Godlo Norbertinum
Strona główna

Prawo i nauki społeczne

ALLEGRO FacebookLogo, 1,6kB

Prawo i nauki społeczne

okladka
KUP
 • Teodor Abel
 • O Florianie Znanieckim
  Wybór z dziennika
 • ISBN 83-85131-98-1
 • Lublin 1996
 • 157 s.
 • Format 147 x 205 mm
 • Cena: zł 5,50
 • Oprawa miękka klejona

Przedmowa: Elżbieta Hałas
Redakcja: Elżbieta Hałas

Dziennik z podróży intelektualnej Teodora Abla, poświęcony wybitnemu polskiemu i amerykańskiemu socjologowi i filozofowi kultury, Florianowi Znanieckiemu. Stanowi źródło do rekonstrukcji wielkiej debaty metodologicznej w latach 1930-1954, zwłaszcza przy udziale kręgu socjologów związanych z Columbia University, do którego należał również Znaniecki. Przybliża sylwetki uczonych, którzy przyczynili się do rozwoju myśli socjologicznej w latach trzydziestych: Roberta M. MacIvera, Pitrima Sorokima i innych. Przede wszystkim jest to źródło dokumentalne dające obraz właściwej i pełnej interpretacji dorobku Znanieckiego, dziennik socjologiczny prowadzany w terenie specjalnym, jakim jest codzienne życie uczonego, ukazujący obiektywną stronę roli uczonego: kręgi społeczne, do których należał, jego działania w kontekście akademickim i publicznym oraz subiektywną stronę nauki: lektury, inspiracje, zainteresowania, formułowanie problemów, prowadzenie badań, odsłaniający spory i rywalizację uczonych. Tę pasjonującą lekturę z zakresu historii socjologii i współczesnych teorii socjologicznych, uzupełnioną komentarzami Elżbiety Hałas, szczególnie polecamy socjologom, antropologom oraz historykom myśli społecznej.

O Autorze
Teodor Abel (1896-1988), profesor socjologii w Columbia University. Kierował Wydziałem Socjologii w Hunter College w Nowym Jorku do emerytury w 1967 roku. Prezydent Eastern Sociological Society w latach 1957-1958. Ostatnie lata spędził w Albuquerque (Nowy Meksyk) jako Distinguished Professor Emeritus. Autor m.in.: Systematic Sociology in Germeny (New York 1929), Protestant Home Missions to Catholic Immigrants (New York 1933), Why Hitler Came into Power (New York 1938).

okladka
KUP
Cena: zł 25,00
 • Mateusz Cembala
 • Odpowiedzialne ojcostwo
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-537-5
 • Lublin 2014
 • 89, [1] s.
 • Format 147 x 208 mm
 • Oprawa miękka klejona

[ Książka o dojrzewaniu do ojcostwa ]

O książce
„Mężczyzna, aby budować związek z kobietą, a następnie przyjąć do tego związku poczęte życie, musi być zdolny do miłości, bo tylko wtedy w sposób całkowity może się zaangażować i poświęcić rodzinie. [...] Dla ojca rodziny najważniejszą karierą powinna być kariera ojcostwa, a nie zawodowa, polityczna czy inna. Tylko ojciec spędzający wiele czasu ze swoimi dziećmi, odpowiadający na trudne dla nich pytania, obecny podczas różnych chorób, stłuczeń, skaleczeń, z miłością rozumiejący ich świat jest ojcem prawdziwie kochającym”.
Nie jest łatwo być ojcem we współczesnym świecie. Wydaje się, że ta rola i powołanie mężczyzny napotyka obecnie na szczególne trudności i przewartościowania. Wzmacniająca się społeczna pozycja kobiety, odgradzanie się dzieci i młodzieży od rodziców za zasłoną współczesnych technologii, nowe trendy obyczajowe i liberalizacja zasad moralnych sprawiają, że załamuje się tradycyjny obraz ojca jako głowy rodziny. Ojcowie niejednokrotnie czują się odsunięci na margines życia rodzinnego. Jednak rodziny bez silnych i kochających ojców skazane są na cierpienia i porażki. Fundament, który dla życia rodzinnego, a szerzej i społecznego, tworzą matki i ojcowie we wspólnym działaniu dla dobra swojej rodziny, jest niepodważalną wartością ładu społecznego i szczęścia poszczególnych ludzi. Dlatego niezbędne jest podjęcie przez mężczyzn trudu dojrzewania do ojcostwa i wypełnienia pola miłości wartościami, które umacniają więzi. Autor Odpowiedzialnego ojcostwa stawia na świadomy rozwój psychiczny i duchowy mężczyzny, na uczynienie z ojcostwa prymatu działań i dążeń w stronę pełnego człowieczeństwa.

Fragment książki

Spis treści

 Wstęp

I. Kryzys ojcostwa
1. Kryzys rodziny
2. Kulturowe uwarunkowanie kryzysu ojcostwa

II. Wymiary odpowiedzialnego ojcostwa
1. Budowanie wspólnoty miłości
2. Przekazywanie życia
3. Miejsce ojca w społeczeństwie

III. Formowanie do ojcostwa
1. Troska o własny rozwój osobowy
2. Życie duchowe kandydata na ojca

Bibliografia

O Autorze
Mateusz Cembala – ur. 3 lutego 1984 r. w Bielsku-Białej. Studiował na Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) w Krakowie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri we Florencji, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Z wykształcenia m.in. moralista, filozof, doradca rodzinny. Z zamiłowania podróżnik, artysta malarz (ikonografia), sportowiec. Tematyką ojcostwa interesuje się od 10 lat, w szczególności kształtowaniem się ojcostwa poprzez fazę synostwa.

okladka
KUP
Cena: zł 16,00 8,00
 • Henryk Czarniawski
 • Współdziałanie potrzebą czasu
 • ISBN 83-7222-123-5
 • Lublin 2002
 • 258 s.
 • Format 170 x 240 mm
 • Oprawa miękka klejona

Przedmowa: ks. prof. dr hab. Marian Wolicki

Próba popularnego ujęcia procesu współdziałania z punktu widzenia psychologii. Pierwsza część książki poświęcona została teoretycznej refleksji nad pojęciem tego procesu, zawiera opinie na jego temat, wyrażone w mini-ankiecie przez osoby pełniące ważne funkcje społeczne. W drugiej części Autor prezentuje własną wizję współdziałania w głównych dziedzinach życia społecznego w Polsce, jak np. małżeństwo i rodzina, szkoły, wspólnoty religijne, służba zdrowia, kultura, sztuka, sport. Tezy zostały zilustrowane konkretnymi przykładami, całość wzbogacona wypowiedziami wielu wybitnych myślicieli, w tym Ojca Świętego Jana Pawła II.

O Autorze
Henryk Czarniawski, psycholog pracy i organizacji, doktor nauk humanistycznych (UJ). Pracował w Częstochowie jako nauczyciel, psycholog poradni wychowawczo-zawodowej. Od 1957 r. organizator i kierownik Ośrodka Psychologii i Socjologii Pracy przemysłu materiałów ogniotrwałych. Od 1982 r. mieszka w Lublinie: adiunkt w Instytucie Pedagogiki UMCS oraz w Politechnice Lubelskiej. Autor książek z zakresu psychologii pracy i bezpieczeństwa pracy: Kultura współdziałania pracowników umysłowych w przemyśle (Warszawa 1982), Można bezpieczniej (Warszawa 1978)

okladka
Nakład wyczerpany
 • Jerzy Dębski
 • Studium kierunkowe zagospodarowania przestrzennego Euroregionu Bug
 • ISBN 83-86837-46-2
 • ISSN 1426-0395
 • Lublin 1997
 • 222 s.
 • Format 170 x 240 mm
 • Cena: zł 20,00
 • Oprawa miękka klejona

X tom serii "Euroregion Bug", przygotowanej pod kierunkiem wybitnych znawców przedmiotu z ośrodków naukowych Lublina i Warszawy. Seria prezentuje wyniki badań mających charakter interdyscyplinarny, przedmiotem których są rejony nadbużańskie - sfera szybko rozwijającej się w ostatnich latach współpracy transgranicznej. Prezentowane studium jest cennym źródłem wiedzy o stanie i możliwościach Euroregionu Bug, rozpatrywanych w aspekcie następujących zagadnień: środowisko przyrodnicze, ludność, osadnictwo, infrastruktura techniczna i gospodarka. Analizy badawcze zostały zilustrowane tabelami, mapami, wykresami. Całość opracowania podsumowano ogólną koncepcją rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem strony polskiej.

okladka
Chwilowo niedostępna
Cena: zł 42,00
 • Marian Kozaczka
 • Gospodarka Polski w latach 1989-2009
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-470-5
 • Lublin 2012
 • 518 s.
 • Format 170 x 240 mm mm
 • Oprawa miękka klejona

Obszarna, rzeczowa i nader interesująca praca M. Kozaczki stanowi udaną próbę całościowego ujęcia bardzo złożonych procesów transformacji społeczno-gospodarczej w latach 1989–2009. W tym burzliwym okresie dokonało się unikalne w skali światowej przejście od scentralizowanej gospodarki socjalistycznej, z państwową własnością środków produkcji, do wolnej gospodarki rynkowej opartej na prywatnej działalności gospodarczej. Autor przedstawił dokonane przekształcenia w poszczególnych sektorach gospodarki w aspekcie szerszych procesów społecznych i politycznych. Dokonał interesujących porównań efektów transformacji systemowej w Polsce z przemianami w innych państwach europejskich. Praca stanowi niewątpliwie wartościowe, zasobne kompendium wiedzy o stanie gospodarki polskiej w dwudziestoleciu 1989–2009 oraz podejmowanych reformach w celu jej modernizacji i zdynamizowania.

Spis treści w formacie PDF

okladka
Nakład wyczerpany
 • Agnieszka Kozak
 • Znaczenie pieniądza
 • ISBN 83-7222-193-6
 • Lublin 2004
 • 169 s.
 • Format 170 x 240 mm
 • Cena: zł 22,00
 • Oprawa miękka klejona

Rozważania teoretyczne z pogranicza psychologii i ekonomii na temat roli pieniądze we współczesnym świecie. Przebieg refleksji naukowej Autorka prezentuje w pięciu rozdziałach. W punkcie wyjścia odwołuje się do historii pieniądza, następnie przybliża specyfikę obrotu pieniędzmi w gospodarstwie domowym. Dalsza cześć pracy poświęcona została opisowi strategii badawczej i charakterystyce respondentów, także prezentacji wyników badań Autorki nad percepcją pieniądza oraz psychologicznej interpretacji wyników badań w świetle postawionych hipotez. Autorka nie ogranicza się tylko do analizy wyników własnych badań, wskazuje również na implikacje do dalszych badań oraz na możliwość współpracy na polu badawczym dotyczącym zagadnień pieniądza dla psychologów, socjologów i ekonomistów.

O Autorce
Agnieszka Kozak, doktor psychologii, asystent w Katedrze Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL. Prowadzi zajęcia w ramach programu Professional Diploma in Marketing, certyfikowanego przez The Chartered Institute of Marketing, przy współpracy z Instytutem Rozwoju Biznesu. Wykładowca na studiach MBA, certyfikowanych przez Dublin City University, przy współpracy z Lubelską Szkołą Biznesu. W ramach pracy naukowej prowadziła warsztaty menedżerskie w Instytucie Zarządzania i Marketingu KUL. Obecnie prowadzi warsztaty z doradztwa zawodowego, motywowania pracowników, sprzedaży i pracy z klientem. Jest autorem i współautorem programów: zachowania asertywne, podstawy komunikacji interpersonalnej i negocjacje.

okladka
Nakład wyczerpany
 • Zofia Ostrihanska, Aneta Greczuszkin
 • Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego
 • ISBN 83-7222-227-4
 • Wydanie III
 • Lublin 2005
 • 256 s.
 • Format 147 x 205 mm
 • Cena: zł 30,00
 • Oprawa miękka klejona

Syntetyczne i wszechstronne studium podstawowej metody pracy kuratorów sądowych z nieletnimi przestępcami. Prezentuje wyniki badań prowadzonych przez Autorki wśród grupy kuratorów w latach 1996-1998, umieszczone w kontekście najnowszych polskich i zagranicznych prac dotyczących tej problematyki. Traktuje m. in. o warunkach pracy kuratora w środowisku szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym nadzorowanego oraz o tzw. kontrakcie kuratora z nadzorowanym jako skutecznej metodzie zapobiegania przestępczości.

okladka
KUP
Cena: zł 28,00
 • Zofia Ostrihanska, Aneta Paszkiewicz
 • Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego
 • Wydanie IV
 • ISBN 978-83-7222-475-0
 • Lublin 2012
 • 255, [1] s.
 • Format 147 x 208 mm
 • Oprawa miękka klejona

Syntetyczne i wszechstronne studium podstawowej metody pracy kuratorów sądowych z nieletnimi przestępcami. Prezentuje wyniki badań prowadzonych przez Autorki wśród grupy kuratorów w latach 1996–1998, umieszczone w kontekście najnowszych polskich i zagranicznych prac dotyczących tej problematyki. Traktuje m. in. o warunkach pracy kuratora w środowisku szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym nadzorowanego oraz o tzw. kontrakcie kuratora z nadzorowanym jako skutecznej metodzie zapobiegania przestępczości.

okladka
Nakład wyczerpany
 • Aneta Paszkiewicz
 • Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego (ze szczególnym uwzglednieniem metody kontraktu)
 • Wydanie I
 • ISBN 83-7222-261-4
 • Lublin 2006
 • 244 s.
 • Format 147 x 205 mm
 • Cena: zł 30,00
 • Oprawa miękka klejona

Cenne opracowanie z dziedziny resocjalizacji, skierowane przede wszystkim do rodzinnych kuratorów sądowych i osób związanych z sądownictwem, będące rozwinięciem problemów zasygnalizowanych w poprzedniej książce: Aneta Greczuszkin, Zofia Ostrichanska, Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, wyd. III, Lublin 2005. Publikacja ta stara się wypełnić lukę wśród skromnej literatury poświęconej tematyce konkretnych metod pracy rodzinnego kuratora sądowego. Autorka w swojej najnowszej książce pokazuje rodzinnym kuratorom sądowym, jak istotna i skuteczna jest zasada podmiotowego traktowania wychowanka w ich pracy oraz jak bardzo niekorzystny wpływ na psychikę i późniejsze życie nieletnich mają doświadczenia traktowania przedmiotowego. Praca w sposób wyczerpujący omawia metody, umożliwiające w najpełniejszym wymiarze podmiotowe podejście do osoby nieletniego, są to: praca z indywidualnym przypadkiem, metoda kontraktu i rozmowy wychowawczej, stosowanych w ramach caseworku. Dużym walorem tej pozycji jest to, że Autorka nie ogranicza się wyłącznie do przeprowadzenia teoretycznego dyskursu, ale dostarcza rzetelnej podstawy empirycznej dla swoich analiz. Materiał empiryczny zaprezentowany w książce z całą pewnością przysłuży się doskonaleniu i rozwijaniu warsztatu pracy rodzinnego kuratora sądowego.

O Autorce
Aneta Paszkiewicz, absolwentka pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2003 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W latach 1996-2003 pracowała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Chełmie. W 1999 r. wspólnie z prof. Zofią Ostrichanską, pod nazwiskiem Aneta Greczuszkin, opublikowała książkę: Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, wydanie I, Lublin 1999 (książka ta doczekała się trzech wydań - wyd. II, Lublin 2000; wyd. III, Lublin 2005).

okladka
KUP
Cena: zł 28,00
 • Aneta Paszkiewicz
 • Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego (ze szczególnym uwzględnieniem metody kontraktu)
 • Wydanie II
 • ISBN 978-83-7222-473-6
 • Lublin 2012
 • 244 s.
 • Format 147 x 208 mm
 • Oprawa miękka klejona

Cenne opracowanie z dziedziny resocjalizacji, skierowane przede wszystkim do rodzinnych kuratorów sądowych i osób związanych z sądownictwem, będące rozwinięciem problemów zasygnalizowanych w poprzedniej książce: Aneta Greczuszkin, Zofia Ostrichanska, Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, wyd. III, Lublin 2005. Publikacja ta stara się wypełnić lukę wśród skromnej literatury poświęconej tematyce konkretnych metod pracy rodzinnego kuratora sądowego. Autorka w swojej najnowszej książce pokazuje rodzinnym kuratorom sądowym, jak istotna i skuteczna jest zasada podmiotowego traktowania wychowanka w ich pracy oraz jak bardzo niekorzystny wpływ na psychikę i późniejsze życie nieletnich mają doświadczenia traktowania przedmiotowego. Praca w sposób wyczerpujący omawia metody, umożliwiające w najpełniejszym wymiarze podmiotowe podejście do osoby nieletniego, są to: praca z indywidualnym przypadkiem, metoda kontraktu i rozmowy wychowawczej, stosowanych w ramach caseworku. Dużym walorem tej pozycji jest to, że Autorka nie ogranicza się wyłącznie do przeprowadzenia teoretycznego dyskursu, ale dostarcza rzetelnej podstawy empirycznej dla swoich analiz. Materiał empiryczny zaprezentowany w książce z całą pewnością przysłuży się doskonaleniu i rozwijaniu warsztatu pracy rodzinnego kuratora sądowego.

O Autorce
Aneta Paszkiewicz, absolwentka pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2003 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W latach 1996–2003 pracowała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Chełmie. W 1999 r. wspólnie z prof. Zofią Ostrichanską, pod nazwiskiem Aneta Greczuszkin, opublikowała książkę: Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, wydanie I, Lublin 1999 (książka ta doczekała się trzech wydań – wyd. II, Lublin 2000; wyd. III, Lublin 2005).

okladka
Nakład wyczerpany
 • Alina Siomkajło
 • Stan edukacji i oświaty polonijnej w Wielkiej Brytanii
 • ISBN 83-7222-169-3
 • Lublin 2003
 • 79 s.
 • Format 125 x 195 mm
 • Cena: zł 8,00
 • Oprawa miękka klejona

Raport o stanie edukacji i oświaty polonijnej w Wielkiej Brytanii, sporządzony w 2002 roku na zamówienie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", uzupełniony w roku 2003. Powstał na podstawie opracowań, dokumentacji, artykułów prasowych oraz rozmów przeprowadzonych, m.in.: z prof. Georgiem Kolankowiczem - dyrektorem School of Slavonic and East European Studies, z dr Dorotą Hołowiak - lektorką języka polskiego w SSEES, z Aleksandrą Podhorodecką - prezesem Polskiej Macierzy Szkolnej za Granicą, z mgr Małgorzatą Szum - wicedyrektorem Instytutu Kultury Polskiej przy Ambasadzie RP. Autorka, łącząc zawodowe doświadczenie naukowo-badawcze z własnymi obserwacjami, dążyła do odróżnienia rzeczywistej kondycji polskiej edukacji w Wielkiej Brytanii od jej idealizacji, właściwej optymistycznej literaturze na temat polonijnej oświaty.

O Autorce
Alina Siomkajło, historyk i krytyk literatury, badacz emigracji polskiej, lektor języka polskiego. Absolwentka filologii polskiej KUL, w latach 1967-1973 asystent prof. Cz. Zgorzelskiego przy Katedrze Historii Literatury Polskiej KUL. Doktoryzowała się w 1978 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Adiunkt w Instytucie Programów Szkolnych Ministerstwa Oświaty i Wychowania (1979-1980) i w Zakładzie Historii Literatury Polskiej UMCS (1982-1985). Od 1985 r. przebywa w Wielkiej Brytanii. Wykładała w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, prowadziła kursy literackie w środowisku polskiego Londynu. Autorka książek: Ewolucja epigramatu (od początków Romantyzmu w Polsce), 1983; Mała Muza. Od Reja do Leca. Antologia epigramatyki polskiej, 1986, oraz ponad 300 publikacji naukowych i popularnych w krajowych i emigracyjnych wydawnictwach.

Polecamy również wspomnieniową książkę Aliny Siomkajło Widma przeszłości, tom 6 w serii Z nieludzkiej ziemi W ofercie antykwarycznej posiadamy album: Alina Siomkajło, Katyń w pomnikach świata, Agencja Wydawnicza CB, "Rytm", Warszawa 2002, 342 s., il. kolorowe, oprawa twarda, stan bardzo dobry, cena 30,00

okladka
KUP
Cena: zł 21,00 10,50
 • Jan Szymczyk
 • Pomiędzy marzeniami a faktami
  Szkice socjologiczne
 • ISBN 83-7222-231-2
 • Lublin 2005
 • 170 s.
 • Format 170 x 240 mm
 • Oprawa miękka klejona

W swojej najnowszej książce Autor omawia problemy z pogranicza socjologii władzy i socjologii narodu. W świetle myśli społecznej Stanisława Ossowskiego przybliża zagadnienia struktury i funkcji organizacji społecznych, kategorii władzy, czynników dezintegracji społecznej, nawiązuje również do polskiej socjologii uprawianej w okresie peerelowskim.

O Autorze
Ks. dr Jan Szymczyk, socjolog, adiunkt w Katedrze Filozofii Społecznej Instytutu Socjologii KUL. Autor książek Patrząc na ten świat (Radom 1991), Odkrywanie wartości. Z problematyki socjologiczno-aksjologicznej (Lublin 2004), W świecie ludzkich kreacji. Stanisława Ossowskiegi koncepcja rzeczywistości społecznej (2005) oraz ponad 50 artykułów naukowych i popularno-naukowych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień z zakresu: aksjologii kultury (w tym aksjologii różnych wspólnot), socjologii sztuki, socjologii teatru, historii myśli społecznej. Jest laureatem nagród: Fundacji im. R. Schneidera (Hamburg), Fundacji im. M. Księżopolskiej-Strzeszewskiej. Członek Towarzystwa Naukowego KUL.

okladka
Nakład wyczerpany
 • Marcin Trzebiatowski
 • Spółka z o.o. w organizacji
 • ISBN 83-7222-054-9
 • Lublin 2000
 • 536 s.
 • Format 170 x 240 mm
 • Cena: zł 45,00
 • Oprawa miękka klejona

Szczegółowe studium poświęcona spółce z. o.o. w organizacji w prawie polskim, szeroko uwzględniające odpowiednie rozwiązania w obcych systemach prawnych. Przedmiotem tego studium są trzy zasadnicze zagadnienia odnoszące się do tej instytucji: regulacja - zagadnienie normatywne oraz charakter prawny i model odpowiedzialności - zagadnienia konstrukcyjne. Najbardziej rozbudowanym elementem publikacji jest analiza charakteru prawnego spółki z. o.o. skoncentrowana na jej autonomicznej i metodycznej charakterystyce pod względem kilku podstawowych kwestii konstrukcyjnych (wśród nich podmiotowości prawnej) - w kontekście licznych (w tym wchodzących dopiero w życie) aktów normatywnych. Opracowanie, doskonale łącząc zagadnienia teoretyczne z problemami praktycznymi, jest pomocne zarówno przedstawicielom nauki prawa (w tym studentom), jak i praktyki prawa.

O Autorze
Marcin Trzebiatowski, asystent przy Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL (1995-2000). Od 2001 r. adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego KUL. Prowadzi zajęcia z prawa handlowego, prawa konsumenckiego i europejskiego prawa spółek. Autor publikacji: Spółka z. o.o. w organizacji (Lublin 2000), Spółka z. o.o. w organizacji w Europie Zachodniej (Warszawa 2001), Spółka z. o.o. w praktyce notarialnej (Warszawa 2001)

okladka
Nakład wyczerpany
 • Stanisław Leon Popek
 • Oczy ikony
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-481-1
 • Lublin 2013
 • 235 s., IX s. il.
 • Format 147 x 208 mm
 • Oprawa miękka klejona

Jednym z zasadniczych tematów tej wielowątkowej i wielopłaszczyznowej czasowo i przestrzennie powieści jest los polskich rodzin na Wołyniu w latach czterdziestych XX wieku. Wykorzystując pokłady pamięci osobistej i rodzinnej, Autor ze znawstwem psychologa i wrażliwością artysty malarza kreśli złożony obraz końca dawnych Kresów Wschodnich i losów ich mieszkańców w czasie i po tragedii wołyńskiej rzezi. Zniszczenie przez szaleństwo nacjonalizmu tej wielonarodowej i wielowyznaniowej wspólnoty jest przedmiotem wnikliwego i bardzo wyczulonego na meandry ludzkiego losu pisarstwa Stanisława Leona Popka.

O Autorze
Stanisław Leon Popek – urodzony 20 lutego 1936 r. w Korytynie na Zamojszczyźnie (powiat Hrubieszów). Jest profesorem zwyczajnym. Zajmuje się psychologią różnic indywidual­nych, psychologią zdolności, twórczości i sztuki. Studiował wychowanie plastyczne, historię sztuki, pedagogikę i psychologię. Od 1958 do 1963 r. był nauczycielem wychow­ania plastycznego i muzycznego w liceach pedagogicznych w Leśnej Podlaskiej i Zamościu. Pracował także w Okręgowym Ośrodku Metodycznym przy KOS w Lublinie na stanowisku kierownika sekcji plastyki (1963–1969), a w latach 1969–1972 na stanowisku kierownika zespołu liceów ogólnokształcących. Od uzyskania stopnia doktora psychologii (1973) pracuje na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. W latach 1979–1982 był pro­dziekanem, a w latach 1982–1984 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Psychologii. W latach 1984–1987 i 1990–1996 był dzie­kanem Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, a od 2003 do 2006 r. rektorem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.
Autor monografii: Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży (1978, 1985); Rozwój twórczości plastycznej dzieci i młodzieży(1979); Kwestionariusz Twórczego Zachowania - KANH (1990, 2000, 2008, 2010); Barwy i psychika. Percepcja. Ekspresja. Projekcja (1999, 2003, 2008, 2012); Człowiek jako jednostka twórcza (2001, 2003), Psychologia twórczości plastycznej (2010) - wyróżniona nagrodą główną Lubelskiego Towarzystwa Naukowego w Lublinie (Nobel Lubelszczyzny 2010). W latach 1987–2007 pełnił funkcję redaktora naukowego „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sekcja J.
Jest pisarzem i poetą, członkiem Związku Literatów Polskich. Opublikował 12 zbiorów poezji: Wymiary czasu (1994); Ku brzegom Styksu (1996); Wenus leżąca (1996); Tryptyk z Michałem Aniołem (1997), Ptakom błękitnym (1999); Odsłony rzymskie (2000); Maski podróżne (2001); Srebrne ogrody (2003); Poliptyk czasu – wybór poezji (2006); Nadwrażliwe ogrody (Grădinile hipersensibile) – antologia dwujęzyczna (2009), Arta unica certitudine. Poezii alese (Sztuka – jedyna pewność. Wiersze wybrane) (2012), Znaki zapytania (2012), tom opowiadań Sny z wieży milczenia (2008), 2 powieści: Dwunaste skrzypce (2011) i Oczy ikony (2013). Jego utwory ukazywały się w kilkudziesięciu almanachach i czasopismach literackich w języku polskim, a także flamandzkim, rosyjskim i rumuńskim. W latach 1998–2002 był prezesem Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Jest również członkiem honorowym Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.
Od 50 lat uprawia twórczość plastyczną. W tym czasie zorganizował 48 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Laureat 7 nagród naukowych Ministra Nauki i 6 nagród artystycznych (plastyka, litera­tura). Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, wyróżniony medalami: „Za Zasługi dla UMCS”, „Zasłużonego Działacza Kultury” i „Złotym Wawrzynem Literackim” za całokształt twórczości literackiej. W roku 2012 uzyskał certyfikat międzynarodowy „Mistrz Pedagogii”.

okladka
KUP
Cena: 26,00 zł
 • Ks. Andrzej Woch
 • Szkolnictwo średnie ogólnokształcące Lublina w latach 1918-1939
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-495-8
 • Lublin 2013
 • 197, [1] s. + 20 s. fot
 • Format 147 x 208 mm
 • Oprawa miękka klejona

Dysertacja jest próbą spojrzenia na szkolnictwo średnie ogólnokształcące Lublina, stolicy regionu, który w dwudziestoleciu międzywojennym był jednym z bardziej zapóźnionych w całym państwie. Autor wykorzystał źródła urzędowe i ówczesną prasę. Zgłębiając problemy, z jakimi borykała się ówczesna szkoła średnia, rozejrzał się szerzej w spuściźnie pisarskiej na jej temat. Przedstawiając tło i środowiska, w jakich funkcjonowała szkoła średnia ogólnokształcąca w Lublinie, sięgnął również do pamiętników i literatury pomocniczej. Trzeba dodać, że szkołę traktuje nie tylko jako miejsce nauczania, ale także jako narzędzie kształtowania człowieka. Nie stawia nauczyciela na pierwszym miejscu. Równolegle portretuje całe społeczeństwo, które angażowało się w proces wychowawczy. To ono dbało o zapełnienie ławek szkolnych, nie zawsze jednak mogło zaopatrzyć najbiedniejszych uczniów w niezbędne rzeczy do nauki i odpowiednią do pory roku odzież, zapewnić im podstawowe wyżywienie. Taki sposób ukazywania historii szkolnictwa ma swoje zalety. Szkoła traktowana jest nie jako instytucja respektująca wymogi prawa i funkcjonująca jako jedna ze struktur nowoczesnego państwa (choć i ten aspekt pojawia się w pracy ks. Wocha), ale na pierwszy plan wysuwa się jej funkcja społeczna jako kuźni cywilizacyjnej, sięgającej swym wpływem daleko poza klasy szkolne: do rodzin, do mentalności wielu ludzi myślących wówczas kategoriami doraźnego zysku kosztem zaniedbań w umożliwieniu dziecku dobrego startu życiowego. Ważnym walorem omawianego tu studium jest udokumentowanie postępującego w Polsce w latach 1918-1939 awansu cywilizacyjnego. Szkoła była wtedy ogromnie twórczym czynnikiem nie tylko w stosunku do dzieci i młodzieży, ale także do ich środowisk rodzinnych. Upowszechniała zrozumienie ogromnej roli oświaty w procesie przygotowania młodego pokolenia do dorosłego życia. Młodzież kształcono i wychowywano w duchu przywiązania do ojczyzny, w poczuciu obowiązku służby dla niej i obrony jej granic, jej niepodległości i suwerenności. Wolną Polskę ukazywano jako wielką wartość. Podkreślano, że należy ona do kultury zachodniej, co na Lubelszczyźnie, obejmującej teren dawnego zaboru rosyjskiego, było szczególnie ważne po długich latach intensywnej carskiej indoktrynacji młodzieży.

Ks. prof. dr hab. Edward Walewander, fragm. Przedmowy

O Autorze
Ks. kan. dr Andrzej Woch urodził się 31 marca 1965 r. w Tomaszowie Lubelskim. Szkołę podstawową ukończył w 1980 r. w Wożuczynie. Naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Po egzaminie maturalnym w 1984 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie i podjął studia teologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W 1990 r. obronił pracę magisterską w Katedrze Egzegezy Nowego Testamentu na temat: Znaczenie tekstów starotestamentalnych w Liście św. Pawła do Galatów (pod kierunkiem o. prof. dra hab. Hugolina Langkamera), otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa prof. dra hab. Bolesława Pylaka oraz rozpoczął pracę duszpasterską.
W 1993 r. decyzją Księdza Biskupa został skierowany na studia pedagogiczne, jednocześnie pracując w duszpasterstwie. Pełnił funkcje: Wizytatora Nauki Religii, Dekanalnego Duszpasterza Nauczycieli, Dekanalnego Duszpasterza Młodzieży.
Po ukończeniu studiów pedagogicznych podjął studia doktoranckie w Katedrze Pedagogiki Porównawczej Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uwieńczone w 2012 r. napisaniem i obroną pracy doktorskiej Szkolnictwo średnie ogólnokształcące Lublina 1918-1939, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Edwarda Walewandra.
W 2006 r. rozpoczął pracę duszpasterską, jako proboszcz w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Księżomierzu. W 2010 r. został mianowany Kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Księżomierskiej w Księżomierzu, Wizytatorem Archidiecezjalnym i Duszpasterzem Nauczycieli.
Rezultatem jego pracy naukowej jest kilkanaście artykułów z zakresu pedagogiki porównawczej.

SPIS TREŚCI


Przedmowa (Ks. prof. dr hab. Edward Walewander)
Wstęp

Rozdział I: Szkolnictwo średnie na Lubelszczyźnie w przededniu odzyskania niepodległości
1. Stan szkolnictwa
2. Podstawy prawne
3. Specyfika szkolnictwa średniego

Rozdział II: Sieć szkół
1. Szkoły państwowe
2. Szkoły prywatne

Rozdział III: Struktura i organizacja
1. Kontekst społeczny
2. Warunki materialne
3. Program dydaktyczno-wychowawczy
4. Znaczenie reformy jędrzejewiczowskiej

Rozdział IV: Uczniowie
1. Pochodzenie
2. Warunki materialne młodzieży
3. Organizacje i stowarzyszenia społeczne i religijne

Rozdział V: Nauczyciele
1. Pochodzenie i kwalifikacje
2. Aktywność społeczno-kulturalna

Rozdział VI: Wpływ lubelskiego szkolnictwa na życie intelektualne i kulturalne miasta i regionu
1. Losy absolwentów
2. Grono pedagogiczne
3. Zasłużeni dla rozwoju szkolnictwa ogólnokształcącego w Lublinie

Zakończenie

Wykaz skrótów
Bibliografia
Streszczenie
Summary
Spis tabel
okladka
KUP
Cena: zł 10,00 zł
 • Jan Wiechnik
 • Jak naprawić pokój po wygranej wojnie
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-485-9
 • Lublin 2013
 • 36 s.
 • Format 147 x 208 mm mm
 • Oprawa Oprawa broszurowa

Treść tej niewielkiej książki wypływa z głębokiej troski o wspólne dobro, jakim jest pomyślność polskiego społeczeństwa. Autor - inżynier mechanik i działacz społeczny - nakreśla program naprawy stosunków społecznych i gospodarczych, ukazując bardzo konkretne rozwiązania problemów, z którymi boryka się współczesna Polska. Buduje swoją koncepcję na dawnych ideałach "Solidarności", zarzuconych z biegiem lat z powodu ideowych wojen i gier politycznych. Odwołuje się do ethosu pracy opartej na odpowiedzialności i dyscyplinie, wskazuje na potrzebę solidarnego wspierania się wszystkich warstw społecznych na drodze trudnego rozwoju, dopomina się odpolitycznienia publicznego życia w Polsce. Wskazuje sposoby nowego ukształtowania podstawowych dziedzin życia społecznego, tj.: poczucia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, szkolnictwa, budownictwa, ubezpieczeń społecznych. Jego program uderza swoją prostotą i oczywistością stwierdzeń. Stanowić ma podstawę tworzenia nowego ruchu społecznego, opartego na ethosie "Solidarności" i dążącego do zmiany narzuconych społeczeństwu podziałów i rozwarstwień, do odbudowy poczucia obywatelskiej odpowiedzialności za wspólny los wszystkich Polaków. To inspirująca zachęta do włączania się w procesy przemian koniecznych dla przyszłości polskiego społeczeństwa. Przeczytaj – pomyśl – działaj!

okladka
KUP
Cena: zł 18,00 9,00
 • Humanistyczne ścieżki edukacyjne
  Scenariusze, plany, konspekty, ćwiczenia, propozycje
 • ISBN 83-7222-045-X
 • Lublin 2000
 • 198 s.
 • Format 170 x 240 mm
 • Oprawa miękka klejona

Redakcja: Halina Wiśniewska, Leszek Tymiakin

Prezentacja rezultatów pracy wieloletnich nauczycieli-praktyków, którzy w ramach Studium Podyplomowego "Język Polski i Kultura" w Instytucie Filologii Polskiej UMCS szukali sposobów korelacji różnych elementów wiedzy i umiejętności. Czytelnik znajdzie tutaj najbardziej pomysłowe projekty dydaktyczne w zakresie realizacji ścieżek: prozdrowotnej i ekologicznej, czytelniczo-medialnej, wychowania do życia w społeczeństwie, a także kultury polskiej na tle tradycji śródziemnomorskiej. W swoich twórczych programach dydaktycznych autorzy wychodzą naprzeciw intelektualnym potrzebom ucznia, uwzględniając jego podmiotowość, kreatywność, aktywność. Dla urozmaicenia swoich scenariuszy lekcyjnych korzystają z wielu inspiracji, np. wprowadzają elementy ludyczne.

okladka
KUP
 • Inni, podobni, tacy sami. Świadectwa rodziców i wychowawców dzieci niepełnosprawnych
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-400-2
 • ISSN 2080-3354
 • Lublin 2010
 • 338 s., 16 s. il. Kolor.
 • Format 147 x 208 mm
 • Cena zł 27,00
 • Oprawa miękka klejona

redakcja: Ewa Gąsior, przedmowa: abp Józef Życiński

Książka poświęcona osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Ukazuje piękny i bogaty wewnętrznie świat ludzi niepełnosprawnych, przepełniony ciepłem i miłością, w którym nie ma egoizmu ani obłudy. Jak dotrzeć do ich świata? Jak zrozumieć ich potrzeby? W jaki sposób otworzyć przed nimi drzwi do normalnego życia? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w tej książce. Zawiera ona sercem pisane świadectwa rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych: wypowiedzi psychologów, nauczycieli, terapeutów i duchownych, współpracujących z rodzinami osób niepełnosprawnych, a także obszerną bibliografię przedmiotu i wykaz dydaktyczno-rewalidacyjnych portali internetowych przeznaczonych do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Wskazuje również, gdzie można uzyskać potrzebną pomoc i wsparcie. Książka o ogromnych walorach wychowawczych i społecznych, adresowana do rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz do nauczycieli, terapeutów i opiekunów szkół i placówek specjalnych, studentów kierunków pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i medycznych.
Przesłanie tej książki – w pełni humanistyczne – jest próbą przeciwdziałania obojętności na problemy rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Motywuje również konieczność niesienia im pomocy. Warto też zaznaczyć, że na rynku wydawniczym nie ma tego typu publikacji.

okladka
KUP
Cena: zł 18,00
 • Wartości – interesy – struktury społeczne
  Uwarunkowania ludzkiej kreatywności i partycypacji w życiu publicznym
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-421-7
 • Lublin 2010
 • 254 s.
 • Format 170 x 240 mm
 • Oprawa oprawa miękka klejona

Redakcja: Jan Szymczyk

Tomem Wartości – interesy – struktury społeczne. Uwarunkowania ludzkiej kreatywności i partycypacji w życiu publicznym, Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL rozpoczęła edycję serii Studia nad wartościami. Perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych. Tytuł prezentowanej serii wydawniczej odnosi się do szeroko rozumianych kategorii aksjologicznych, z perspektywy których socjolog dokonuje oglądów i następnie „konstruuje” obrazy badanych podmiotów i fenomenów życia społecznego. Myślą przewodnią pierwszego tomu jest założenie, że w życiu publicznym, w strukturach społecznych mamy do czynienia m.in. z dwoma „regulatorami” postaw i zachowań. Pierwszy z nich to aksjologiczny wymiar, w obrębie którego funkcjonują różne hierarchie czy systemy wartości, determinujące w taki czy inny sposób kreatywność i partycypację podmiotów w życiu społecznym. Drugi „regulator” – pragmatyczny – obejmuje utylitarne nastawienia do deklarowanych wartości czy prezentowanych publicznie postaw i zachowań, uwarunkowane określonymi interesami (indywidualnymi, grupowymi). Aplikowanie takiego podejścia badawczego pozwala socjologowi na ujmowanie m.in.: różnych społecznych więzi, integracji, ale także dystansów, antagonizmów i hierarchii.

Spis treści

 • Jan Szymczyk, „Zamiast wprowadzenia: O Katedrze Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych”

Część I: Zbiorowi aktorzy życia publicznego: ruchy społeczne

 • Edward Balawajder, „Wokół teleologii ruchu społecznego. Przykład demokracji chrześcijańskiej”
 • Jan Szymczyk, „Specyfika nowych ruchów społecznych”

Część II: Dymensje zaangażowania społecznego

 • Janina M. Zabielska, „Praca jako wartość”
 • Marek Pabich, „Elementy kultury politycznej w świadomości częstochowskiej młodzieży ponadgimnazjalnej”
 • Justyna Jung, „Przejawy aktywności społecznej lubelskich studentów”
 • Agnieszka Brzeska, „Funkcje wolontariatu w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży «Arka» w Radomiu”
 • Joanna Kubińska, „Socjologiczno-aksjologiczny wymiar aktywności sportowej. Na przykładzie fitness”

Część III: Konteksty mediatyzacji życia społeczno-politycznego

 • Sebastian Gralec, „Media a sfera polityki w kontekście kampanii wyborczych 2005 roku. Na podstawie analizy dzienników i tygodników prasowych”
 • Monika Dobrogowska, „Formy instrumentalizacji religii w reklamie”
 • Justyna Góźdź, „Elementy manipulacji językowej w mass mediach”

Część IV: Pomiędzy przeszłością a przyszłością

 • Monika Bobrek, „Elementy systemu wartości działaczy podziemnej «Solidarności»”
 • Anna Trojszczak, „Miasta w PRL: założenia i rezultaty”

W katalogu:

Strona główna