Godlo Norbertinum
Strona główna

Krasowiana

ALLEGRO FacebookLogo, 1,6kB

Krasowiana

okladka
KUP
 • Rosa Bailly
 • Miasto walczy o wolność
  Obrona Lwowa 1918-1919
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-442-2
 • Lublin 2011
 • 388, [1] s., 124 fot. czarno-białe
 • Format 147 x 208 mm
 • Cena: zł 35,00
 • Oprawa miękka klejona

Przekład z języka angielskiego: Waldemar Gross

Książka podejmuje temat walki o Lwów w latach 1918–1919, kiedy miasto usiłowali przejąć Ukraińcy, którym Austria przyobiecała utworzenie Państwa Ukraińskiego ze stolicą we Lwowie. Autorką jest Rosa Bailly – „wielka Francuzka o polskim sercu”, kochająca naród polski i zaangażowana w pomoc Polakom od 1916 r.
Książka przedstawia powstanie miasta i jego historię poprzez wieki, podkreśla jego uparte i niezmienne ciążenie ku polskości. Relacjonując „przewrót ukraiński”, autorka niejako prowadzi czytelnika za rękę, pokazując w szczegółach podejmowane działania, prezentując sylwetki i poczynania dowódców, żołnierzy i ochotników, reakcje lwowian – w szczególności sympatycznych batiarów – na zagrożenie, chwytanie za broń, bohaterską walkę o swoje ukochane miasto, chwile krytyczne, w końcu skuteczną pomoc ze strony Rzeczypospolitej. Autorka w sposób bardzo dynamiczny oddaje spontaniczność i siłę tych zmagań, z realizmem i ze świetnym zmysłem obserwacji ukazując niekiedy dzień po dniu potyczki na poszczególnych redutach. Zadziwia i zachwyca dokładność i wierność prawdzie historycznej, a także żywe, niekiedy z humorem, malowanie nastrojów „ulicy”, na której kotłowały się różne żywioły ludzkie. Opisywane wydarzenia bogato dokumentuje materiał ilustracyjny.

Spis treści

O autorce

Przedmowa

I. Lwów: miasto i jego mieszkańcy

 • Historia Lwowa
 • Miasto i jego położenie
 • Mieszkańcy

II. Pierwsza wojna światowa

 • Polacy i Ukraińcy w czasie wojny
 • Inwazja rosyjska
 • Dwa państwa ukraińskie. Sprawa Chełma
 • Rozpad imperiów
 • Pozostałości wojsk i tajne stowarzyszenia
 • Zagrożenie Lwowa
 • Wydarzenia w Lublinie
 • Przeciwstawne siły

III. Przewrót ukraiński

 • Czuwanie pod bronią
 • Przewrót (noc z 31 X)
 • Agresorzy na ulicach (1 XI)

IV. Spontaniczna obrona

 • Dzień Wszystkich Świętych
 • Zaduszki – wojna partyzancka
 • Krwawa niedziela (3 XI)
 • Niewielu (4 XI)

V. Po walkach partyzanckich – wojna

 • Wygląd frontu walki (5 XI)
 • Następne zawieszenie broni (6 XI)
 • Powstanie frontu stacjonarnego (7 XI)
 • Nieudana ofensywa (8–9 XI)
 • Ratunek ze strony Polski
 • Znaki czasu (11–12 XI)

VI. Najczarniejsze godziny

 • Groźba upadku (13–14 XI)
 • Najczarniejsza godzina (15 XI)
 • Kielich goryczy (16 XI)
 • Ostatni wysiłek (17 XI)
 • Warszawiacy
 • Ludność
 • Trzydniowy rozejm (18–20 XI)

VII. Pomoc i oswobodzenie

 • Pomoc (18–20 XI)
 • Manewr po stronie północnej (21 XI)
 • Manewr po stronie południowej (21 XI)
 • Wyzwolenie (noc z 21 XI)
 • Celebracje w mieście (22 XI)

VIII. Oblężenie

 • Lwów oblężony i ostrzeliwany
 • Persenkówka
 • Rok 1919 – styczeń, luty i marzec
 • Wielkanoc 1919

IX. Chwała

 • Cmentarz obrońców

Zakończenie

O tłumaczu

Spis fotografii, mapek i planów

Bibliografia

okladka
KUP
 • Anna Czekanowska
 • Świat rzeczywisty – świat zapamiętany. Losy Polaków we Lwowie (1939-1941)
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-412-5
 • Lublin 2010
 • 190 s., 27 s. il., mapa
 • Format 147 x 208 mm
 • Cena zł 22,00
 • Oprawa miękka klejona

Anna Czekanowska, muzykolog i etnograf, autorka wielu książek i rozpraw naukowych z dziedziny etnomuzykologii. W swoich wspomnieniach, pisanych z perspektywy dziesięcioletniej dziewczynki, nakreśliła obraz rodzinnego Lwowa, ogarniętego wojną w 1939 roku, a później okupacją niemiecką i sowiecką. Na kartach swojej książki opisała zmieniającą się rzeczywistość, odchodzenie świata „zapamiętanego”, kojarzącego się z bezpiecznym, iddyllicznym dzieciństwem, i wkraczanie świata „rzeczywistego”, obcego, pełnego nienawiści i przemocy. Przywołała postaci wielu wybitnych naukowców, związanych ze środowiskiem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, jak również sylwetkę swojego ojca, prof. Jana Czekanowskiego, antropologa, etnologa, badacza pierwotnych kultur afrykań-skich i podróżnika. Książka o dużej wartości historycznej, uzupełniona przypisami i komentarzami umieszczonymi w książce po każdym rozdziale, oraz fragmentem mapy województwa wołyńskiego w latach 1939–1940. Zilustrowana czarno-białymi fotografiami, które oprócz postaci z rodziny Czekanowskich, Sergiejewskich, Koźmińskich, Szybalskich, przedstawiają polskie, kresowe dwory szlacheckie (Supranówka, Kaczanówka, Klebanówka) oraz najciekawsze zabytki charakterystyczne dla architektury Lwowa (fotografie pochodzą sprzed 1939 roku).

O Autorce
Anna Czekanowska, etnomuzykolog. Studiowała muzykologię na Uniwersytecie Poznańskim, Uniwersytecie Warszawskim, na Freie Universität w Berlinie oraz na uniwersytecie w Kolonii. W latach 1969–1999 była kierownikiem Zakładu Etnomuzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, a latach 1975–1991 – dyrektorem Instytutu Muzykologii. Prowadziła badania naukowe w Konserwarium im. Czajkowskiego w Moskwie (1962), wykłady i badania w University of State Washington (1963) oraz liczne wykłady gościnne w Europie, Stanach Zjednoczonych i ZSRR, m.in. w Johannes Gutenberg University (Mainz, 1983–1984), Pittsburg University, Duquesne University i University of Washington (1980-83) oraz w Durham University (1994). W latach 1999–2004 wykładała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2004 roku wykłada w prywatnej uczelni akademickiej z prawem nadawania doktoratów Collegium Civitas. Została uhonorowana Nagrodą III stopnia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego za rozprawę Melodie ludowe wąskiego zakresu w krajach słowiańskich (1973), Nagrodą II stopnia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego za książkę Kultury muzyczne Azji (1982), Nagrodą I stopnia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego za Studien zum National Stil der polnischen Musik (1990) oraz Nagrodą Sekretarza I Wydziału PAN za Polish Folk Music – Slavonic Heritage – Polish Tradition – Contemporary Trends.

okladka
KUP
Cena: zł 16,00  8,00
 • Abraham Karpinowicz
 • Opowiadania wileńskie
 • ISBN 83-7222-226-6
 • Lublin 2005
 • 133 s., 10 s. il. czarno-białych
 • Format 147 x 205 mm
 • Oprawa miękka klejona

Przekład: Szoszana Raczyńska
Ilustracje: Sara Lapickaja

Tłem opowiadań Karpinowicza jest Wilno i jego mieszkańcy w okresie międzywojennym. Autor pokazuje nie tylko miejsca zamieszkałe przez wileńskich Żydów, ale z właściwym sobie artyzmem odkrywa przed czytelnikiem ich sposób myślenia i życie codzienne. Stara się ukazać nie tylko bogactwo języka żydowskiego, ale także jędrność wyrażeń, wszechstronność żydowskiej mowy, nie tej literackiej, lecz tej, którą posługują się zwykli ludzie. Większość utworów Karpinowicza charakteryzuje cudowna synteza humoru i satyry. Autor stara się opisać zarówno dodatnie, jak i ujemne cechy charakteru swoich bohaterów oraz ich czynów. Kunszt polega tutaj na umiejętności powiązania w jedną całość postaci, ich życia, osobowości i ich obyczajów. Wszyscy bohaterowie Karpinowicza powstali na kanwie prawdziwych prototypów i występują w utworach pod swoimi własnymi imionami. Autor uczynił to świadomie, by ich przypomnieć i utrwalić w pamięci żyjących wilnian.

O Autorze
Abraham Karpinowicz (1913-2004) - pisarz, prozaik, wilnianin, od 1949 roku zamieszkały w Izraelu. Twórczością literacką zajął się już w latach międzywojennych, będąc jeszcze uczniem szkoły średniej, a warsztat pisarski rozwinął i udoskonalił już po wojnie, w Izraelu, gdzie ukończył studia. Swe utwory publikował w pismach żydowskojęzycznych. Jest autorem jedenastu książek, z których sześć poświęcił życiu Żydów w przedwojennym Wilnie. Jego powołaniem życiowym była twórczość w języku jidysz oraz literackie utrwalanie obrazu żydowskiego Wilna. Był przewodniczącym Związku Pisarzy Żydowskich w Izraelu, prezesem Światowej Rady Kultury Jidysz oraz wykładowcą na organizowanych przez tę Radę seminariach z kultury jidysz (m.in. w Ściborowie pod Warszawą).


Głosy o książce

Literatura tworzona przez Żydów aszkenazyjskich w języku jidysz na obszarach Europy Środkowo-Wschodniej wydała takie arcydzieła, jak Mąż z Nazaretu Asza czy Bracia Aszkenazy Singera. Chyba do dzisiaj nie bardzo zdajemy sobie sprawę z dorobku kultury jidysz, której tradycje przerwała Zagłada. Szczególnie zasobnymi ośrodkami stały się - na południu Ukraina i Rumunia, na północy Litwa. Znawcy (np. niedawno zmarły prof. Chone Schmeruk) twierdzą, że bogactwem idiomatycznym opartym na miejscowym folklorze wyróżniał się jidysz Żydów wileńskich (i okolic).
Z tych źródeł wyrosła twórczość Abrahama Karpinowicza. Czy nie wzrusza fakt, że ponad połowa jego książek ma w tytule słowa: Wilno lub wileński? Na pierwszy rzut oka opowiadania Abrahama Karpinowicza wyglądają na staroświeckie ramotki. Ale tak nie jest. Jego małe prozy to kontynuacja niektórych dokonań samego mistrza Szolema Alejchema. Realizm codziennego życia kraszony humorem i satyrą, dobrze zarysowane typy ludzkie (głównie z niższych szczebli drabinek społecznych wileńskich Żydów), umiejętnie kreowane fabuły, proste a wciągające czytelnika od pierwszych zdań.
Książki Karpinowicza były tłumaczone na wiele języków. Dziwne, że pisarz, który opiewał Wilno dwudziestolecia międzywojennego, nie był dotychczas znany w Polsce. Mały wprawdzie (ale smaczny) wybór jego opowiadań w tłumaczeniu Szoszany Raczyńskiej, choć trochę nadrabia nasze zaległości. Różnie bywa z tłumaczeniami z jidysz, nie każdy potrafi to zrobić w sposób tak mistrzowski, jak prof. Michał Friedman, ale wydaje się, że Szoszana Raczyńska mu dorównuje. Opowiadania Karpinowicza znalazły swój świetny odpowiednik językowy. Szoszana Raczyńska - córka żydowskiego nauczyciela gimnazjalnego z Wilna - wyrosła w trzech kulturach: jidysz, hebrajskiej i polskiej. Trzeba wykorzystać jej talent do spolszczeń pisarzy jidysz, choćby tylko z Wilna, które wydało świetną grupę literacko-artystyczną "Jung Wilne" (m.in. Abraham Suckewer, Chaim Grade).
Abraham Karpinowicz wyrastał w klimacie sprzyjającym sztuce i literaturze. Jego ojciec Mosze był założycielem teatru żydowskiego w Wilnie, a jednym z nauczycieli wybitny poeta żydowski Mosze Kulbak. Jak prawdziwy żydowski Odys, Karpinowicz długo wędrował do ziemi praojców: w latach wojny w ZSRR, po wojnie krótki postój na Litwie, potem długo internowany na Cyprze przez Brytyjczyków. W Izraelu został prezesem Związku Pisarzy Jidysz, przewodził też Światowej Radzie kultury Jidysz. Otrzymywał liczne prestiżowe nagrody.

fragm. recenzji Ryszarda Wasity, „Nowe Książki”, 2006, nr 6, s. 58

okladka
Nakład wyczerpany
 • Wanda Kocięcka
 • Oddajcie mi Świętego Mikołaja. Wspomnienia z dzieciństwa na Kresach Wschodnich w latach wojny
 • Wydanie III poprawione i uzupełnione
 • ISBN 83-7222-251-7
 • Lublin 2006
 • 153, [2] s.
 • Format 125 x 195 mm
 • Cena: zł 17,00
 • Oprawa miękka klejona

Przemowa Marcin Babraj OP

Wspomnienia z dzieciństwa na Kresach Wschodnich w latach wojny Wandy Kocięckiej to jeszcze jedna nić losów polskich sprzed pół wieku. Obraz wojny i zmieniających się okupacji utrwalony w oczach wrażliwego dziecka. Zapis końca świata dawnych Kresów.

TADEUSZ KONWICKI

Tę piękną, wzruszającą książkę, napisaną z pełną prostoty szlachetnością, czyta się z niesłabnącym zainteresowaniem i z podziwem dla siły wewnętrznej opisywanych tam ludzi: niby zwyczajnych - a przecież wyjątkowych.

MAŁGORZATA MUSIEROWICZ, „Tygodnik Powszechny”

Kiedy miejsce Świętego Mikołaja zajął sowiecki Dziadek Mróz, dla małej Wandy zaczął się koniec świata. Odebrano dzieciom świat dobra, ciepła domowego ogniska, poczucia bezpieczeństwa, ufności. (...)
Dlatego potrzebne jest uporczywe wołanie: Oddajcie mi Świętego Mikołaja! Żeby zawsze można było wrócić do Domu, który nie runął, bo na skale był zbudowany.

MARCIN BOBRAJ OP, fragm. Wstępu

okladka
KUP
Cena: zł 18,00
 • Wanda Kocięcka
 • Pęknięte ogniwa
  Rozmowy z przeszłością
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-445-3
 • Lublin 2011
 • 229, [1] s., 16 s. il. kolorowych i czarno-białych
 • Format 125 x 195 mm mm
 • Cena: zł 24,00
 • Oprawa miękka klejona

Przedmowa: prof. dr hab. Teresa Zaniewska

Pęknięte ogniwa to książka mądra i odważna. Wątki historyczne mają w niej wyraźny kontekst współczesny, gdyż, jak podkreślał [...] św. Augustyn, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nie istnieją osobno, lecz są ogniwami tego samego łańcucha. Ta książka przypomina nam te wartości i prawdy, które za sprawą decydentów od spraw oświaty znikają stopniowo z kart podręczników szkolnych. Pomaga zrozumieć konsekwencje pękniętego łańcucha narodowych dziejów, ale także rozerwanych więzi rodzinnych.
Pęknięte ogniwa to swoisty palimpsest: spod jednej jej warstwy wyłania się druga. Bohaterowie książki mówią do nas z głębi przeszłości, głosem pamięci, której królestwem jest skrawek Wileńszczyzny (chociaż nie tylko). Kazimierz i Janek Słuczewscy, Vytautas i Adela Butkavičius, ich synowie Staś i Henio, Genowefa K., Madame X, Zinajda Andriejewna, Lena.
Za sprawą Autorki każda z tych postaci mówi do nas, powierzając naszej pieczy cenny duchowy depozyt. Świadomość jego posiadania zapewnia siłę trwania. W każdej opowiedzianej tu historii kryje się także nasza własna. Bohaterowie Pękniętych ogniw nieustannie podejmują próbę odczytania węzła pamięci, a bieg ich życia to nieprzerwany proces przypominania. Towarzyszy im silne poczucie zakorzenienia w określonym, tym jedynym miejscu na ziemi, bo związanym z tradycją rodzinną i pokoleniem przodków, dzięki którym dokonywało się jednocześnie wtajemniczanie w Ojczyznę. Ich „mała ojczyzna” stała się miarą całego życia, a jej horyzont miarą każdej innej przestrzeni.
Książka Wandy Kocięckiej przywraca godność każdemu, kto czuje się Polakiem. I jednocześnie brzmi jak memento, przypominając, że zbiorowa pamięć społeczności, wpisana w pamięć indywidualną, warunkuje istnienie Ojczyzny, zapewnia jej ciągłość historyczną i trwanie.

fragm. Przedmowy

Część I
Pęknięte ogniwa

1. Obrazy przeszłości w pamięci Polaków / 13
2. Fotografi e ze starych albumów / 22
Powrót do odrodzonej Ojczyzny / 25
Pamiętny wieczór wigilijny A.D. 1944 / 32
3. Wygnańcze losy Polaków z Kresów Wschodnich (1939–1945) / 38
4. Nowy rozdział dziejów zesłańczych. Rok 1942 – Wojsko Polskie w ZSRR i wyprowadzenie polskich obywateli z „nieludzkiej ziemi” / 45
5. Bohater bez odznaczeń. Wojenne drogi Janka S. z polskiego pogranicza / 56
6. Płonie północny brzeg Afryki! A oni szli / 85
7. Wymarsz do Włoch z myślą o Polsce / 111
8. Powroty i... sen o polskim lesie / 129
9. Suplement – „Pax vobiscum”. Żołnierze Wojska Polskiego walczący na Środkowym Wschodzie w czasie II wojny światowej / 140
10. Zamiast epilogu / 144

Część II
Zakopany lęk

1. Pożegnanie z Gaudeamus igitur w Wilnie / 149
2. „I to jest cały sekret tej ziemi rodzinnej...” / 185

Część III
Rozmowy z przeszłością

1. Pokłonić się cmentarzom w El-Alamein (A.D. 1974) / 195
2. Spotkanie w Londynie z Madame X / 199
3. Znaki czasu końca XX wieku. Mińsk / 205
Zinajda z polskiego Nieświeża / 206
Koncert u Nikołaja / 211
4. Światło w Pietropawłowsku / 216
Przystanąć na chwilę... / 221
Od autorki / 223
Bibliografia / 227

O Autorce
Prof. zw. dr hab. Wanda Kocięcka urodziła się na Kresach Wschodnich. Tam przeżyła II wojnę światową, a po jej zakończeniu wraz z całą rodziną została przesiedlona na Ziemie Odzyskane. Wspomnienia z dzieciństwa opisała w książce Oddajcie mi Świętego Mikołaja, natomiast dzieje przesiedlenia – w książce Spacer z cieniami, czyli historia bez zakończenia. Studia medyczne ukończyła na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Jest lekarzem klinicystą, specjalistką w zakresie chorób zakaźnych. Do czasu przejścia na emeryturę była związana z poznańską Uczelnią – jako lekarz, pracownik dydaktyczny i naukowiec. Nadal jest członkiem wielu towarzystw naukowych. Intelektualny i emocjonalny plon wielu podróży naukowych: przeżycia i związane z nimi refleksje – zawarła m.in. w książce Podróż z Europą w sercu. Swoje zainteresowania humanistyczne wyrażała w licznych publikacjach akademickich i literackich.

Polecamy inną publikację Wandy Kocięckiej
Oddajcie mi Świętego Mikołaja. Wspomnienia z dzieciństwa na Kresach Wschodnich w latach wojny

okladka
Nakład wyczerpany
 • Teresa Słabczyńska
 • Tam, gdzie kwitły bzy i jaśminy...
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-382-1
 • Lublin 2009
 • 222 s.
 • Format 147 x 208
 • Cena zł 16,00
 • Oprawa miękka klejona

Opowieść o małej kresowej wsi Janówce urzeka swą poetycką, nacechowaną miłością Autorki urodą. Dzieje tej „małej ojczyzny”, jakkolwiek przekazane w konwencji nieledwie mitu czy baśni, stanowią odzwierciedlenie jak w miniaturze „wielkiej historii” Polski, przez którą przetaczały się wojny, niewola, tragedie, w której zachodziły przemiany i mieszkali ludzie czujący, kochający i nienawidzący, przeżywający swoje dramaty rodzinne i osobiste. Wspomnienia te w subtelny sposób malują atmosferę codziennego życia wielonarodowego społeczeństwa wsi, jej klimat moralny i religijny, a także oddają specyficzny koloryt regionalny, utrwalając bezpowrotnie odchodzące w mrok dziejów minione lata, ludzi zdarzenia...Wśród tych kresowych „sag rodzinnych” ukryta jest też historia samej Autorki i jej rodziny.

Fragment książki

Kiedy nastał maj, Weremczukowie każdego wieczoru zapalali zalane domowym sposobem łojowe lampki i odprawiali pod figurą nabożeństwo majowe. Dzieci przynosiły z domu niewielki stół, matka przykrywała go białym, lnianym obrusem, stawiała dzbanki kwitnących bzów, płonące białym światełkiem łojowe lampki i cała rodzina, klęcząc, zatapiała się w modlitewnym śpiewie. „Panno Święta” - jękliwie mówił Weremczuk. „Módl się za nami”, odpowiadał mu cichy chór głosów męskich, chłopięcych, kobiecych. „Wspomożenie wiernych - módl się za nami”, szemrzący podśpiew niósł się wśród pól podrosłego żyta, otulanych lekką mgiełką wieczornego chłodu i zapachu rozkwitających jaśminów.

Tom II

okladka
KUP
Cena: zł 26,00 13,00
 • Irena Sławińska
 • Szlakami moich wód...
 • ISBN 83-7222-177-4
 • ISSN 1895-0868
 • Lublin 2004
 • 215 s., 56 s. il. czarno-białych
 • Format 147 x 205 mm
 • Cena: zł 26,00
 • Oprawa miękka klejona

Przedmowa: abp Józef Życiński, Marian Maciejewski

Ostatnia książka profesor Ireny Sławińskiej, odkrywająca przed nami dotąd nieznane oblicze uczonej: bardzo prywatne, a przy tym pogłębiające już to, które wydawało nam się znane: doświadczenie tułaczki związane z okresem I wojny światowej, najazdem bolszewików, przejmujące wspomnienie z czasów II wojny światowej. Opowiadania zawarte w książce, nawiązujące do tych przeżyć, mają znamienny charakter: są przypowieściami o życiu i śmierci, utraconym chlebie, odzyskiwanej nadziei. Bez niechęci, a niekiedy z humorem pisze Autorka o "minionej epoce PRL". Umiejętność zachowania dystansu do okresu „zniewolonych umysłów”, któremu nigdy nie uległa, zachowując autonomię w zamian za brak przywilejów, orderów, państwowych stypendiów, intratnych posad i gaż, ma chyba też swoje źródło w umiłowaniu życia prostego w poczuciu harmonii z naturą i zdrowym rozsądkiem.

okladka
KUP
Cena: zł 16,00
 • Leszek Wójtowicz
 • Później szatan wstąpił w ludzi. Zapiski nie tylko z Wołynia
 • Wydanie I
 • ISBN
 • Lublin 2008
 • 63, [2] s., 10 s. il.
 • Format 125 x 195 mm
 • Oprawa miękka klejona

Często zastanawia nas pytanie: dlaczego w dalszym ciągu stosunki polsko-ukraińskie są uważane za jedne z najtrudniejszych? Przecież od „wołyńskich czerwonych nocy” minęło 65 lat! A jednak tragiczna historia nadal nas dzieli i nadal ciąży na naszych stosunkach społeczno-politycznych.
Historycy polscy szacują, że tylko na Wołyniu w latach 1939-1945 z rąk OUN-UPA zginęło w niezwykle okrutny sposób ok. 50-70 tysięcy Polaków w ponad 1700 miejscowościach. Okazuje się, że do dnia dzisiejszego niespełna 1 proc. zamordowanych Polaków jest upamiętniona! Aż 99 proc. nie ma nawet skromnego krzyża na mogile, a na licznych zbiorowych grobach tysięcy Polaków nadal uprawia się zboże, wypasa bydło lub zasadzono las... Tymczasem tylko w ostatnich kilku latach na Ukrainie odsłonięto ulice i pomniki poświęcone organizatorom (przywódcom) zbrodni ludobójstwa. To wywołuje uzasadnione oburzenie niektórych środowisk w Polsce. Coraz częściej również politycy, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, zwracają uwagę, że już najwyższy czas godnie upamiętnić tych, którzy zginęli bądź zostali zamordowani.
Kilkanaście lat temu w Zamościu kilkoro starszych już wiekiem mieszkańców rodem z Wołynia postanowiło coś w tym temacie zrobić. Zaczęli jeździć na tereny „skąd ich ród” i starać się u władz miejscowych o upamiętnienie krzyżem zbiorowych mogił, uporządkowanie opuszczonych i zdewastowanych cmentarzy. Początki były niezwykle trudne, ale okazało się, że i tam mogą liczyć na „dobrych ludzi”, takich jak Franciszka Prus z Włodzimierza Wołyńskiego czy Ołeh Szymonowicz ze Starej Lisznii. To właśnie z tą grupą (Zofia Szwal, Teresa Radziszewska, Stanisław Filipowicz, Janina Kalinowska i inni) zaczął również jeździć Leszek Wójtowicz, młody dziennikarz „Dziennika Wschodniego”.

O Autorze
Leszek Wójtowicz (1970), absolwent filologii polskiej KUL, dziennikarz. Mieszka w Zamościu, pracuje w "Dzienniku Wschodnim". Opublikował dwa tomiki poezji: Drobnonastroje (1999) i trzydzieści jeden (2001). Wydał też Fraszki do flaszki (1999). Niektóre z reportaży zamieszczonych w książce Później szatan wstąpił w ludzi. Zapiski nie tylko z Wołynia ukazały się w magazynowych wydaniach „Dziennika Wschodniego". Dwa z nich - To moja ostatnia misja i Podróż z mapą w sercu - otrzymały honorowe wyróżnienia w Konkursie Dziennikarskim im. Mirosława Dereckiego. Urodzony w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Dziadek Paweł Wójtowicz, ps. „Sosna" (1901-1971), i ojciec Mieczysław Wójtowicz, ps. „Żuraw" (1925-2006), działali w placówce AK w Tyszowcach.

okladka
KUP
 • Czesław Zgorzelski
 • Przywołane z pamięci
 • Wydanie II rozszerzone
 • ISBN 83-7306-287-4
 • Lublin 2006
 • 373, [3] s., 24 s. il.
 • Format 145 x 205 mm
 • Cena: zł 27,00
 • Oprawa miękka klejona

Posłowie: Andrzej Zgorzelski

Koedycja z Towarzystwem Naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czesław Zgorzelski (1908-1996), zasłużony profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, był jednym z najwybitniejszych współczesnych historyków literatury polskiej, znakomitym znawcą poezji romantycznej, filologiem edytorem, przede wszystkim dzieł Adama Mickiewicza.

Przywołane z pamięci to wspomnienia Profesora, ukazujące jego życiową drogę: dzieciństwo i wczesną młodość w Nowogródczyźnie, lata szkolne i studia na Uniwersytecie Stefana Batorego, konspiracyjne działania żołnierza Armii Krajowej i więzienne doświadczenia na Łukiszkach w Wilnie, a także w Lidzie, Baranowiczach i Grodnie. Są zarazem opowieścią o losach pokolenia kresowego, któremu dane było jeszcze - przed wybuchem I wojny światowej, we dworze szlacheckim - dzieciństwo sielskie, anielskie. Pokolenie to, uformowane w okresie Drugiej Niepodległości, podczas sowieckiej i niemieckiej okupacji (1939-1945) zostało poddane moralnej próbie. Wyszło z niej zwycięsko.

To już drugie wydanie tej ważnej książki; ukazuje się ono w 10. rocznicę śmierci Profesora. W stosunku do wydania pierwszego (Lublin: Norbertinum, 1996) zostało poszerzone o wspomnienie Autora nt. pracy naukowej na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Epizod toruński) oraz o Posłowie pióra prof. Andrzeja Zgorzelskiego (syna Profesora).

okladka
KUP
Cena: zł 15,00
 • Biesiada Krzemieniecka
  Zeszyt 5
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-413-2
 • Lublin 2010
 • 220 s., 53 fot.
 • Format 147 x 208 mm
 • Cena zł 20,00
 • Oprawa miękka klejona

Spis treści

W dwusetną rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego

 • Stanisław Makowski, „Krzemienieccy bohaterowie «Dumy o Wacławie Rzewuskim»”
 • Stanisław Makowski, „Joanna Bobrowa – krzemieniecka «Pani myśli» Juliusza Słowackiego”

Mariusz Olbromski Wiersze z cyklu „Lato w Krzemieńcu”

 • Rzeka
 • Przestrzeń
 • Dar Pani Marii
 • Uroczysko
 • Korytarze
 • Zielnik Willibalda Bessera
 • Dworki
 • Zwykłe rozmowy
 • Bambetel
 • Zapatrzenie
 • Osobność
 • Jar nocą
 • Studium światła
 • Wśród pól
 • Tylko wiatr
 • Duc in altum
 • W Wierzchówce
 • Na Bożej Górze po burzy
 • Na brzeżanach
 • Nokturn
 • Dojrzałość
 • Gaśnie lato

Przypomnienia

 • „Rozkaz 162 Naczelnego Wodza wojsk polskich «O utworzeniu Liceum Krzemienieckiego»”
 • „Wizyta Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krzemieńcu”
 • „Wychowanek Liceum. Urywek wspomnień sprzed lat 14”
 • „Odsłonięcie tablicy Marszałka Piłsudskiego”
 • Maria Danilewicz-Zielińska, „Maj w Krzemieńcu”
 • Maria Danilewicz-Zielińska, „Krzemieniec 1939”

Krzemieniec legendarny i historyczny

 • Mariusz Olbromski, „Legendy znad Ikwy”
 • Wołodymyr Sobczuk, „Socjokulturowa topografia Krzemieńca pierwszych trzydziestu lat XIX wieku” (przeł. Katarzyna Jakubowska-Krawczyk)

Ludzie Liceum

 • Ewa Danowska, „Tadeusz Czacki (1765–1813)”
 • Hanna Zbirohowska-Kościa, „Stefan Czarnocki (1897–1941)”
 • Hanna Zbirohowska-Kościa, „Halina Czarnocka (1900–1996)”
 • Hanna Gronowska-Szaniawska, „Ludwik Gronowski – nauczyciel Liceum Krzemienieckiego”

Wydarzenia ostatnich lat

 • Hanna Kościa (oprac.), „Cremeneciana”
 • Mirosława Pałaszewska (oprac.), „Ci, co odeszli”
 • Anna Milewska-Młynik, „Powrót krzemienieckich profesorów do gmachu dawnego polskiego Liceum”

Indeks osób

W katalogu:

Strona główna