego w Lublinie, następnie Biblioteki Głównej KUL oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach (1970-1997); specjalizował się w historii nowożytnej XVIII wieku Polski i krajów niemieckojęzycznych. Był stypendystą austriackiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, czego owocem jest praca Austria a trzeci rozbiór Polski, także szereg artykułów i recenzji zamieszczonych w polskich i niemieckojęzycznych czasopismach naukowych; otrzymał stypendium Fundacji im. Aleksandra Humboldta, wykładał m.in. na uniwersytetach w Monachium i Bonn.

okladka
KUP
Cena: zł 16,00 8,00
 • Jerzy Hryniewiecki
 • Turysta Sikorskiego i powojenne przygody w Peerelu
 • ISBN 83-7222-061-1
 • Lublin 2001
 • 287 s., 20 s. il. czarno-białych
 • Format 125 x 195 mm
 • Oprawa miękka klejona

Autor wraca do wspomnień z okresu lat 20., ale w centrum jego zainteresowania znalazły się również wydarzenia związane z II wojną światową: udział w kampanii wrześniowej, ucieczka z okupowanej Polski na Bliski Wschód i służba w polskiej armii na Zachodzie. Tom uzupełniają oryginalne, rzadko w piśmiennictwie historycznym spotykane sądy dotyczące stosunków w korpusie oficerskim w polskich siłach zbrojnych.

O Autorze
Jerzy Hryniewiecki, ur. w 1914 r. w Mohylewie na Białorusi. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Podczas Kampanii Wrześniowej dowodził plutonem łączności w 21. Dywizji Piechoty Górskiej, uczestniczył w jej walkach od Cieszyna aż do ostatniej bitwy - w lasach pod Biłgorajem. Od 1941 r. do końca wojny służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, najpierw w Legii Oficerskiej na Środkowym Wschodzie, potem w Wielkiej Brytanii. W 1946 r. zdecydował się wraz z rodziną na powrót do Polski, żeby pomóc przy odbudowie przemysłu chemicznego. Rozczarowany politycznymi warunkami, dwukrotnie próbował uciekać z powroten na Zachód, ale został zatrzymany: najpierw w okolicy Budziejowic Czeskich, następnie na Bałtyku. W dorobku literackim ma 16 esejów: od powstałych w Chorzowie Biedaszybów, po napisany w baskijskim ST. Jean-de Pied-au Port Roncesvalles de Pirineos (1177 m n.p.m.) o pirenejskiej przełęczy związanej z legendą o Rolandzie. Zmarł w Toronto 19 listopada 2007 r. Pochowany został w Oświęcimiu.

okladka
KUP
Cena: zł 20,00 10,00
 • Bernadetta Juras
 • Opowieści Psa Agatona
 • ISBN 83-7222-218-5
 • Lublin 2005
 • 139 s., 9 il. kolorowych
 • Format 170 x 240 mm
 • Oprawa miękka klejona

Ilustracje: Krystyna Radziwiłł

Zanim trafił do Rajskiego Ogrodu wiodło mu się różnie... Wyczerpany, stary i bezzębny, dotkliwie pogryziony przez pchły - mieszkał z innymi Bezpańskimi Psami w nadjeziornych krzakach. Pewnego dnia spotkał ludzkiego Anioła - Dorotę, która nazwała go Agaton, czyli Dobry, ofiarowała ciepły kąt, miskę strawy i wierną przyjaźń. Niestety, kiedyś na krótko wyjechała, powierzając go troskliwej opiece przyjaciół. Wtedy stało się najgorsze: Agaton się rozchorował... [...] Gdy się przebudził na mięciutkiej zielonej trawie, jego przyjaciel, Wróbelek Tirli opowiedział mu, ze trafił do Rajskiego Ogrodu. Niedługo potem wierny pies zyskał nowego przyjaciela w osobie św. Franciszka, który pomógł mu spotkać się z Aniołem Stróżem jego ziemskiej pani, Doroty. Agaton wyprosił u św. Franciszka dar pisania i czytania. Anioł Stróż Doroty podsunął pomysł opisania Ogrodu Nieskończonego...

Opowieści Psa Agatona Bernadetty Juras są prawdziwą perełką literatury dziecięcej. We wspaniałą całość połączono tu teologię, filozofię, wiedzę o roślinach i zwierzętach - wszystko zaś w myśl idei, by uczyć poprzez baśń oraz pogłębiać wrażliwość dziecięcą. Autorka - absolwentka filozofii przyrody KUL - wspaniale połączyła wiedzę z rzadką umiejętnością opowiadania baśni [...] Prawdziwą ozdobą tej opowieści są akwarele autorstwa Krystyny Radziwiłł - lekkie, pełne światła i radości, czasem lekko melancholijne...

ANNA RZEPA-WERTMANN, Tygodnik Katolicki „Gość Niedzielny”
okladka
KUP
Cena: zł 20,00 10,00
 • Dora Kacnelson
 • Skazani za lekturę Mickiewicza
  Z archiwów Lwowa i Wilna
 • ISBN 83-7222-000-X
 • Lublin 2001
 • 310 s.
 • Format 147 x 205 mm
 • Oprawa miękka klejona

Przedmowa: Andrzej Paluchowski

W archiwach Lwowa, Wilna, Warszawy, Moskwy Petersburga, Kijowa, Mińska, Tomska i innych miast zachowały się setki spraw polskich zesłańców, oskarżonych o lekturę pism zakazanych, szczególnie zaś utworów Mickiewicza i Słowackiego. W obszernych tekach zawarte są protokoły zeznań oskarżonych i świadków, wnioski śledczych oraz ich korespondencja z Dyrekcją Policji i Gubernatorstwem. [...] W tekach znajdują się również wyroki sądu...

Dora Kacnelson, fragm. Wstępu

Naukowe opracowanie dziejów prześladowań ludności polskiej przez zaborców za lekturę dzieł Adama Mickiewicza. Praca niezwykła, o wielkim znaczeniu, której doniosłości przydaje znakomita podstawa źródłowa. Autorka dotarła do bogatych archiwaliów wileńskich i lwowskich, do których pracownik naukowy z Polski dotychczas miał ograniczony dostęp. Dała świadectwo ogromnego wysiłku kwerendalnego, szukania, odpisywania fragmentów akt śledczych i "konfiskat"; przygotowywanie materiałów do niniejszej książki zajęło Autorce ponad pięćdziesiąt lat. Materia badawcza dotyczy kilkunastu sylwetek aresztowanych miłośników Wieszcza i odpisanych przez nich fragmentów Konrada Wallenroda, IV i III części Dziadów, Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego oraz Pana Tadeusza. Skupiona na analizie cennych źródeł, stworzyła dramatyczny obraz recepcji Mickiewicza na ziemiach pod zaborami.

O Autorze
Dora Kacnelson, doktor filologii, slawistka, badaczka twórczości Adama Mickiewicza, autorka licznych opracowań na temat uczestników powstania listopadowego i styczniowego. Opublikowała m.in. Z dziejów polskiej pieśni powstańczej XIX wieku. Folklor powstania styczniowego (Wrocław 1974), Poezja Mickiewicza wśród powstańców. Wiek XIX. Z archiwów Wilna, Lwowa i Czyty (Kraków 1999). Wiele ważnych rozpraw opublikowała w czasopismach i księgach zbiorowych, np. Uczestnicy spisków lat 1839-1845 w Królestwie Polskim na katordze nerczyńskie (1981), Piotr Wysocki w pieśni gminnej (1983). Publikowała na łamach "Zeszytów Historycznych", "Kultury", "Arcan", "W kręgu kultury" (kontynuacja przedwojennego "Ateneum Wileńskiego"). Zmarła 1 lipca 2003 r. w Berlinie.

okladka
KUP
Cena: zł 9,00 4,50
 • Andrzej Kaproń
 • Cudzoziemscy nauczyciele Gimnazjum Lubelskiego w latach 1815-1915
 • ISBN 83-7222-076-X
 • Lublin 2001
 • 45 s.
 • Format 125 x 195 mm
 • Oprawa miękka klejona

Książeczka zawiera krótki rys historyczny i opis struktury narodowościowej kadry nauczycielskiej Gimnazjum Lubelskiego. Czytelnik znajdzie tu 28 biogramów nauczycieli gimnazjum, którzy byli cudzoziemcami narodowości niemieckiej, francuskiej, szwajcarskiej oraz Warmiakami.

okladka
KUP
Cena: zł 16,00 8,00
 • Abraham Karpinowicz
 • Opowiadania wileńskie
 • ISBN 83-7222-226-6
 • Lublin 2005
 • 133 s., 10 s. il. czarno-białych
 • Format 147 x 205 mm
 • Oprawa miękka klejona

Przekład: Szoszana Raczyńska
Ilustracje: Sara Lapickaja

Tłem opowiadań Karpinowicza jest Wilno i jego mieszkańcy w okresie międzywojennym. Autor pokazuje nie tylko miejsca zamieszkałe przez wileńskich Żydów, ale z właściwym sobie artyzmem odkrywa przed czytelnikiem ich sposób myślenia i życie codzienne. Stara się ukazać nie tylko bogactwo języka żydowskiego, ale także jędrność wyrażeń, wszechstronność żydowskiej mowy, nie tej literackiej, lecz tej, którą posługują się zwykli ludzie. Większość utworów Karpinowicza charakteryzuje cudowna synteza humoru i satyry. Autor stara się opisać zarówno dodatnie, jak i ujemne cechy charakteru swoich bohaterów oraz ich czynów. Kunszt polega tutaj na umiejętności powiązania w jedną całość postaci, ich życia, osobowości i ich obyczajów. Wszyscy bohaterowie Karpinowicza powstali na kanwie prawdziwych prototypów i występują w utworach pod swoimi własnymi imionami. Autor uczynił to świadomie, by ich przypomnieć i utrwalić w pamięci żyjących wilnian.

O Autorze
Abraham Karpinowicz (1913-2004) - pisarz, prozaik, wilnianin, od 1949 roku zamieszkały w Izraelu. Twórczością literacką zajął się już w latach międzywojennych, będąc jeszcze uczniem szkoły średniej, a warsztat pisarski rozwinął i udoskonalił już po wojnie, w Izraelu, gdzie ukończył studia. Swe utwory publikował w pismach żydowskojęzycznych. Jest autorem jedenastu książek, z których sześć poświęcił życiu Żydów w przedwojennym Wilnie. Jego powołaniem życiowym była twórczość w języku jidysz oraz literackie utrwalanie obrazu żydowskiego Wilna. Był przewodniczącym Związku Pisarzy Żydowskich w Izraelu, prezesem Światowej Rady Kultury Jidysz oraz wykładowcą na organizowanych przez tę Radę seminariach z kultury jidysz (m.in. w Ściborowie pod Warszawą).


Głosy o książce

Literatura tworzona przez Żydów aszkenazyjskich w języku jidysz na obszarach Europy Środkowo-Wschodniej wydała takie arcydzieła, jak Mąż z Nazaretu Asza czy Bracia Aszkenazy Singera. Chyba do dzisiaj nie bardzo zdajemy sobie sprawę z dorobku kultury jidysz, której tradycje przerwała Zagłada. Szczególnie zasobnymi ośrodkami stały się - na południu Ukraina i Rumunia, na północy Litwa. Znawcy (np. niedawno zmarły prof. Chone Schmeruk) twierdzą, że bogactwem idiomatycznym opartym na miejscowym folklorze wyróżniał się jidysz Żydów wileńskich (i okolic).
Z tych źródeł wyrosła twórczość Abrahama Karpinowicza. Czy nie wzrusza fakt, że ponad połowa jego książek ma w tytule słowa: Wilno lub wileński? Na pierwszy rzut oka opowiadania Abrahama Karpinowicza wyglądają na staroświeckie ramotki. Ale tak nie jest. Jego małe prozy to kontynuacja niektórych dokonań samego mistrza Szolema Alejchema. Realizm codziennego życia kraszony humorem i satyrą, dobrze zarysowane typy ludzkie (głównie z niższych szczebli drabinek społecznych wileńskich Żydów), umiejętnie kreowane fabuły, proste a wciągające czytelnika od pierwszych zdań.
Książki Karpinowicza były tłumaczone na wiele języków. Dziwne, że pisarz, który opiewał Wilno dwudziestolecia międzywojennego, nie był dotychczas znany w Polsce. Mały wprawdzie (ale smaczny) wybór jego opowiadań w tłumaczeniu Szoszany Raczyńskiej, choć trochę nadrabia nasze zaległości. Różnie bywa z tłumaczeniami z jidysz, nie każdy potrafi to zrobić w sposób tak mistrzowski, jak prof. Michał Friedman, ale wydaje się, że Szoszana Raczyńska mu dorównuje. Opowiadania Karpinowicza znalazły swój świetny odpowiednik językowy. Szoszana Raczyńska - córka żydowskiego nauczyciela gimnazjalnego z Wilna - wyrosła w trzech kulturach: jidysz, hebrajskiej i polskiej. Trzeba wykorzystać jej talent do spolszczeń pisarzy jidysz, choćby tylko z Wilna, które wydało świetną grupę literacko-artystyczną "Jung Wilne" (m.in. Abraham Suckewer, Chaim Grade).
Abraham Karpinowicz wyrastał w klimacie sprzyjającym sztuce i literaturze. Jego ojciec Mosze był założycielem teatru żydowskiego w Wilnie, a jednym z nauczycieli wybitny poeta żydowski Mosze Kulbak. Jak prawdziwy żydowski Odys, Karpinowicz długo wędrował do ziemi praojców: w latach wojny w ZSRR, po wojnie krótki postój na Litwie, potem długo internowany na Cyprze przez Brytyjczyków. W Izraelu został prezesem Związku Pisarzy Jidysz, przewodził też Światowej Radzie kultury Jidysz. Otrzymywał liczne prestiżowe nagrody.

fragm. recenzji Ryszarda Wasity, „Nowe Książki”, 2006, nr 6, s. 58

okladka
KUP
Cena: zł 10,00 5,00
 • Jan Kłos
 • Koncert a-moll i inne opowiadania
 • ISBN 83-7222-168-5
 • Lublin 2003
 • 151 s.
 • Format 147 x 205 mm
 • Oprawa miękka klejona

Cykl opowiadań poruszających temat granicznej sytuacji egzystencjalnej człowieka. Śmierć i jej przeróżne odcienie to motyw przewodni siedmiu opowiadań, klamra spinająca różne aspekty tego zjawiska egzystencjalnego w całość przesyconą ładunkiem filozoficzno-moralnym. Lektura opowiadań Jana Kłosa dostarcza czytelnikowi dużego komfortu zarówno pod względem treści, jak i języka wypowiedzi, charakteryzującego się lirycznością, subtelnością, dużą kulturą i wieloma innymi walorami estetycznymi. Temat śmierci jako granicznej sytuacji w życiu człowieka znalazł w opowiadaniach wszechstronność ujęć: śmierć jawi się jako katharsis - oczyszczenie z przygniatającego poczucia winy i wyzwolenie z udręki odpowiedzialności za śmierć drugiego człowieka; samotna śmierć w supermarkecie jako pesymistyczna metafora kondycji naszej współczesnej moralności w epoce drapieżnego kapitalizmu. W innych lirycznych opowiadaniach z pojęcia śmierci wydobywa Autor sens nagrody, odnajduje w niej również inny uniwersalny charakter.

okladka
Nakład wyczerpany
 • Agnieszka Kozak
 • Znaczenie pieniądza
 • ISBN 83-7222-193-6
 • Lublin 2004
 • 169 s.
 • Format 170 x 240 mm
 • Cena: zł 22,00
 • Oprawa miękka klejona

Rozważania teoretyczne z pogranicza psychologii i ekonomii na temat roli pieniądze we współczesnym świecie. Przebieg refleksji naukowej Autorka prezentuje w pięciu rozdziałach. W punkcie wyjścia odwołuje się do historii pieniądza, następnie przybliża specyfikę obrotu pieniędzmi w gospodarstwie domowym. Dalsza cześć pracy poświęcona została opisowi strategii badawczej i charakterystyce respondentów, także prezentacji wyników badań Autorki nad percepcją pieniądza oraz psychologicznej interpretacji wyników badań w świetle postawionych hipotez. Autorka nie ogranicza się tylko do analizy wyników własnych badań, wskazuje również na implikacje do dalszych badań oraz na możliwość współpracy na polu badawczym dotyczącym zagadnień pieniądza dla psychologów, socjologów i ekonomistów.

O Autorce
Agnieszka Kozak, doktor psychologii, asystent w Katedrze Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL. Prowadzi zajęcia w ramach programu Professional Diploma in Marketing, certyfikowanego przez The Chartered Institute of Marketing, przy współpracy z Instytutem Rozwoju Biznesu. Wykładowca na studiach MBA, certyfikowanych przez Dublin City University, przy współpracy z Lubelską Szkołą Biznesu. W ramach pracy naukowej prowadziła warsztaty menedżerskie w Instytucie Zarządzania i Marketingu KUL. Obecnie prowadzi warsztaty z doradztwa zawodowego, motywowania pracowników, sprzedaży i pracy z klientem. Jest autorem i współautorem programów: zachowania asertywne, podstawy komunikacji interpersonalnej i negocjacje.

okladka
KUP
Cena: zł 8,00 4,00
 • Bohdan Królikowski
 • Listy znad Sekwany
 • ISBN 83-86837-70-5
 • Lublin 1998
 • 150 s., 8 s. il. kolorowych i czarno-białych
 • Format 125 x 195 mm
 • Oprawa miękka klejona

Literacki przewodnik po Paryżu i innych niezwykłych miastach Francji. Autor ze swadą kreśli klimat francuskich ulic, bulwarów i pasaży, obraz snujących się po nim turystów. Nie brak tu ciekawostek obyczajowych, historycznych, opowieści z artystycznego świata. Listy... tchną autentyzmem, odznaczają się dojrzałym, soczystym stylem. Spełniają wymagania stawiane literackiemu i potocznie użytkowanemu vadamecum. Znakomicie charakteryzują samego autora, stając się świadectwem określonej świadomości "Polaka w Paryżu", "człowieka z końca wieku", "przybysza z prowincjonalnego końca Europy".

okladka
KUP
Cena: zł 8,00 4,00
 • Bohdan Królikowski
 • Listy znad Tamizy
 • ISBN 83-7222-009-3
 • Lublin 2000
 • 117 s., 4 s. il. kolorowych
 • Format 125 x 195 mm
 • Oprawa miękka klejona

Zapiski umiejętnie przedstawiają uroki, walory i osobliwości Londynu. Wiele uwagi poświęcił Autor zabytkom architektury, pałacom, kościołom oraz muzeom i galeriom malarstwa - w tym miejscu książka przeobraża się w przewodnik po londyńskich zbiorach, należących do światowej czołówki. Impresje z wielkich muzeów i galerii czyta się ze świadomością, że Autor doskonale porusza się po świecie sztuki.

Kompozycyjnie oddzielona została część "Notatki z National Gallery". Autor, zafascynowany bogactwem tej pierwszorzędnej, światowej galerii, pokusił się o dokładny opis jej zawartości w układzie topograficznym, zatrzymując się niemal przed każdym z najwybitniejszych dzieł, opatrując je własnym komentarzem i refleksją. "Notatki..." stanowią wnikliwy przewodnik po Galerii, który z pewnością zainteresuje Czytelników, niezależnie od zamiarów jej zwiedzania.

Dwa wątki książki - którą czyta się z zainteresowaniem i przyjemnością obcowania z dojrzałym warsztatem pisarskim - Londyn polski i Londyn jako współczesna metropolia z bogactwem dziedzictwa kulturowego całego świata, tworzą literacką dokumentację tego, co bezpowrotnie przeminęło wraz z opisywanymi przez Autora postaciami, i tego, o trwa nadal jako wartość uniwersalna.

okladka
KUP
Cena: zł 10,00 5,00
 • Bohdan Królikowski
 • Pamięć wrzosu
  Opowieść ułańska
 • ISBN 83-7222-189-8
 • Lublin 2004
 • 192 s.
 • Format 125 x 195 mm
 • Oprawa miękka klejona

Opowieść o walkach polskiej kawalerii we wrześniu roku 1939 na Podlasiu i na Lubelszczyźnie. Bohaterami tej książki są oficerowie i żołnierze trzeciego szwadronu nie nazwanego pułku. Inspiracją do napisania tej opowieści stały się dzieje 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. pułkownika Bolesława Mościckiego, stacjonującego przed wojną w Augustowie. W książce wprawdzie nie pojawia się nazwa tego Pułku, jednak opisane tu jego wrześniowe drogi odpowiadają prawdzie historycznej. Ponadto czytelnik zainteresowany wojskowością znajdzie tu wiele informacji na temat kawalerii, jej tradycji, uzbrojenia oraz taktyki wojennej, podanych w barwnej treści.

O Autorze
Bogdan Królikowski, prozaik i historyk wojskowości, współautor projektu obowiązującego wzoru orła wojskowego, członek londyńskiego Koła Krechowiaków. Oprócz Pamięci i wrzosu, napisał następujące książki o kawalerii i kawalerzystach: Bez amarantów (Kraków 1989), Czas ułanów (Warszawa 1992), Na ułańskich drogach (Lublin 1996), Ułańskie lato (Lublin 1999), Ułańska jesień (Lublin 2002), Kres ułańskiej epopei (w przygotowaniu). Wśród książek dla młodzieży, nawiązujących do tematyki historii wojskowości, opublikował: Szabla ta sama (Lublin 1993), Odyseusze z 10. Brygady (Lublin 1995), dla dzieci starszych: Ten dzielny miś (Lublin 1995) - kontynuacja Bohaterskiego misia Bronisławy Ostrowskiej. Opublikował również książkę poświęconą piechocie: Generał Mikołaj Bołtuć. Wizerunek żołnierza (Warszawa 1998). Jest również autorem szeregu studiów i szkiców o kawalerii, publikowanych w czasopismach (m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, w „Więzi”, „Ethosie”, „Polsce Zbrojnej”, w londyńskim „Przeglądzie Kawalerii i Broni Pancernej”.

okladka
KUP
Cena: zł 8,00 4,00
 • Bohdan Królikowski
 • Rewolwery z Paryża
  Opowieść powstańcza
 • ISBN 83-7222-141-3
 • Lublin 2003
 • 78 s.
 • Format 125 x 195 mm
 • Oprawa miękka klejona

Kolejna książka Bohdana Królikowskiego - badacza i miłośnika naszych dziejów, zwłaszcza wojskowych, autora znakomitych studiów i szkiców, ale nade wszystko pisarza rozmiłowanego w ojczystej mowie, osiągającej pod jego piórem szczyty prozy artystycznej.

Opowieść ukazuje tragiczne losy bohaterów, a także wstrząsająca panoramę kraju, zapadającego się w otchłań klęski - odmalowane przez Autora z maestrią znawcy, z uczuciem jakby świadka, a nawet uczestnika. Narracja charakteryzuje się potoczystością, nasączona jest umiejętnie dozowaną archaizacją, a w dialogach francuszczyzną, jako że akcja - nim dopełni się w ladach Lubelszczyzny - rozwija się w Paryżu i w Prowansji, by przenieść się potem do Krakowa, Lwowa i na Wołyń. Nie brak tu również swoistej historiozofii, filozofii narodowych dziejów.

Książeczka jest gwarantem wielu wzruszeń, głębokich doznań estetycznych i poznawczych.

okladka
Nakład wyczerpany
 • Marian Makarski
 • Dom mojego ojca
 • ISBN 83-7222-089-1
 • Lublin 2001
 • 221 s.
 • Format 147 x 205 mm
 • Oprawa miękka klejona

GŁOSY O KSIĄŻCE

Wywołane z pamięci i niepamięci, pieczołowicie rekonstruowane i udramatyzowane obrazy składają się na tę piękną, poetycką balladę o utraconym czasie dzieciństwa i młodości; czasie odzyskanym przecież na sposób proustowski - w pisarskim akcie twórczym, dziele malarza. Ten czas podarował narratorowi dar nieprzeceniony: osobowość artysty.

ALINA KOCHAŃCZYK

Dom mojego ojca budzi moją sympatię, na tle obszernej literatury o dzieciństwie i młodości jest ujęciem oryginalnym. Przyjęta technika pozwala na stosowanie skrótów, dzięki czemu pejzaże są wyostrzone syntetyczne. Marian Makarski opowiada o kształtowaniu się wrażliwości artystycznej, która oznacza szczególne uczulenie na sprawy życia, uroki natury.

JAN PIESZCZACHOWICZ

O Autorze
Marian Makarski, ur. w 1928 r. w Kolosach k. Wiślicy nad Nidą. Studia odbył na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Autor wielu obiektów architektonicznych, prezentował swoje prace na wielu wystawach indywidualnych. Pracownik naukowy Politechniki Lubelskiej. Zdobywał nagrody w konkursach SARP i ZPAP; w 1995 r. otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Obrazy w zbiorach: Muzea w Lublinie, Zamościu, Kazimierzu n. Wisłą, Debreczynie; Sofii, w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

okladka
KUP
Cena: zł 12,00 6,00
 • Anna Maria Mickiewicz
 • Okruchy z okrągłego stołu
  Polskie impresje z lat 1989-1995
 • ISBN 83-7222-063-8
 • Lublin 2000
 • 142 s.
 • Format 125 x 195 mm
 • Oprawa miękka klejona

Autorka opisuje polską transformację w jej pierwszym etapie poprzez obserwacje utrwalone w swojej publicystyce pierwszych pięciu lat III Rzeczpospolitej. Stara się pokazać przede wszystkim codzienność Polski, interesują ją ludzkie reakcje na nową sytuację społeczną i polityczną, obserwuje bardo uważnie rodzącą się demokrację oraz to w jaki sposób Polacy uczą się zachowań dawno zapomnianych, podejmowania wyborów, własnej podmiotowości, zaangażowania w życie publiczne, współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Patrzy na „polską rewolucję" z życzliwością, ale i z wyczuleniem na niepokoje zwykłych ludzi. Jest to obraz rzetelny, odwołujący się do najlepszych wzorów publicystyki.

O Autorce
Anna Maria Mickiewicz, dziennikarka, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS. Publikuje już od 1980 r.; wtedy zaczęła współredagować studenckie pismo „Wywrotowiec”. Od tego czasu jej artykuły były drukowane w wielu pismach lubelskich, ogólnopolskich i zagranicznych, m.in. we „Wprost”, londyńskim „Dzienniku Polskim”, nowojorskim „Nowym Dzienniku”, „Relacjach”, „Tygodniku Współczesnym”, „Gazecie Lubelskiej” - Dniu”, „Kurierze Lubelskim”. W 1984 r. opublikowała tomik wierszy Dziewanna.

okladka
KUP
Cena: zł 30,00 15,00
 • Danuta Mostwin
 • Tajemnica zwyciężonych
 • ISBN 83-7222-166-9
 • Wydanie I krajowe
 • Lublin 2003
 • 591 s.
 • Format 147 x 205 mm
 • Oprawa miękka klejona

okladka
KUP
Cena: zł 25,00 12,50
 • Danuta Mostwin
 • Ja za wodą, ty za wodą
 • ISBN 83-7222-151-0
 • Wydanie I krajowe
 • Lublin 2003
 • 290 s.
 • Format 147 x 205 mm
 • Oprawa miękka klejona

okladka
KUP
Cena: zł 25,00 12,50
 • Danuta Mostwin
 • Olivia
 • ISBN 83-7222-149-9
 • Wydanie I krajowe
 • Lublin 2003
 • 275 s.
 • Format 147 x 205 mm
 • Oprawa miękka klejona

Pisma Danuty Mostwin charakteryzuje staranność edytorska, w szczególności - piękna szata graficzna. Do dwóch pierwszych powieści, najbardziej przenikniętych amerykańskimi realiami, dołączony został Słowniczek wyrażeń, zwrotów obcojęzycznych, wszystkie zawierają na końcu krótką, esencjonalną prezentację osoby autorki i jej dorobku twórczego oraz notę edytorską.

Jednym z tomów powieściowej odysei emigracyjnej jest Olivia - książka osadzona w realiach amerykańskich. Niezwykła i magnetyzująca historia tytułowej Olivii rozgrywa się w latach sześćdziesiątych - to opowieść o życiowym dramacie bardzo młodej dziewczyny, o powikłanych zdarzeniach i towarzyszących im przeżyciach nastolatki, które naznaczą tragicznym piętnem nie tylko czas jej wchodzenia w dorosłość, lecz także wielkim cieniem położą się na jej późniejszych losach.

W swoje 13 urodziny Olivia dowiaduje się, że jest dzieckiem adoptowanym. Jest to dla niej szok, ma poczucie utraty rodziców, domu, wszystkiego, co dotąd tworzyło jej świat i ją samą. Bardzo mocno zagnieżdża się w niej kompleks odrzucenia: czuje się winna tego, że kiedyś ją porzucono i coraz bardziej odczuwa swą „gorszość” - jest to jakby rodzaj skazy, od której nie można się uwolnić. Walczy desperacko o akceptację, o miłość, ale nie może się uwolnić od głębokiego wewnętrznego przekonania, że skazana jest na klęskę. Także i to poczucie sprawia (choć nie jedyny to powód), że psuje wszystko, co można popsuć: relacje z rodzicami, przyjaciółką, z kochanym chłopakiem, z ludźmi.

Ile złego otrzymała od nielitościwego losu, a ile ściągnęła na siebie z własnej winy? To właściwie nie jest w końcu ważne, bo tak naprawdę wszystkie jej własne winy w istocie były niezawinione. Raniła innych, gdy czuła, że ją zraniono. Samotna, zagubiona i w życiu, i w sobie samej, zmierza od klęski do klęski... Opowieść o Olivii kończy się w momencie, gdy ma ona lat 19. W jej życiu zdarzyły się już doświadczenia ponad siły młodziutkiej dziewczyny, jej przyszłość rysuje się ciemno...

Mostwinowa nie ułatwia czytelnikowi zadania i ostatecznie on sam musi szukać odpowiedzi na pytanie, po co tak naprawdę wysłuchał opowieści o Olivii. Do czego ma użyć klucza, jaki podsuwają mu motta rozdziałów, będące fragmentami indiańskiej pieśni, Księgi Hioba? Jaki ostatecznie sens ma pomieszczona w książce jakby tytułem wstępu informacja o otrzymanej pocztą przesyłce z Meksyku, w której ktoś nadesłał do biura, zajmującego się udzielaniem pomocy społecznej, potężny plik notatników byłej klientki tegoż biura - Olivii?

W tej książce nie ma najważniejszych, oczekiwanych przez czytelnika rozwiązań fabularnych. Nic nie zostaje zamknięte, dopowiedziane do końca. Jest ogromna wiedza o życiu, o niepojętych mechanizmach ludzkiej psychiki, jest bogaty materiał do refleksji nad najróżniejszymi przyczynami zatracenia się człowieka we współczesnym świecie, nad zagadkami złego losu.

okladka
KUP
Cena: zł 15,00 7,50
 • Danuta Mostwin
 • Dom starej lady
 • ISBN 83-7222-049-2
 • Wydanie I krajowe
 • Lublin 2000
 • 217 s.
 • Format 125 x 195 mm
 • Oprawa miękka klejona

Pierwsze krajowe wydanie debiutanckiej powieści Danuty Mostwin, opublikowanej w Londynie w 1958 roku.

Literacka refleksja pierwszych kroków stawianych w nowej rzeczywistości i na nowym lądzie przez Autorkę i jej pokoleniową formację w Anglii, otwierająca epicką sagę emigracyjną. Autorka z dramatyczną ekspresją i dokumentalnym zacięciem kreśli literacki obraz polskiej emigracji. Ukazuje bolesne doświadczenia wyobcowania, podążający w ślad za nim problem tożsamości w dynamicznym, pożądliwie pędzącym naprzód rytmie Ameryki. Książka jest wnikliwym psychologicznym i socjologicznym studium sytuacji i psychiki emigranta, podanym w zbeletryzowanej formie. Jej stylistykę charakteryzuje oszczędność słów, operowanie skrótami myślowymi, fotograficzny układ obrazu, wierność szczegółu, koncentracja nad teraźniejszością - metoda „here and now”, przeniesiona z pracy społecznej, którą Autorka stosowała w swoim warsztacie pisarskim.

Znakomite źródło wiedzy o losach ludzi, o których w PRL-u wiedzieli nieliczni, a propaganda przedstawiała ich jako zdrajców, którzy przedłożyli rozkosze życia na bogatym Zachodzie nad trudy odbudowy kraju po wojnie.

okladka
KUP
Cena: zł 18,00 9,00
 • Krzysztof Muszkowski
 • Parasol angielski
  Wybór szkiców emigracyjnych
 • ISBN 83-7222-116-2
 • Lublin 2002
 • 299 s., 17 s. il. czarno-białych
 • Format 125 x 195 mm
 • Oprawa miękka klejona

Przedmowa: Jerzy Piertkiewicz

W 72 „szkicach emigracyjnych” Autor zawarł najciekawsze portrety pisarzy, poetów, dziennikarzy związanych ze starą emigracją londyńską. Czytelnik znajdzie tu tekst o Jerzym Giedroyciu, wzmianki o Józefie Czapskim i wielu innych, jak choćby o zapomnianym poecie Franciszku Ksawerym Pusłowskim (1875-1968) czy też „pyszne” obrazki polsko-szkockie; ponadto anegdotę o dekorowaniu Witolda Małcużyńskiego, wzmiankę o londyńskim okresie Wańkowicza, przygody dietetyczne Stanisława Balińskiego, opowieści o szkockiej rodzinie Herbertów, której członek, Auberon Herbert, hojnie wspierał „Wiadomości” i wiele razy był fundatorem nagrody literackiej tego pisma. Historyków zainteresuje mało znany epizod z 1920 r., kiedy interwencja Władysława Pusłowskiego (ojca poety Ksawerego) uratowała angielską dostawę broni w Gdańsku.

O Autorze
Krzysztof Muszkowski, ur. w 1919 r. w Warszawie. Brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r., później w ZWZ; aresztowany w Wilnie i wywieziony do Rosji. Służył w Armii Andersa. W jednej z pierwszych grup kandydatów do polskiego lotnictwa przybył do Anglii, gdzie po przeszkoleniu został przydzielony do 300 Dywizjonu Bombowego Ziemi Mazowieckiej jako nawigator. Po wojnie pozostał na Zachodzie. W czasie wojny i na emigracji współpracował z wieloma pismami i organizacjami, m.in. „Orzeł Biały” (Londyn), londyńskie „Wiadomości” (sekretarz redakcji w latach 1946-1952), Radio „Voice of America”, Polska Sekcja BBC, „Nowa Polska” (Londyn), „Ostatnie Wiadomości” (Mannhaim), „Tygodnik Polski” (Melbourne), „Dziennik Polski” (Londyn), „Tydzień Polski” (Londyn), „Kultura” (Paryż). Wydawnictwo Archiwum Emigracji (UMK Toruń).

okladka
KUP
Cena: zł 9,50 4,75
 • Tadeusz Nowak
 • Zanim powstała „Solidarność”
 • ISBN 83-7222-236-3
 • Lublin 2005
 • 119 s.
 • Format 120 x 170 mm
 • Oprawa miękka klejona

Posłowie: abp Józef Życiński

W dwudziestąpiątą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” Wydawnictwo „Norbertinum” poleca książkę mówiącą o ludziach i drogach wiodących do wolności. Są to wspomnienia młodego robotnika Stoczni Gdyńskiej i gdańskiego „Elektromontażu” (późniejszego absolwenta historii KUL), obejmujące okres od 1966 r. do Sierpnia 1980. W żywej, sugestywnej narracji zostały ukazane robotnicze układy, wzajemne relacje kadry kierowniczej i zwykłych robotników, beznadziejność życia, zastraszenie ludzi oraz bezkarność milicji i SB. W tej atmosferze, w ukryciu, powstaje środowisko działaczy Wolnych Związków Zawodowych. Nowak ze swadą opisuje sylwetki Anny Walentynowicz, Bogdana Borusewicza, Joanny i Andrzeja Gwiazdów, a przede wszystkim coraz wyraźniej się rysującą postać lidera ruchu, Lecha Wałęsy. Późniejszy przywódca „Solidarności” szkicowany piórem Nowaka to jeszcze nie symbol, mit, lecz żywy człowiek, mający swoje śmiesznostki i słabości. Wałęsa-robotnik, niezwykle rzutki, aktywny, znakomity fachowiec, ale równocześnie trochę bałaganiarz. Impulsywny, rodzący się przywódca, u którego obok serdeczności przebija ciągle czujna nieufność. To jeszcze „Lechu”, który wkrótce przeskoczy przez mur stoczni, a podpis pod historycznym porozumieniem złoży wielkim długopisem. Książka jest więc żywym świadectwem tworzącej się historii wolnej Polski. Abp Józef Życiński w swoim obszernym posłowiu pt. Powszedni chleb wolności pokazuje dylematy współczesności wyrosłej na „solidarnościowych” ideałach, zwraca uwagę na znaczenie tego dziedzictwa, które zmieniło kształt Europy i świata.

okladka
KUP
Cena: zł 16,00 8,00
 • Ryszard Nowosielski
 • Aforyzmy i myśli
 • Wydawnictwo „Test”
 • ISBN 83-7038-026-3
 • Lublin 2002
 • 83, [1] s.
 • Format 147 x 205 mm
 • Cena: zł 16,00
 • Oprawa miękka klejona
okladka
KUP
Cena: zł 14,00 7,00
 • Mieczysław Paszkiewicz
 • Książę na pustej scenie
 • ISBN 83-7222-104-9
 • Lublin 2002
 • 207 s., 40 s. il. czarno-białych
 • Format 125 x 195 mm
 • Oprawa miękka klejona

W 23 szkicach, poświęconych teatrowi i spektaklom, Autor przybliża sylwetki i dokonania dramaturgów europejskich od Ajschylosa po Pirandella i Stopparda. Ukazuje różnorodność i złożoność, bogactwo i oryginalność teatru w świecie, w poszczególnych krajach i kulturach. Dla polskich miłośników teatru jest to okazja do poznania wielu ciekawostek o dramatach i spektaklach, które Autor widział, czasami po kilkanaście razy, na scenach Europy Zachodniej (głównie w Anglii), a także o odtwórcach i aktorach.

O Autorze
Mieczysław Paszkiewicz, poeta, eseista, historyk sztuki, jedna z głównych postaci życia naukowego i literackiego polskiego Londynu. W latach II wojny światowej był żołnierzem konspiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej. Po aresztowaniu wiosną 1941 r. więziony był początkowo w Lublinie, a następnie w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu i Mauthausen/Gusen. Profesor historii sztuki w Uniwersytecie Londyńskim oraz w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie. Jako poeta debiutował w Lublinie ("Głos Literacki", 1939). W Anglii (gdzie przebywa od 1946 r.) był współtwórcą grupy poetyckiej "Kontynenty" oraz współzałożycielem i członkiem "Merkariusza Polskiego". Autor poezji, esejów, refleksji z licznych podróży (poświęconych głównie sztuce i architekturze różnych obszarów), wydanych na emigracji i w kraju. Są to m.in. Zmiany (poezje, Londyn 1975), Zrywając kwiaty w Stabiae (esej, Kraków 1977), Kamień i muszla. Notatnik podróżny (Londyn 1979), Granice Europy. Notatki podróżne (Londyn 1982), Opowiadania jońskie (poezje, Kraków 1984), Rozmowy z Saszą (Lublin 1994), Przebudzenie jesienią (Lublin 1995), O Bogu prozą (Lublin 1999).

okladka
KUP
Cena: zł 6,40 3,20
 • Zbigniew Puchalski
 • Biała melancholia
 • ISBN 83-7222-078-6
 • Lublin 2001
 • 61 s.
 • Format 125 x 195 mm
 • Oprawa miękka klejona

Istotą opowiadań jest psychologiczne studium człowieka ze stygmatem pielgrzymowania w poszukiwaniu uniwersalnej relacji, dotyku transcendentalnej optyki. Jest to proza na pograniczu jawy i snu. Tom Biała melancholia tworzy pięć epickich obrazów, naszkicowanych liryczną techniką. Głównym motywem, scalającym poetycką frazę tych opowiadań, jest miłość - skażona niespełnieniem, spóźnioną wzajemnością, urwana śmiercią, niedojrzałością; miłość w całym jej spektrum: przyjacielska, rodzinna, braterska, erotyczna. Od samego początku narracji czytelnik wciągany jest w dość nieokreślone światy przeżyć bohaterów, tworzone niemal na gorąco przy pomocy symbolicznego języka marzeń sennych, stanów podświadomości, głęboko metaforycznych wizji. W odtwarzaniu stanów emocjonalnych bohaterów pomocna jest narratorowi technika behawioralna: o stanie duszy świadczy zarówno działanie samych postaci, jak i kształt otaczającej je rzeczywistości. Świat przedstawiony w Białej melancholii odmalowany jest przez narratora z niezwykłą czułością, wrażliwością na tkankę uczuć, na piękno ulotnych chwil szczęścia - to niewątpliwie ciekawy przykład prozy symboliczno-onirycznej.

O Autorze
Zbigniew Puchalski, ur. w 1950 r. w Lublinie; poeta, prozaik, publicysta. Debiutował w 1978 r. w „Kamenie”. Opublikował tomik wierszy, Ani sen, ani marzenie (Lublin 1985) oraz powieść Bliżej oddalenia (Lublin 1988). Biała melancholia jest zbiorem opowiadań, będącym kontynuacją wspomnianej powieści: wszystkie postaci Bliżej oddalenia powracają w opowiadaniach, szukając tych miejsc, z których ktoś inny z życia zbiegł.

okladka
KUP
Cena: zł 8,00 4,00
 • Ks. Stanisław Ryżko
 • Z Panem Bogiem w łagrach
 • ISBN 83-7222-228-2
 • Wydanie II rozszerzone
 • Lublin 2005
 • 64 s.
 • Format 147 x 205 mm
 • Oprawa miękka klejona

Przejmujący fragment tomu wspomnień i listów pióra ks. Stanisława Ryżki, wydanego w serii "Duchowieństwo polskie w więzieniach, łagrach i na zesłaniu w ZSRR". Kreśli obraz mrocznego świata obozowego, pełnego absurdalnych mechanizmów, przenikniętego nienawiścią do człowieka i pogardą dla ludzkich wartości, szczególnie dla dobra i prawdy. W tych nieludzkich okolicznościach dostrzegamy sylwetkę ks. Ryżki, której zdecydowanym rysem jest ogromna pokora i zaufanie Bożej Opatrzności. Ten niewielki fragment indywidualnego dramatu zesłańczego jest jednocześnie kroniką dorastania do Chrystusowego kapłaństwa, umacniania się w swoim życiowym powołaniu - po wyjściu z łagru bowiem ks. Ryżko nie powrócił do Polski, ale jako orędownik nowego stylu głoszenia ewangelii -"duszpasterstwa deportowanych" pozostał na Wschodzie, by dodawać ducha słabym i opuszczonym na "nieludzkiej ziemi".

O Autorze
Ks. Stanisław Ryżko, (1910-1984), ur. we wsi w Brzóze w pow. Mińsk Mazowiecki, w rodzinie rolniczej, jako najstarszy z ośmiorga rodzeństwa. W 1920 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Brześciu nad Bugiem. Pierwszą jego placówką był wikariat w Nowogródku. Po 4 latach, w 1938 r. został skierowany do Pińska, gdzie pełnił funkcję prefekta szkół podstawowych i zawodowych. W tym samym roku otrzymał nominację na proboszcza parafii Horodyszcze koło Pińska. W okresie okupacji sowieckiej był nękany przez NKWD. 29 IV 1949 r. został aresztowany i po 4 miesiącach uciążliwego śledztwa skazany na 25 lat obozu pracy, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskatę mienia. Po śmierci Stalina został zwolniony z łagru. Pozostał wśród katolików na Białorusi. Objął parafię w Łahiszynie koło Pińska. Nie mógł wygłaszać kazań poza swoją parafią, nie mógł pójść do szpitala do chorego ani odprawić pogrzebu. W bardzo trudnych dla działalności duszpasterskiej czasach przepracował w Łahiszynie 28 lat, do czasu swojej śmierci 1XII 1984 roku.

Polecamy również tom wspomnień i listów Trzeba zostać autorstwa ks. Stanisława Ryżki w serii "Duchowieństwo polskie w więzieniach, łagrach i na zesłaniu w ZSRR"

okladka
KUP
Cena: zł 13,00 6,50
 • Maria Skarka
 • Zakręty losu
 • ISBN 83-7222-199-5
 • Lublin 2005
 • 177 s.
 • Format 147 x 205 mm
 • Oprawa miękka klejona

Tom IV

okladka
KUP
Cena: zł 22,00 11,00
 • Wacław Sęk SJ
 • Proboszcz z gorącego pogranicza
 • ISBN 86-86837-83-7
 • ISSN 1230-1795
 • Lublin 2002
 • 151 s.
 • Format 147x205 mm
 • Oprawa miękka klejona

Przedmowa: Przedmowa: bp Stanisław Padewski OFMCap, Roman Dzwonkowski SAC

Wspomnienia o. Wacława Sęka odbiegają nieco od tematyki wyznaczonej tytułem naszej serii. Dotyczą bowiem działalności duszpasterskiej jezuity, który jako młody kapłan rozpoczął swoją posługę na okupowanej przez Niemców Białorusi. Ze względu na wartość historyczną tego świadectwa przetrwania wśród szalejącego terroru i pełnego najwyższej determinacji poświęcenia warto włączyć je do grona relacji obrazującej losy duchowieństwa dotkniętego pożogą wojny. Barwny opis pozbawiony jednak upiększeń, liczne postaci duszpasterzy i partyzantów, humor i współczucie, ludzkie dramaty - wszystko to tworzy niepowtarzalny obraz przedwojennego wschodniego pogranicza i posługi kapłańskiej w niekiedy ekstremalnie trudnych warunkach.

O Autorze
Wacław Sęk SJ, ur. w 1909 w Dąbrówce, par. Srock, diec. łódzka; święc. 1935, Lublin, zm. 1998, Gdynia). Do zakonu wstąpił w 1924 r., w latach 1937-1941 pracował jako prefekt w gimnazjum w Wilnie. Lata 1941-1946 to okres pracy na Kresach (parafie: Baturyn - do maja, następnie Oborek i Raków). Po powrocie do kraju w 1946 r. krótko pracował w jezuickiej placówce w Toruniu, następnie w Piotrkowie Trybunalskim. W latach 1949-1950 był duszpasterzem akademickim w Szczecinie, następnie superiorem i proboszczem. Gdy w 1955 r. komunistyczne władze usunęły jezuitów ze Szczecina, uczył j. łacińskiego jezuickich kleryków w Poznaniu. Od 1967 r. był superiorem i proboszczem na placówce przy ul. Narbutta w Warszawie, od 1972 r. w Toruniu. W 1986 r. przeniósł się do Łodzi, a w 1990 r. do Gdyni, gdzie był ojcem duchownym, a później rezydentem.

okladka
KUP
Cena: zł 17,00 8,50
 • Piotr Sierant
 • Działalność służb pułkowych w 2. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej w zarysie
 • ISBN 83-7222-067-0
 • Lublin 2002
 • 124 s.
 • Format 125 x 195 mm
 • Oprawa miękka klejona

Opracowanie przybliżające czytelnikowi działalność pomocniczych służb pułkowych w 2. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej w okresie jego istnienia (od lipca 1944 r. do zdemobilizowania w grudniu 1944 r.) oraz jego zadania i warunki wykonania. Ważne miejsce zajmują piosenki żołnierskie związane z 2. PPLeg. AK - świadczą one o dziedzictwie historycznym pułku, są znamieniem jego życia wewnętrznego. Aktywność służb 2. PPLeg. AK przejawia się m.in. w meldunkach Komendy Okręgu AK „Jodła”, kierowanych do Komendy Głównej AK (obszar Okręgu Radomsko-Kieleckiego, ziemi opatowsko-sandomierskiej, partyzantki na Kielecczyźnie).

O Autorze
Piotr Sierant, pseudonim Marian (w AK), Wojciech Brzozowski, Jacek Lewart, Ziemowit Rybnicki (w publikacjach); historyk, chemik, pisarz. W okresie II wojny światowej działał w konspiracji (ZWZ/AK 1941-1943), następnie w oddziale "Jędrusie" (1944), w czasie akcji "Burza" w 2. Pułku Piechoty Legionów AK (awansował do stopnia podporucznika). W latach 1948-1952 odbył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim; doktorat obronił na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie (1985). W latach 1952-1966 odsunięty, z uwagi na swoją przeszłość, od wykonywania zawodu. Od 1956 r. prowadzi samodzielne prace badawcze nad najnowsza historią Polski. Autor licznych studiów i rozpraw naukowych, publikowanych m.in. w "Zeszytach Historycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego", "Roczniku Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", "Przeglądzie Historyczno-Wojskowym", "Studiach Historycznych" i innych. Członek Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, Instytutu Piłsudskiego w Ameryce, Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Historyków oraz szeregu organizacji kombatanckich i polonijnych. Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari (V), Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim.

okladka
KUP
Cena: zł 10,50 5,25
 • Jadwiga Skibińska-Podbielska
 • Aforyzmy
 • ISBN 83-7222-066-2
 • Wydanie II zm. i uzup.
 • Lublin 2001
 • 104 s.
 • Format 125 x 195 mm
 • Oprawa miękka klejona

Ilustracje: Bogna Podbielska

Pierwsze wydanie Aforyzmów ukazało się w 1992 r., jego nakład został szybko wyczerpany. Obecna publikacja jest wydaniem poszerzonym, przybranym w nową szatę typograficzną i ozdobionym nowymi ilustracjami. Zawarte w niej myśli i krótkie zdania, wyrażone w aforystycznej, zwięzłej formie, charakteryzują się barwnym, a równocześnie prostym językiem. W sposób przyjemny, częstokroć zaskakujący mówią o życiu codziennym, o lękach, nadziejach ludzkich, o walce o miłość, nienawiść, o cierpieniu, starości, filozofii i religii, a także o wielu innych sprawach, których nie można ująć w ciasne ramy. Lektura tej książeczki pobudza do refleksji, jest miłą i pożyteczną rozrywką.

GŁOSY O KSIĄŻCE:

Twórczość aforystyczna została zdominowana przez mężczyzn, co pozostaje nieobojętne wówczas, gdy są głoszone poglądy na miłość i kobietę. Badacze gatunku zwracają na silniejsze niż w innych dziedzinach pisarstwa akcenty antyfeministyczne. Znamienne, że nieliczne przedstawicielki płci odmiennej w swoich sentencjach nie rewanżują się podobną stronniczością i trudno znaleźć przykład wojującego feminizmu. Z pewnością takie nastawienie obce jest Skibińskiej, reprezentującej w ogóle łagodniejszy ton aforystyki [...].

Jak głęboka jest nasza niepamięć czasów, w których nie istnieliśmy - Na uwagę zasługują właśnie tego rodzaju refleksje antropologiczne. Istota człowieczeństwa to temat spenetrowany przez Autorkę najgłębiej [...].

Główną zaletą książki, która wznosi ją ponad przeciętność, pozostaje wdzięk niekonsekwencji.

„Nowe Książki”
okladka
KUP
Cena: zł 21,00 10,50
 • Jan Szymczyk
 • Pomiędzy marzeniami a faktami
  Szkice socjologiczne
 • ISBN 83-7222-231-2
 • Lublin 2005
 • 170 s.
 • Format 170 x 240 mm
 • Oprawa miękka klejona

W swojej najnowszej książce Autor omawia problemy z pogranicza socjologii władzy i socjologii narodu. W świetle myśli społecznej Stanisława Ossowskiego przybliża zagadnienia struktury i funkcji organizacji społecznych, kategorii władzy, czynników dezintegracji społecznej, nawiązuje również do polskiej socjologii uprawianej w okresie peerelowskim.

O Autorze
Ks. dr Jan Szymczyk, socjolog, adiunkt w Katedrze Filozofii Społecznej Instytutu Socjologii KUL. Autor książek Patrząc na ten świat (Radom 1991), Odkrywanie wartości. Z problematyki socjologiczno-aksjologicznej (Lublin 2004), W świecie ludzkich kreacji. Stanisława Ossowskiegi koncepcja rzeczywistości społecznej (2005) oraz ponad 50 artykułów naukowych i popularno-naukowych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień z zakresu: aksjologii kultury (w tym aksjologii różnych wspólnot), socjologii sztuki, socjologii teatru, historii myśli społecznej. Jest laureatem nagród: Fundacji im. R. Schneidera (Hamburg), Fundacji im. M. Księżopolskiej-Strzeszewskiej. Członek Towarzystwa Naukowego KUL.

Tom II

okladka
KUP
Cena: zł 26,00 13,00
 • Irena Sławińska
 • Szlakami moich wód...
 • ISBN 83-7222-177-4
 • ISSN 1895-0868
 • Lublin 2004
 • 215 s., 56 s. il. czarno-białych
 • Format 147 x 205 mm
 • Oprawa miękka klejona

Przedmowa: abp Józef Życiński, Marian Maciejewski

Ostatnia książka profesor Ireny Sławińskiej, odkrywająca przed nami dotąd nieznane oblicze uczonej: bardzo prywatne, a przy tym pogłębiające już to, które wydawało nam się znane: doświadczenie tułaczki związane z okresem I wojny światowej, najazdem bolszewików, przejmujące wspomnienie z czasów II wojny światowej. Opowiadania zawarte w książce, nawiązujące do tych przeżyć, mają znamienny charakter: są przypowieściami o życiu i śmierci, utraconym chlebie, odzyskiwanej nadziei. Bez niechęci, a niekiedy z humorem pisze Autorka o "minionej epoce PRL". Umiejętność zachowania dystansu do okresu „zniewolonych umysłów”, któremu nigdy nie uległa, zachowując autonomię w zamian za brak przywilejów, orderów, państwowych stypendiów, intratnych posad i gaż, ma chyba też swoje źródło w umiłowaniu życia prostego w poczuciu harmonii z naturą i zdrowym rozsądkiem.

Tom III

okladka
KUP
Cena: zł 22,00 11,00
 • Hilary Marcin Wilk OFMCap
 • Ty nie zginiesz
 • ISBN 83-7222-130-8
 • ISSN 1230-1795
 • Lublin 2002
 • 263 s., 8 s. il. czarno-białych
 • Format 147x205 mm
 • Oprawa miękka klejona

Przedmowa: bp Stanisław Padewski OFMCap, Roman Dzwonkowski SAC

Słowa zawarte w tytule wspomnień zostały wypowiedziane prywatnie do Autora przez sędziego i prokuratora, przed ogłoszeniem przez nich wyroku w procesie w Kopajgrodzie. Później widzimy o. Hilarego w łagrze Inta (Republika Komi, północny wschód europejskiej części ówczesnego ZSRR), gdzie odbywał karę za duszpasterską działalność, uznaną przez władze sowieckie za zagrażającą bytowi państwa radzieckiego. Sugestywna opowieść, pełna historycznie ważnych faktów; z tego punktu widzenia najistotniejsza jest relacja z duszpasterskiej posługi na Wołyniu w latach 1944-1946, następnie na Podolu w okresie 1953-1959. O. Hilary, pytany nieraz, dlaczego dotąd nie zostały opublikowane jego wspomnienia, odpowiadał: " Zastrzegłem sobie, by ukazały się dopiero po mojej śmierci, a to ze względu na mój rodzaj humoru w sytuacjach ludzkiej głupoty i sowieckiego cynizmu w odniesieniu do ludzi inaczej myślących".

O Autorze
Hilary Wilk, ur. w 1917 r. w Zielonce, par. Raniżów koło Rzeszowa. W 1935 r. wstąpił do zakonu Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim, studia teologiczne ukończył w Krakowie i tam w 1942 r. przyjął święcenia kapłańskie. Swoją pierwszą pracę duszpasterską podjął w par. pw. św. Franciszka z Asyżu na Zamarstynowie we Lwowie; stąd w 1944 r. wyjechał do pracy na Wołyniu, na terenie diecezji żytomierskiej. Pracował w dawnych parafiach diecezji żytomierskiej: w Uszomierzu, Emilczynie, Olewsku, Barasze i innych, po uwolnieniu z łagru w kwietniu 1953 r. w historycznym Barze na Podolu. Jesienią 1998 r. przyjechał do Polski dla poratowania zdrowia i zmarł w Szpitalu Górniczym w Bytomiu 31 grudnia w ostatnich godzinach tego roku.

okladka
KUP
Cena: zł 28,00 14,00
 • Tadeusz Wyrwa
 • Posłannictwo historii czasu pogardy i zakłamania
 • ISBN 83-7222-194-4
 • Lublin 2004
 • 578 s.
 • Format 147 x 205 mm
 • Oprawa miękka klejona

W swoim najnowszym tomie prof. Wyrwa zgromadził artykuły z lat 1999-2000. Dotyczą one dziejowych przemian w czasie od Oświecenia do współczesności. Liczne spośród zamieszczonych w nim opracowań ukazywały się w periodykach emigracyjnych i krajowych. W wielu rozprawach Autor powraca do okresu międzywojennego, omawia także koncepcję naszych dziejopisów i szkół historycznych czy epokę Powstania Listopadowego w nowym ujęciu, nie zabrakło rozdziału o AK oraz relacji Szwedki o Powstaniu Warszawskim. Bogactwo tomu leży w jego różnorodności - czytelnik znajdzie w nim sądy Francuzów o Słowackim, omówienie monografii Paszkowskiego o Strzeleckim czy rozdział o sądach Francuzów o polskiej emigracji.

O Autorze
Prof. Tadeusz Wyrwa, ur. 1926 r. w Warszawie, pisarz, historyk, członek kilkunastu polskich i francuskich stowarzyszeń naukowych, współpracownik „Kultury”, „Zeszytów Historycznych”, autor wielu artykułów i książek. Laureat nagród: paryskiej „Kultury” (1991), Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (1993), Polskiej Fundacji Kulturalnej im. E. Raczyńskiego w Londynie za książkę Bezdroża dziejów Polski. Kraj i emigracja po 1 września 1939 r., Nagrody im. Jerzego Giedroycia, przyznanej przez Senat UMCS w Lublinie za książkę Krytyczne eseje z historii Polski XX wieku. W 1958 r. ukończył w Madrycie studia z zakresu nauk politycznych (doktorat z prawa międzynarodowego). W latach 1960-1968 uzyskał trzy doktoraty: nauk politycznych PUNO w Londynie, prawa na Uniwersytecie Paryskim, Lettres et Sciences Humaines na Sorbonie.

okladka
KUP
Cena: zł 15,00 7,50
 • Jan Ziółek (senior)
 • Moja wojna z bolszewikami 1919-1920
 • ISBN 83-7222-175-8
 • Lublin 2004
 • 99 s.
 • Format 125 x 195 mm
 • Oprawa miękka klejona

Przedmowa: Jan Ziółek (junior)

Osobista relacja Jana Ziółka, żołnierza-ochotnika, rodem ze wsi łowickiej, który latem 1919 r. zgłosił się do odradzającego się Wojska Polskiego. Potem w szeregach 30. Pułku Strzelców Kaniowskich walczył z bolszewikami na froncie północnym i południowym w latach 1919-1920. Ujmuje ona czytelnika trzeźwością spojrzenia i pogodą ducha, choć jej treść można ująć w kilku słowach: głód, brud, wszy, niekończące się marsze i krótkie, lecz krwawe starcia z wrogiem. Żołnierska Odyseja dzielnego wojaka Jana Ziółka ukazała się drukiem niemal 20 lat po śmierci autora. Książka znakomicie ilustruje rozważne, spokojne, lecz twarde męstwo najprostszych obrońców ojczyzny z 1920 roku.